Kráľovná pokoja, 25. marca 2014: Rozhodnite sa pre svätosť (+Dechtice, Zvir)

164
 „Drahé deti!   Opäť vás pozývam. Začnite boj proti hriechu, ako v prvých dňoch, choďte na sv. spoveď a rozhodnite sa pre svätosť. Božia láska potečie prostredníctvom vás do sveta, pokoj zavládne vo vašich srdciach a naplní vás Božie požehnanie. Ja som s vami a pred mojím Synom sa za vás prihováram.  
Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie!“
(Prostredníctvom Márie Pavlovičovej – Lunettiovej, Medžugorie, 25. marca) 
           
      Dechtice2 Stretnutie s Kráľovnou pomoci 22. marca 2014 – Boričky
      V sobotu 22.marca 2014 sa pútníci z Prešova a okolia stretli s vizionárom Martinom pri kríži na Boričkách. Tam pri kríži sme sa modlili slávnostný sv. ruženec, keď v  štvrtom desiatku sv. ruženca prišla Panna Mária. Počas zjavenia Martin na niekoľko okamihov vysoko vyzdvihol a držal otvorenú dlaň  pravej  ruky.  Po dokončení sv. ruženca a modlitieb boli sme veľmi zvedaví, čo nám Panna Mária odkázala. Martin nám o tomto stretnutí povedal:
     „Keď Panna Mária prišla, všetkých nás s veľkou láskou pozdravila. Modlil som sa s ňou Otče náš a Sláva Otcu za dar živej viery a túto modlitbu som zvlášť obetoval ta prítomných pútnikov. Potom som jej všetkých odovzdal a taktiež všetkých chorých a celú rodinu Kráľovnej pomoci. Panna Mária si  pritisla dlane na hrudník, aby naznačila, že si nás všetkých privíňa k svojmu láskavému srdcu. Potom sa v jej rukách objavil krásny kvet pripomínajúci ružu, ktorý mi podávala. Vystrel som ruku a Ona mi ho položila do dlane. Cítil som jeho vôňu a neopísateľné teplo, ktoré z neho vychádzalo.
  OLYMPUS DIGITAL CAMERA   Tu Martin z hlbokého vnútorného prežitia Máriinej lásky  prestal rozprávať a veľmi ťažko potláčal slzy z veľkého dojatia, ktoré zasiahlo aj všetkých prítomných. Až po dlhšej chvíli si utrel slzy, a pokračoval: 
    Potom sa mi tento kvet v dlani rozplynul. Panna Mária vyslovila želanie, aby aj prítomní vystreli svoje ruky. Ja som im jej želanie tlmočil. Ľudí vôkol seba som videl nejasne, pretože boli ponorení do svetla Panny Márie, ktoré z nej vychádzalo. Ona s vystretou rukou stojac na oblaku  prechádzala ponad nás a v rukách prítomných ľudí sa tiež objavili prekrásne kvety, ktoré sa v zápätí rozplynuli. V jednom okamihu som musel zatvoriť oči, pretože som nemohol vydržať jas lásky Panny Márie, s ktorým rozdávala milosti v podobe kvetov. Pocítil som, že toto gesto Panny Márie bolo preto, aby nám dala najavo ako nás veľmi miluje a je s nami a chce nás potešovať v našich utrpeniach. Cítil som, že tieto kvety sú milosti lásky, ktoré nám majú otvoriť srdcia pre Božiu lásku, aby sme zakúsili ako nás Pán Boh má veľmi rád, ako nás miluje. Pocítil som, že „vôňu“ tohto kvetu zacítia všetci, ktorí boli obdarovaní. Teda uvidia ovocie tejto Máriinej lásky preukázanej týmto spôsobom. Na záver stretnutia som sa s Ňou modlil modlitbu za uzdravenie, aby sme boli plní Ježiša, jeho lásky, aby sme šírili okolo seba vôňu svätosti ako kvety, ktoré nám Matka Božia rozdala. Potom nás všetkých požehnala svojim materinským požehnaním.“
 Viacerí prítomní pútníci potvrdili, že jasne si uvedomili dotyk tepla vo vystretej ruke a čudovali sa tomu, lebo ich to v tejto chvíli prekvapilo a nevedeli čo to znamená. Až po Martinovej odpovedi sme sa dozvedeli dôvod nesmierne krásneho obdarovania Panny Márie.   M.B.,   Prešov
  zvesti16_Stránka_01

zvesti16_Stránka_02

zvesti16_Stránka_03

zvesti16_Stránka_04
zvesti16_Stránka_05
zvesti16_Stránka_06
zvesti16_Stránka_07
zvesti16_Stránka_08
zvesti16_Stránka_09
zvesti16_Stránka_10

zvesti16_Stránka_11

Nigérie: Ničení kostelů, vraždění katolíků

Od roku 2009 bylo v severovýchodní Nigérii zabito přes 500 katolíků a zničeno přes 20 kostelů. Pachatelem je Boko Haram. Ohlásil to katolický biskup Maiduguri Oliver Dashe Doeme. Řekl, že příčiny jsou náboženské, ale svou roli hraje také korupce.

„Součinnost některých politiků s Boko Haram je zásadní už od jejího založení.“ Jelikož sekta napadá i místní muslimy, je jasno, že její cíle jsou primárně politické a teprve pak náboženské.

Zdroj: Zenit   http://res.claritatis.cz/zpravy/afrika/nigerie-niceni-kostelu-vrazdeni-katoliku/6757

 

Kněz zachránil život 700 muslimům ve Středoafrické republice

Nově vysvěcený kněz zachránil život 700 muslimům v Boali, městě s 9 000 obyvateli ve Středoafrické republice. Oznámil to kanadský list The Globe and Mail.

„Když na muslimy zaútočily“ milice anti-balaka, „lidé jim nepomohli,“ řekl otec Xavier-Arnauld Fagba, který byl v říjnu vysvěcen na kněze. „Tehdy jsem se rozhodl jít za nimi a přivést je sem. Udělal jsem to kvůli své víře.“

Otec Fagba šel od domu k domu, aby muslimy varoval před hrozícím nebezpečím a vyzval je, aby se ukryli v kostele, kde pak strávili šest týdnů. 4. února byl kostel poškozen střelbou z kulometu.

Milice anti-balaka byly původně organizace domobrany, které vznikly jako opozice vůči islamistickým milicím Séléka, jež napadaly křesťanské instituce a vládly v zemi od března 2013 do ledna 2014. V posledních měsících se příslušníci anti-balaka zapojili do odvetných útoků na muslimy. Církevní představitelé odsoudili násilí na obou stranách.

http://res.claritatis.cz/zpravy/afrika/knez-zachranil-zivot-700-muslimum-ve-stredoafricke-republice/6760