Kráľovná pokoja, 2. novembra 2011: Ja som s vami! Povediem vás!

306

Drahé deti!
Otec vás neprenechal vám samým. Nesmierna je Jeho láska, ktorá ma privádza ku vám, aby ste Ho poznali, a aby ste ho prostredníctvom môjho Syna všetci plným srdcom mohli nazývať Otcom, aby ste mohli byť všetci jeden národ v Božej rodine.
Ale – deti moje, nezabúdajte, že nie ste na tomto svete len kvôli sebe, a že ja vás sem nepozývam len kvôli vám. Tí, ktorí nasledujú môjho Syna, myslia na brata v Kristovi ako sami na seba a nepoznajú sebectvo.

Preto si prajem, aby ste boli svetlom môjho Syna, aby ste všetkým tým, ktorí nepoznali Otca, všetkým tým, ktorí blúdia v hriechu, zúfalstve a osamelosti – osvetlili cestu a svojím životom im ukazovali Božiu lásku. Ja som s vami! Keď otvoríte svoje srdcia, povediem vás!
Opäť vás pozývam: Modlite sa za vašich pastierov! Ďakujem vám!

Prostredníctvom Mirjany Dragičevičovej – Soldovej, Medžugorie 2. novembra 2011