Video – Fatima a Hirošima: „Boh potrestá svet za jeho zločiny vojnou…“

337


Dňa 13. mája 1917 sa trom malým pastierikom v portugalskej Fatime zjavila Panna Mária.
Počas pol roka deťom oznámila dôležité tajomstvá, ako aj priebeh udalostí 20-teho storočia, ktoré boli podmienené zasvätením alebo nezasvätením sveta Jej Nepoškvrnenému Srdcu, čo oznámila ako Božiu vôľu:

Posolstvo Panny Márie zo dňa 13 júla 1917:

„Videli ste peklo, kam sa dostávajú duše úbohých hriešnikov.
Aby ich zachránil, chce Boh vo svete zaviesť úctu k môjmu Nepoškvrnenému Srdcu.
Ak ľudia urobia, čo vám poviem, veľa duší sa zachráni a bude mier.
Vojna sa chýli ku koncu. Ak neprestanú urážať Boha, vypukne za pontifikátu Pia XI. nová, krutejšia vojna. Až uvidíte noc ožiarenú neznámym svetlom, vedzte, že to je veľké znamenie, ktorým Boh dáva najavo, že potrestá svet za jeho zločiny vojnou, hladom, prenasledovaním Cirkvi a Svätého Otca.
Aby sa tomu zabránilo, prídem požiadať o zasvätenie Ruska môjmu Nepoškvrnenému Srdcu a o zmierne sväté prijímania počas prvých sobôt v mesiaci.
Ak ľudia splnia moje želanie, Rusko sa obráti a bude mier.
Ak nie, bude Rusko šíriť svoje bludy po svete a Svätý Otec bude musieť veľa trpieť, rôzne národy budú zničené.“

Hrôzy, ktoré Panna Mária predpovedala, zahrňovali aj zhodenie atómových bômb Spojenými štátmi koncom II. svetovej vojny na japonské mestá Hirošimu a Nagasaki: