Japonci a Boh

241

20.3. 2011, Japonsko/USA (foxnews.com/magnificat.sk)  – Po útokoch 11. septembra sa po celých USA otvorili kostoly dvere mnohým, aby našli útechu v modlitbe. Japonsko sa považuje za oveľa sekulárnejšie. Kde nájde úľavu?

„Po prvé nie je pravdou že Japonsko je sekulárne.“, hovorí profesor náboženských štúdií na Ball State University v Indiane, Dr. Roemer. „Japonci nepatria k žiadnym denomináciám, ale viera je tu prítomná.“

Iný akademik dr. Williams z Univerzity v Berkeley sedel v čase zemetrasenia vo vlaku z letiska: „Myslím, že veľa ľudí sa modlilo. Predpokladám, že za to, aby ich blízki , s ktorými nemali spojenie, boli ušetrení.“ Počas reči k národu cisár Akihito vyzval k modlitbám. Ale akým, ku komu a začo?

Hoci viera nepatrí ku každodenným aspektom života Japoncov, staré tradície budhizmu a šintoizmu sú stále živé, ale väčšina Japoncov zrejme tuší, že si skôr musia nejako pomôcť sami.

Budhistický reverend Y. Matsubayashi dodáva na margo situácie niečo ako ekologickú poučku a všeobecný povzdych: „Sme súčasťou univerza a musíme rešpektovať prírodu. Všetko sa mení a nebeží ako chceme my.“ To je zjavne málo, a tak až 70 percent Japoncov radšej tvrdí, že má svojho „osobného Boha“.

„Istotne v krízových momentoch, v čase chorôb či smrti majú ľudia tendenciu vracať sa k viere.“, hovorí Williams. Japonci sa momentálne masívne modlia najmä na pobreží, na miestach zasiahnutých tsunami.

Do teologickej roviny debatu o zemetrasení postavil napríklad tokijský guvernér, ktorý ho nazval „Božím trestom.“

Duncan predpokladá, že aj v reakcii na zemetrasenie sa prejaví „osobný Boh“ Japoncov. „Predpokladám že skôr ako hľadanie a premávanie sa pomedzi karmy, bude pre Japoncov typická osobná odpoveď. Ľudia tu majú schopnosť s pokojom čeliť dramatickým situáciám. S prehľadom dostanú prednosť seniori a slabší členovia spoločnosti a jednotlivé komunity prejavia vzájomný súcit a spolupatričnosť. A to bude niečo ako osobná náboženská odpoveď dnešných Japoncov.“