Dechtice – Narodeniny Panny Márie (5. august) 2011

1156

Dňa 5. augusta slávi Panna Mária svoje narodeniny (nekryje sa s oficiálnym cirkevným sviatkom 8. septembra). V Dechticiach pri tejto príležitosti majú miestni vizionári s ňou stretnutie, pri ktorom sa Panna Mária zjaví, vizionári sa s ňou modlia a potom jej blahoželajú k narodeninám, tak ako my všetci zvykneme blahoželať svojim drahým a blízkym. Podobne gratulujú 5. augusta Panne Márii vizionári v Medžugorí. Prinášame zvukový záznam z Dechtíc 5. augusta 2011 na hore Svätodušnica – vyjadrenia troch vizionárov, Martina, Márie a Adriany. Záznam poskytli pútnici z Prešova.

zvukový záznam z Dechtíc 5. augusta 2011 TU


Chceli sme tiež blahoželať Panne Márii

My, prešovskí pútnici, zúčastnení minulého roku pri gratulácii narodenín Panny Márie, sme sa i tohto roku na to pripravovali, modlili sa deviatnik a v radosti očakávali tento sviatok. Bol piatok a pracovný deň, preto veľmi záležalo, či vizionárom sa podarí prísť skôr z práce a ešte docestovať z Bratislavy. Chceli urobiť radosť Panne Márii aj tiež aj nám tým, že Jej spoločne budeme gratulovať. Vizionári podaním ruky a my s vďačnou a horúcou láskou v srdciach.
Na Svätodušnici už pred príchodom vizionárov pomodlili sme sa sv. ruženec ku Kráľovi pokoja a Korunku k Božiemu milosrdenstvu. Keď došli vizionári, modlili sme sa spolu s nimi slávnostný sv. ruženec.V štvrtom desiatku sme zažili zjavenie Panny Márie. Počas tejto prítomnosti Panny Márie medzi nami, videli sme ako najprv Martin gratuloval Panne Márii, potom Majka a nakoniec Adrianka.
Po skončení sv. ruženca sa vizionári podelili so zážitkami zo stretnutia a s odkazom Panny Márie. Martin prosil Pannu Máriu o dar radosti. Panna Mária povedala:
„Deti moje, tento dar by som vám veľmi rada dala, ale vy sa musíte preto rozhodnúť. Vy sa musíte sami rozhodnúť pre jednoduché srdce, aby mohlo prijať všetky milosti.“
Pýtali sme sa, aký pocit mali vizionári, keď tak dlho tohto roku držali v svojich rukách ruku Panny Márie. Odpovedali: „Ruku Panny Márie sme cítili ako jemnú, nežnú, láskavú a teplú ľudskú ruku – ruku veľmi milujúcej Matky.“
MB s pútnikmi