Cor Mulder: 500 míľ

292

CHVÍĽA PRE PESNIČKU: 500 MÍĽ
Cor Mulder

Ak zmeškáš vlak, ja pôjdem, budeš vedieť, že som išiel
Môžeš počuť 500 míľ pískať píšťalku. 500 míľ, 500 míľ,
Môžeš počuť 500 míľ pískať píšťalku.
Pane, som jeden, Pane, som dva, Pane, som tri , Pane, som štyri,
Som 500 míľ od domova, preč od domova, preč od domova,
Pane, som 500 míľ od domova. Ani košeľa na chrbte, ani penny na moje meno.
Pane, nemôžem ísť nazad domov touto cestou
Touto cestou, touto cestou. Pane, nemôžem ísť touto cestou nazad domov.
Ak zmeškáš vlak, ja pôjdem, budeš vedieť, že som išiel
Môžeš počuť 500 míľ pískať píšťalku. 500 míľ, 500 míľ,
Môžeš počuť pískať píšťalku 500 míľ.