Dechtice, Kráľovná pomoci 15. júla 2012: Rozhodnite sa pre lásku..!

233

Moje deti!

Neprestajne sa radujte, že Boh prebýva s vami. Vďaka jeho milosti sa môžem s materinskou nežnosťou vám prihovárať a preto mojim dnešným želaním je, aby ste menili svoje srdcia.

Zakaždým, keď narazíte na hriech, rozhodnite sa pre lásku. Keď Boh uvidí vo vašich srdciach túžbu zmeniť sa a zanechať hriech, nebude meškať so svojou milosťou a dostanete všetko čo potrebujete.

Srdce bez hriechu je srdce plné Božieho svetla a požehnania.
Ponáram vás do svetla lásky Ježišovho a môjho srdca.

Prostredníctvom Martina Gavendu, Dechtice,  15. júla 2012