Dechtice, 5. augusta 2012, zjavenie Kráľovnej pomoci

556

Po nočnej búrke, ktorá sa prehnala Slovenskom sa ráno vyjasnilo a ortuť na teplomere stúpala až na 33 oC a viac. Aj napriek takejto horúčave sa na námestie Dechtíc dňa 5. augusta 2012 schádzajú stovky pútnikov z rôznych časti Slovenska, Moravy, Čiech, Rakúska. Tradičnú púť v prvú nedeľu zahajujú vizionári modlitbou Anjel Pána a piesňami k Panne Márii.

Zoradení do sprievodu pokračujú pútnici smerom k miestu zjavenia na BORIČKY a modlia sa cestou sväté ružence.


Prvé zastavenie je pri kríži, tu sa zaspieva pieseň „ To Slovensko naše … „ a pútnikom sa prihovoril vizionár Jozef:

„Všetkých Vás srdečne vítam na tejto púti a odovzdávam vás do lásky Nepoškvrneného Srdca Panny Márie a pozývam Vás, aby ste na prianie Panny Márie prijali jej Syna Ježiša vo Sviatosti Oltárnej a každodennej Eucharistii. Práve dnes jej dajme, ako na jej sviatok odpoveď, že budeme prijímať jej posolstva ako výzvu, aby sme pracovali na svojom obrátení a záchranu srdca.

Potom sa krátko modlil: „Drahá Matka, ďakujem Ti, že z Božej lásky schádzaš k nám na Zem. Želáme Ti veľa horlivých ctiteľov. Poďakuj sa za nás Bohu za nášho nového duchovného Otca a skry ho pod svoj plášť.“

Potom nasledovali modlitby k piatim ranám a krížová cesta na ktorej sa striedali vizionári pri jednotlivých zastaveniach.

Na vrchu Boričky sa vizionárka modlila nasledovnú modlitbu vyberáme :

„ Drahá naša Matka, otvor nám naše srdcia, aby sme mohli prijať vo svojom živote všetky Tvoje slova v posolstvách, aby sme ich mohli čo najlepšie uskutočňovať. S veľkej lásky k nám prichádzaš a hovoríš nám, aby sme upriamili svoje oči na Boha. Ďakujeme Ti za Tvoju nekonečnú lásku, ktorou nás miluješ. Ďakujeme Ti za Tvoje srdce, do ktorého prijímaš každého jedného z nás. Často nás pozývaš, aby sme zanechali hriech, aby sme nastúpili na cestu spásy. Ty nás pozývaš, aby sme boli blízko pri Ježišovi, aby sme hľadeli na kríž a videli jeho lásku prúdiť k nám. Ďakujeme Ti za tú lásku, ktorou si nás prijal a premieňaš naše srdcia, že si vložil do nášho srdca odpustenie, lásku. Uzdravuješ naše srdcia, naše mysle, aby sme nemali strach, aby sme vykročili na cestu lásky a požehnania. Aby sme každý deň vykročili na cestu jednoduchú, pokornú, dôverujúcu v Božiu dobrotu. Dôverujte Bohu, nech moje príchody nie sú zbytočné, a žite moje posolstva, ktoré Vám prinášam od Boha, sú to Božie posolstva.

 Panna Mária, dnes Ti chceme odovzdať svoje srdcia, ktoré sme Ti dnes priniesli so všetkým, čo v nich je, čo v nich máme, všetko a všetkých, naše rodiny, našich priateľov, príbuzných, celý svet,  svätú cirkev, všetkých kňazov, Svätého Otca, všetky zasvätené osoby aby si ich objala svojou láskou. Ak sa z Vašich sŕdc vytráca láska, nádej, vkráda sa tam strach. Keď sa cítite unavené, sklamane, otočte svoje srdcia k Bohu, nebuďte smutné. Vystrite svoje ruky proste ho o dar lásky a odpúšťania. Nech sa z vašich sŕdc šíri vôňa Božej lásky, ale aj radosti aj slova požehnania.

Potom nasledovali modlitby a vzývanie Ducha Svätého, spev k Duchu Svätému a Panne Márii a modlitby Svätého ruženca medzi, ktorými vizionárka Simona čítala staršie posolstva vyberáme:

Moje deti,

Chcem Vám povedať moc rozmýšľate nad svojou láskou. Prv než začnete rozmýšľať nad svojou láskou otvorte svoje srdcia, aby ste zistili, ako Vás milujem. Nepozerajte sa očami rozumu, ale pozerajte očami srdca, iba tam môžete vidieť to, čo sa rozumom nedá vidieť. Milujem Vás a žite lásku naplno.

