Floridský súd a ateistický sviatok

395

Na Floride, jeden ateista podal žalobu proti nadchádzajúcim sviatkom Veľkej Noci a Paschy. Najal si advokáta na podanie diskriminačného návrhu proti kresťanom, židom a dodržiavaniu ich sviatkov. Argumentom bolo to, že je neférové, že ateisti nemali žiadne také uznané sviatky.
Prípad bol prejednávaný sudcom. Po vypočutí advokátovej vášnivej prezentácie, sudca udrel kladivkom oznamujúc: „Žaloba zamietnutá“.
Advokát sa okamžite postavil protestujúc proti rozhodnutiu, hovoriac: „Vaša ctihodnosť, ako len môžete zamietnúť túto žalobu? Kresťania majú Vianoce, Veľkú noc a iné. Židia majú Paschu, Yom Kippur a Hanukkah, ale môj klient a všetci ostatní ateisti nemajú žiadne také sviatky.“
Sudca sa naklonil dopredu v jeho kresle hovoriac: „Ale máte. Advokát, Váš klient je poľutovaniahodne ignorantský.
Advokát povedal: „Vaša Ctihodnosť, nie je nám známe nijaké špeciálne slávenie alebo sviatky pre ateistov.“
Sudca povedal: „Kalendár hovorí, že 1. apríl je deň bláznov. Žalm 14:1 hovorí: ´ Blázon si v srdci hovorí: „Boha niet.´ Preto je mienkou tohto súdu, že ak Váš klient hovorí, že nie je žiadny Boh, tak on je blázon. Preto 1. apríl je jeho dňom. Súd je ukončený.“

http://www.truthorfiction.com/rumors/a/atheist-holiday.htm