CHVÍĽA PRE PESNIČKU: Bee Gees: In the morning of my life

325

IN THE MORNING OF MY LIFE (Ráno)
Bee Gees

Ráno keď mesiac pohasína, nájdeš ma v čase – ktorý mám najradšej –
sledovať dúhy hrajúce sa v slnečnom svite;
Kaluže vody, ľadové, chladné z noci, ráno, to je ráno môjho života.
Cez deň ťa stretnem potom, ako ma nájdeš stáť na podlahe oceánu,
stavať zámky na zosúvajúcich sa pieskoch,
vo svete, ktorému nikto nerozumie
V tomto ráne, ráne môjho života..
V ráne môjho života, minúty sa vychýlili tak ďaleko,
prosím buď trpezlivá so svojim životom
Je to len ráno a ty žiješ svoj deň…
Večer s tebou odletím na mesiac,
do pravého horného rohu stropu mojej izby
Kde zostaneme, kým nezažiari slnko v iný deň,
pohúpať sa na prádelných šnúrach a možno budem unavený.
Toto je ráno môjho života, ráno môjho života…