Koniec spovedného tajomstva?

410

South Bend, USA, 3.2.2011 (Zenit – Genevieve Pollock a Angela Reddemann) 014 087 – Cesta do pekla je vydláždená dobrými predsavzatiami, ako hovorí príslovie. Kto si už častejšie nepredsavzal, konečne ísť opäť na spoveď, aby prijal sviatosť zmierenia. Mnohé liturgické knihy síce ponúkajú návod ako prinajmenšom tzv. spovedným zrkadlom získať trocha sebapoznania, ale popud dostať sa ku spovedi pomocou tzv. iPhone App, možno čoskoro dosiahne milióny ľudí. Je to garantovane „in“ a zodpovedá to užívateľom nových technológií. A tak teraz spoveď pomocou App pre iPhone, iPad a iPod Touch dostala od katolíckeho biskupa v USA Kevina Rhodesa cirkevno-právnu pečať nezávadnosti – „Nihil obstat“.

Patrick Leinen, ktorý ju vyvinul a je spoluzakladateľom Little iApps, firmy, ktorá teraz poskytla potrebnú aplikáciu, pre ZENIT vysvetlil, že mu ide o „reagovanie na posolstvo Benedikta XVI. k Svetovému dňu spoločenských komunikačných prostriedkov“. „Takže naším cieľom bolo týmto projektom digitálnej aplikácie poskytnúť ponuku, ktorá skutočne dáva ‚nové médiá do služby Slova‘.“

Program „Confession: A Roman Catholic App,“ (Spoveď – rímskokatolícky App) stojí 1,59 eur a v súčasnosti beží iba s Iphone Software 3.1.3 – teda ho nemožno používať na I-Phone s „Jailbreakom“. „Bol vyvinutý „pre tých, ktorí chodia na spoveď a po dlhom čase by znovu chceli prijať sviatosť zmierenia.“

Z pastoračnej praxe je známe, že pri dobrom predsavzatí oľutovať vlastné zlé činy, sa často šíri aj bojazlivá váhavosť, pretože niektorí presne nevedia, ako sa vlastne  vyspovedať. Presne pri tom pomáha táto aplikácia, pretože v nej sa vysvetľuje, čo znamená spoveď a modlitba oľutovania.

Pre kresťana je dôležité, aby zaregistroval nielen čisto hriech, ktorý je „na zozname“ hriechov, ale aj to, čo sa vedome či nevedome dialo a o čom si treba uvedomiť, že je odmietnutím lásky vo vlastnom svedomí, aby sa to mohlo formulovať ako osobné vyznanie viny. Na to slúži osobný súbor „Logfile“. Program človeku umožní urobiť si osobný profil.  Cez  „notes“ (poznámky) si možno zostaviť a zapísať svoje spovedné zrkadlo zodpovedajúce osobnému registru hriechov a je nádej, že bude dlhodobo pomáhať prekonať vnútorného zlého človeka. Celé je to zabezpečené heslom „Masterpasswort „ ako súbor „Logfile“ na I-phone.

Duchovní pastieri predsa tvrdia, že umenie nového života v Kristovi nespočíva nevyhnutne v tom, že sa definitívne zbavíme vlastného profilu hriechov, ale v tom, aby sme  tento špeciálny profil v priebehu času ešte nerozširovali o horšie veci …

App je koncipovaný na prípravu ku spovedi a neskôr na samotnú spoveď, pretože krok za krokom bezpečne sprostredkuje návod na celú spoveď. Možno si uložiť aj svoju obľúbenú modlitbu oľutovania hriechov.

Na vývoji programu spolupracoval františkán Thomas Weinandy OFM, riaditeľ Sekretariátu pre náuku a pastoračnú prax pri Biskupskej konferencii USA a Dan Scheidt, farár v Mishawake IN. Biskup z Fort Wayne Rhodos – South Bend dal tejto aplikácii „Nihil obstat imprimatur“. Boli vyvinuté aj iné programy ako „Mea Culpa – katolícke spytovanie svedomia“ a „iConfess – príručka spovede a návod“ pre iPhone, ale táto nová verzia je prvou známou aplikáciou, ktorá dostala „nihil obstat“ od biskupa.

Leinen pre ZENIT vysvetlil, že firma plánuje prispôsobenie App pre užívateľov Androidu: „To by bolo naše najväčšie želanie. Okrem toho by sme chceli vytvoriť ďalšie dynamické aplikácie, ktoré môžu pomáhať katolíkom v každodennom živote.“

Teraz si už len želáme, aby sa tejto témy ujali aj nemeckí vývojcovia. … –zg-