Dechtice – Sviatok Kráľovnej pomoci a 16. výročie zjavení

729

Konajte dobro a šírte lásku

Panna Mária ako Kráľovná pomoci sa v Dechticiach zjavila prvýkrát dňa 4. decembra 1994, a želala si, aby na tento deň bol ustanovený jej sviatok.

Na 16-te výročie tejto udalosti  sa tu v sobotu  4. decembra 2010 na Hore Svätodušnica stretli pútnici, aby boli svedkami Jej zjavenia štyrom vizionárom  (Martinovi, Márii, Adriane a Jozefovi). Vizionári po skončení zjavenia a modlitieb s Pannou Máriou pútnikom povedali:

Martin Gavenda:

Bolo to veľmi krásne. Keď Panna Mária prichádzala,  videl som tri záblesky svetla. Panna Mária bola  veľmi radostná, oblečená v zlatostrieborných šatách. Jej šaty žiarili skôr bielym svetlom. Lúče od Panny Márie padali na nás všetkých a Ona   nás všetkých ponárala do tohto svetla, ktoré z Nej vychádzalo.

Na začiatku som sa s Ňou modlil Otče náš a Sláva Otcu za pevnú a živú vieru pre všetkých ľudí. Panne Márii som odovzdával všetkých vás tu prítomných, všetkých  chorých v túto hodinu Kráľovnej pomoci.  Potom som  Panne Márii ďakoval, že je tu stále medzi nami.

Dnes mi tak trošku pripomenula  začiatok, keď som sa s Ňou po prvýkrát stretol. Panna Mária  nás dnes  tak nanovo pozýva, aby sme vykročili spolu s Ňou, aby sme Bohu  nanovo povedali tak, ako Ona povedala –  fiat. Aby sme aj my tak povedali Bohu: staň sa všetko tak, ako Ty chceš, aby sa stalo v mojom živote.

Ďalej  Panna Mária povedala:

„Deti moje,  to čo Boh od vás chce je to, aby ste konali dobro vôkol seba, aby ste šírili lásku vôkol seba. To je aj vašim poslaním, to je aj moje posolstvo,  ktoré vám tu hovorím.“

Veľmi ma to povzbudilo, že naozaj s Pannou Máriou  môžeme nanovo začať. Mesiace som hľadal, čo skrze Pannu Máriu Boh odo mňa žiada. Dnes som na to dostal odpoveď: aby som  spolu s Pannou Máriou  začal konať dobro okolo seba. To ma tak potom preniklo, naplnilo a povzbudilo. Začal .som Panne Márii ďakoval za všetko. Za moju rodinu, za vás  všetkých ľudí. Nakoniec nás všetkých Panna Mária žehnala a ja som sa modlil Magnificat.

Mária Gavendová: „Panne Márii odovzdala všetkých prítomných, trpiacich a všetko to, čo ľudia priniesli vo svojich srdciach. S Pannou Máriou sa modlili za zomierajúcich a duše v očistci.“

Adriana Kúdelová:Po spoločných modlitbách s Pannou Máriou odovzdala všetkých prítomných, všetkých ľudí. Ďakovala Panne Márii že prichádza, aby náš zrak upriamovala na nebo  a na Ježiša. Nakoniec sa s Pannou Máriou modlila za neveriacich, tých, ktorí ešte nespoznali Božiu lásku.“

Jozef Danko: „S Pannou Máriou sa modlil za všetkých ľudí na celom svete, tiež na osobné úmysly a za hriešnikov.“

Mám dojem, že celý čas, prekrásnej pohody milostivého a požehnaného dňa, silného zážitku zo stretnutia s Pannou Máriou, Jej odkazu, môžem pomenovať len tak, že to celé bolo v úžasnej réžii Panny Márie. Ona ani najmenej  nechcela nám ostať nič dlžná. Aké ťažké a problémové to bolo pred púťou, tak potom cesta a samotná púť bola jedna prekrásna pohoda. Obdržali  sme veľkú odmenu a veľkú lásku od Panny Márie, ktorú sme si odnášali domov a to bolo to najvzácnejšie. To nám nadlho pomôže rásť v láske. A Kráľovnej pomoci o to ide.

MB

Slnko nad Svätodušnicou

Pozrite si :  www.avemaria.sk

Zjavenie Kráľovnej pomoci – 15. augusta 2008