Komentujeme: Pravosť lásky

331

MariaOčiDrahí priatelia, opäť sa blížia najväčšie sviatky, oslavy nášho Vykúpenia skrze umučenie a zmŕtvychvstanie nášho Pána Ježiša Krista. Aké budú?

Katolícka Cirkev, Jeho Cirkev, ktorú založil a zveril do rúk svojim nástupcom apoštolom, je pod paľbou nepriateľa. Uvedomme si aj my svoju zodpovednosť a nepozerajme sa len na tých najkompetentnejších. Od každého z nás závisí aj to, akých máme kňazov, rehoľníkov a aj biskupov. Panna Mária už dlho, pokiaľ ste si stihli všimnúť, v Medžugorí odkazuje:  Modlite sa za svojich pastierov!  V januári hovorí:  „aby vás prostredníctvom vášho pôstu a modlitby mohli v láske viesť.“  My si azda myslíme, že nič neovplyvňujeme. To je omyl. Každý jeden človek svojím rozhodnutím, svojou obetou a vytrvalosťou môže meniť svet. Všetko, čo sa deje, nad čím sa pozastavujeme, pohoršujeme alebo zarmucujeme, je aj naším pričinením. Prečo?  Panna Mária, Kráľovná pokoja, to hovorí jasne: „Nie ste ochotní z lásky podriadiť svoju vôľu Božej vôli.“

Sv. Otec, Benedikt XVI., odstúpil zo svojej funkcie. Môžeme si to vysvetľovať akokoľvek, ale zo slov Panny Márie vyplýva, že sme sa dostatočne nemodlili ani nepostili, aby vytrval. Hľadajme teda príčinu vecí aj v sebe.

Dávno už žijeme čas na budíček.  Tentoraz je to už poplach. A keď budeme aj ten ignorovať, nečudujme sa. „Nemáte pravú lásku“ – hovorí Panna Mária.  Zamysli sa. Aj u teba je skúšaná pravosť lásky. U všetkých nás. Mária ako dobrá Matka dodáva „chcem vás jej naučiť…Zasväťte mi svoje srdcia a povediem vás.“ To znamená, že ešte nie je neskoro.  Mária ešte stále hovorí „budem pri vás…“ Otázka, ktorú si položme: „ Budem aj ja, ty, my všetci – s Ňou?“                                                                         Anton Selecký

http://www.magnificat.sk/2013/02/kralovna-pokoja-medzugorie-2-febrara-2013-nemate-pravu-lasku/

Mariánske zjavenia 1.

Mariánske zjavenia 2.

Mariánske zjavenia 3.

Mariánske zjavenia 4.

Mariánske zajevnia 5.

Mariánske zjavenia 6.