OROL TV – Eurovoľby 2014 a Sviečková manifestácia 1988: Svetlo v tme

260

„Ani sviecu nazažíhajú a nestavajú pod nádobu, ale na svietnik, a svieti všetkým v dome. Tak svieť vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli dobré skutky a velebili vášho Otca, ktorý je v nebesiach.“  ( Mt. 5, 15 – 16)

foto 39Dňa 25. marca 2014  sme si pripomenuli už 26-te výročie bratislavskej manifestácie za menovanie slovenských biskupov, ako aj plnú náboženskú a občiansku slobodu u nás.   

Nemôžeme však zostať pri spomínaní a minulosti. Je treba, aby sme tento odkaz niesli ďalej, pretože je to naša povinnosť a dlh voči našim deťom, ako aj budúcim generáciám.  

Náš kandidát do Európskeho Parlamentu Marko Semeš o tom hovorí na našom videu. Strane Magnificat Slovakia vyžrebovali do Europarlamentných volieb dňa 24. mája 2014 číslo 6.                                         Anton Selecký

KINO:  Národ, ktorý mizne (a nie sú to len Srbi),alebo, ako pracuje „Nový svetový poriadok“