K nášmu novému webu

404

Milí priatelia, máme za sebou týždeň nového webu www.magnificat.sk

Ďakujem Monike, Márii a Marekovi za ich záujem, nasadenie a lásku, s ktorou sa starajú o naše stránky. Ďakujem aj vám, za ústretovosť, za ohlasy, pripomienky, ako aj za trpezlivosť pri tejto zmene.

Vaše ohlasy boli v prvom rade mimoriadne pozitívne. Čo sa týka zmeny, mnohí podľa vašich ohlasov si zvykajú – s väčšími alebo menšími problémami.

Viacerých najviac zaskočilo to, že boli zvyknutí čítať resp. počúvať a pozerať veci v starej verzii webu, kde mali svoje obľúbené kolonky, materiály, filmy alebo pesničky.

Môžete si pozerať a listovať v starom webe po otvorení si banneru  pôvodnej vstupnej stránky na www.magnificat.sk (je umiestnená vpravo nižšie).

Na novom webe sa stále pracuje, to znamená, že ešte je vo vývoji, napríklad aj starý web sa preklápa do nového. Nejde to naraz, takže ešte vás prosíme o trpezlivosť. Napríklad ešte potrebujeme prekonvertovať staré  texty prípadne fotografie, pretože boli urobené v systéme, ktorý sa na novom webe nepoužíva. Nedostatky, ktoré tam vidíte, nie sú trvalého charakteru.

Nový systém je prehľadný, ako ste určite sami zistili, rozčlenenie a rozdelenie tematických okruhov je účelné aj praktické. Takto si môžete viaceré staršie správy, informácie a materiály prečítať aj v súvislosti s novinkami a aktualitami, s ktorými sa súvisia.

Vítame  naďalej vaše ohlasy a pripomienky a tešíme sa na našu ďalšiu spoluprácu a komunikáciu.

Pozdravujem  vás za celý team Magnificat Slovakia

a želám vám  pohodu a spokojnosť.

Anton Selecký