Kráľovná pokoja, Medžugorie, 2. augusta 2012: Nevzdávam sa!

269

„Drahé deti! Som s vami a nevzdávam sa. Chcem vám dať spoznať svojho Syna.

Chcem svoje deti so sebou vo večnom živote. Chcem, aby ste pocítili radosť pokoja a mali večnú spásu. Modlím sa, aby ste prekonávali ľudské slabosti.

Prosím svojho Syna, aby vám daroval čisté srdcia. Moje drahé deti, len čisté srdcia vedia, ako niesť kríž a vedia, ako sa obetovať za všetkých hriešnikov, ktorí urážali nebeského Otca a ktorí ho i dnes urážajú a nespoznali ho.

Modlím sa, aby ste spoznali svetlo pravej viery, ktorá pochádza iba z modlitby čistých sŕdc.

Vtedy všetci tí, ktorí sú vo vašej blízkosti, pocítia lásku môjho Syna.

Modlite sa za tých, ktorých si vyvolil môj Syn, aby vás viedli po ceste k spáse.

Nech sú vaše ústa zatvorené každému súdu.   Ďakujem vám.“

Prostredníctvom Mirjany Dragičevičovej – Soldovej, Medžugorie, 2. augusta 2012