Moje deti,

Prežívajte radosť a šťastie, lebo máte Ježiša, aj mňa medzi sebou. Ak sa navzájom budete milovať vo svojich srdciach urobíte môjmu Synovi veľkú radosť. Je to najdrahší dar, ktorý dnes ste nám mohli priniesť, je to najkrajšia obeta, ktorú ste mohli vykonať, pretože mnohí z Vás sa rozhodli milovať všetkých, žehnám Vás.

Moje deti,

Chcem Vás poprosiť, aby ste sa modlili za tých, ktorí nechcú spoznať veľkú Božiu lásku, modlite sa, aby sa dokázali zmierniť s Bohom Otcom, ktorý na nich čaká, modlite aj za tých, ktorí odpadajú od viery, aby sa vrátili a spoznali, že práve šťastie je Boh. Modlíte sa aj za tých, ktorí sú vlažní vo svojej viere, aby dokázali otvoriť svoje srdcia, lebo iba Boh im môže vložiť veľkú lásku do srdca. Deti prichádzajte častejšie pred Sviatosť Oltárnu. Pretože tam je prítomný Ježiš a Duch Svätý.

Moje deti,

Všetky Vás zahŕňam do svojho srdca, žehnám Vám svojim materinským požehnaním, volám Vás k dennej modlitbe sv. ruženca. Božské srdce Ježišovo spolu s mojim Nepoškvrneným Srdcom chce s Vašou modlitbou zachrániť vieru celého sveta. Modlite sa, ak sa nebudete modliť, mnoho hriešnikov bude zatratených a svet bude naplnený ešte väčšou neverou a bolesťou. Srdce môjho Syna si želá, aby ste sa s láskou a dôverou obracali na mňa ako kráľovnú, ktorá za Vás oroduje v nebi, pomáha vám a vyprosuje vám Božie milosti

Moje deti,

Dnes som prišla, aby som sa dotkla vašich sŕdc, aby sa pod mojim materinským dotykom otvorili pre lásku. Neotvárajte sa temnote okolo vás, neprijímajte ju do svojho srdca, ale  našou pomocou prijímajte lásku, ktorá prežije každú temnotu. Otvorte srdcia láske. Moje deti ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.

ZJAVENIE Panny Márie začalo o 14:25 a trvalo do 14:37 trvalo 12 minút. Po zjavení na vizionár Martin povedal:

 

Žiť posolstvá Márie

Jozef Valovič, Šenkvice, dôchodca

Viera aj v ťažkých časoch sa dá praktizovať, všetko záleží od vás.  V našej rodine je horlivá manželka a povzbudzuje nás vo viere,  nabáda k modlitbám a ja som sa vďaka nej stal horlivejší Rád, keď je možnosť,  idem aj na takéto milostivé miesta, kde načerpám pokoj a radosť. Častejšou návštevou takých miest sa stávam lepším, pokojnejším, tolerantnejším. Spolu s manželkou sa snažíme žiť posolstvá Panny Márie.

Porozumenie, láska, pokoj

Rodina Elena a Jozef  Michaleová s 2 dcérami, Nitrianske Rudno

Elena – sme síce viacčlenná rodinka, ešte jedna dcérka je na brigáde v zahraničí, ale sa snažíme zosúladiť čas a prácu, aby sme išli na takéto miesto.  Veľmi nám to pomáha v našom živote, vidíme tu mnoho ľudí, ktorí prežívajú radostne vieru a to nás povzbudzuje.  Život s Bohom je radostnejší. Snažíme sa viesť  aj deti a chceme, aby si našli takú svoju cestu k modlitbe,  k Panne Márii a k Bohu.

 

Jozef – Ďakujem svojej manželka, že mi pomohla nájsť cestu k Bohu. Pociťujem v Božej prítomnosti radosť a pokoj.  Rád idem s celou rodinkou sem do Dechtíc. Je to aj príjemný výlet, aj povzbudenie vo viere. Vždy si dáme nejaký úmysel a obetujeme toto putovanie, najčastejšie to býva za zdravie, porozumenie a lásku v rodine, za dobre vzťahy a pokoj vo svete.

Povzbudenie a istota

Zemčíková Ľudmila, Šakvice okr. Břeclav vydatá matka 2 dcér

O tomto mieste som sa dozvedela od svojej kamarátky už pred 10 rokmi.  Snažím sa sem dostať čo najčastejšie . Úmysel mojich pútí je zachrániť čo najviac duší v našej rodine, vyprosiť milosť svätého krstu pre tých, ktorí ešte nie sú v pokrstení  a tiež vyprosiť živú vieru pre tých, ktorí sú síce veriaci, ale vieru moc nepraktizujú.

Je stále za čo prosiť a ďakovať. Moje dcérky idú svojou cestou poznania k Bohu a to je dobre, že chcú poznať Božie pravdy, ja ich v tom podporujem a modlím sa za ne. Život s Bohom a Pannou Máriou v týchto ťažkých časoch je veľkým povzbudením a istotou.

Mária Víziková