Komentujeme: Nebojte sa!

453

 

„Ale anjel im povedal: Nebojte sa! Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude radosťou pre všetkých ľudí,  lebo v Dávidovom meste sa vám dnes narodil Spasiteľ, Kristus Pán…

(Lukáš 2, 10-11)

Táto základná informácia Vianoc prišla z Nebies. Nebojte sa! Povedal anjel. Nebojte sa!  Prízvukoval  najmä nám Slovákom blahoslavený pápež Ján Pavol II. Toto „Nebojte sa!“  je dnes potlačované umelo vytváraným strachom. Strach je v podstate egoistický pud. Paralyzuje. Voláme stále po slobode. Zabúdame však že oslobodzuje nás len pravda, odvaha a obeta. Ono „Nebojte sa!“ nie je len náhodným sloganom. Inými slovami nám to pripomína Panna Mária:

Drahé deti ! Ako Matka vás prosím, aby ste vytrvali ako moji apoštoli. Prosím svojho Syna, aby vám daroval Božiu múdrosť a silu.“

Chystáme sa na Vianoce. Predstavujeme si ich ako oddych, akúsi dovolenku od všedného dňa. Zháňanie, nákupy, pečenie. Strach či stíhnam, strach či uhádnem, či na to budem mať. Do týchto Vianoc nám dnes diabol naoordinoval aj neistotu. Aby nás opustila dôvera, aby sme sa báli o tento svoj pozemský, a nie o večný život.

„Modlím sa, aby ste hodnotili všetko okolo seba v Božej pravde a pevne sa vzopreli všetkému tomu, čo vás chce vzdialiť od môjho Syna.“

Je dobré sa pozastaviť, stíchnuť, porozmýšľať, či skutočne Panne Márii verím a riadim sa Ňou.  Pohromy, zemetrasenia, hurikány a chudobu sprevádza niečo oveľa nebezpečnejšie. Strata dôvery a panika. Panna Mária, Kráľovná pokoja, nás prosí:Deti moje, daná vám je veľká milosť byť svedkami Božej lásky. Neprijímajte ľahkomyseľne zodpovednosť, ktorá vám je daná.“

Litmanovská vizionárka Iveta Korčáková pred 20 rokmi na jednom stretnutí povedala:  „Na svet príde taký nepokoj, aký si ani nevieme predstaviť.“  Preto je dnes nanajvýš aktuálna výzva anjela pri narodení nášho Spasiteľa. „Nebojte sa!“  Pretože dôvera prináša pokoj, a pokoj prináša lásku. ABoh je láska, a kto zostáva v láske, zostáva v Bohu, a Boh zostáva v ňom.   (1 J8n, 4, 16)

Anton Selecký