Grécko: Demonštrácia proti čipovým kartám

385

Asi 15 000 pravoslávnych kresťanov sa v Grécku zhromaždilo, aby protestovalo proti elektronickej čipovej karte.
Protestovalo sa 6.2.2011 na aténskom Ústavnom námestí, pred gréckym parlamentom. Ďalší protest proti povinným číslam Antikrista 666 (v počítačovom jazyku) na občianskych preukazoch sa v Aténách bude konať  27.2.2011. Protest podpísalo k 29. januáru 2011 už 717 kňazov a viac než 40 000 pravoslávnych veriacich Grécka.

Je pozoruhodné, že grécka vláda hodlá postúpiť preukazy na hlasovanie do parlamentu  bez predchádzajúceho hlasovania v referende. „V demokratickej krajine sú takéto vážne rozhodnutia vždy predmetom referenda a Grécko je predsa kolíska demokracie.“  zdôrazňuje sa vo vystúpeniach protestujúcich.

Za chrbtom štátnych štruktúr a masmédií sa skrývajú slobodomurárske sily, cieľom ktorých je prechod k svetovláde, a v rámci tohto cieľa je dôležitá centrálna databáza občanov, vyjadrovali ďalší názor zúčastnení.

Videozáznam:

Toto číslo je dané každému občanovi a to na celý život. V podstate je vymazaná a degradovaná ľudská osobnosť a je zmenená na číslo. Človek sa stáva číslom. Čiže vecou. Mnísi poskytli svoje stanovisko Interfaxu.

Mnísi na posvätnej hore Atos rozpoznali duchovnú hrozbu v identifikačných kartách nového sociálneho poistenia (AMKA), ktoré boli rozdané gréckym občanom.

“Toto číslo je dané každému občanovi a to na celý život. V podstate je vymazaná a degradovaná ľudská osobnos a je zmenená na èíslo. Človek sa stáva èíslom. Čiže vecou. Mnísi poskytli svoje stanovisko Interfaxu.

Prišli k záveru, že tieto platové karty s identifikačným číslom majú súvislosť s číslom 666.

Podľa mníchov AMKA reprezentuje jednotné identifikačné číslo pre zamestnanecké poistenie, zdravotnú starostlivosť, ktoré je unikátne pre každého občana a bude ho sprevádzať celý život.

„Toto číslo bude povinnou výbavou. Bez neho bude človek zbavený práva na prácu, sociálne poistenie, lekársku starostlivosť , dôchodok a iné. “, uvádza stanovisko.

Atoskí mnísi už dávnejšie vyzvali k ochranným nástrojom pri pokusoch o jednotné číslovanie gréckej populácie za asistencie čísla 666.  (Interfax, Atény, 9.12.09) (sarahma)