Chvíľa pre pesničku – Kelly Family: Sancta Maria

413

Za nebo, za hory  za rieky, za údolia, za moje rodné mesto, za moju krajinu, miesto, kde som sa narodil. Za moju matku, môjho otca,  moje sestry a bratov, mojich priateľov a seba, za tých, ktorých veľmi milujem…

Svätá Mária, prosím za všetkých, Svätá Mária, prosím za všetkých…

Za svet a za ľudí v kríze, v ich trápení. Za deti zajtrajška, za skončenie vojen…
Svätá Mária, prosím za všetkých, Svätá Mária, prosím za všetkých…

Za nebo, za hory, za rieky, z údolia, za rodné mestá, za zeme, za miesto, kde som sa narodil. Za hrdinov, ktorých denne potrebujeme, za osamelých, pre ktorých nikto neplače, za matky tohto prameňa života, za svet s mnohým trápením…

Svätá Mária, prosím za všetkých, Svätá Mária, prosím za všetkých…