Buďte silní a rozhodní!

341

 

Posolstvo Kráľovná pokoja

“Drahé deti!

Dnes vás pozývam, aby ste sa modlili a postili na moje úmysly, pretože satan chce zničiť môj plán. Tu som začala s touto farnosťou a pozvala celý svet. Mnohí prijali moje pozvanie, a ohromný je počet tých, ktorí nechcú počuť ani prijať moje pozvanie. Preto vy, ktorí ste povedali ÁNO, buďte silní a rozhodní.”

Prostredníctvom Márie Pavlovičovej Lunettiovej, Medžugorie, 25. Augusta 2011

Milí priatelia, toto posolstvo sme čítali ešte len nedávno. Toto posolstvo je pre dva typy ľudí.  Tí prví – prijali pozvanie Panny Márie. Tí druhí, ktorí o ňom nechcú ani počuť.  Ďalšia dôležitá informácia. Panna Mária – Kráľovná pokoja, hovorí:  „satan chce zničiť môj plán“.

Ako sme mali možnosť včera zažiť, je to tvrdá realita.

Včerajší masívny útok má za cieľ zničiť našu webovú stránku.  Píšem má, pretože sa nič neskončilo. Útok bol intenzívne vedený celý deň – a doslova tu stáli proti sebe dva profesionálne tímy ľudí. Ďakujem našim milým a obetavým „harcovníkom“, ktorý útok odrazili a našli riešenie.  Môže to byť však len dočasné, pretože  tí, ktorí  si zaplatili resp. objednali útok na náš web, budú pátrať po našom webe, kto sa ho ujal, aby sa ho opäť pokúsili zničiť. (Nedajte sa oklamať, že sa diala „údržba serverov“, ako hlásili v TV. Tá „údržba“ bola zničujúca.)

Chcem  sa poďakovať za prejavenú solidaritu a pozornosť množstva z vás, poďakovať sa napríklad aj stránke dolezite.sk,   www.fatym.sk a iným. Dozvedel som sa pritom, že takého útoky sa objavili aj u našich susedov v Českej republike.  Útok sa môže kedykoľvek opakovať, a zrejme sa situácia bude stupňovať. Ak už začali, tak neskončia. Dôležité byť na stráži. Dôležité je byť k dispozícii ako pred vojenským poplachom. Pamatajme na slová Písma:  Kto položí ruku na pluh a obzerá sa späť, nie je súci pre Božie kráľovstvo.“ (Lk 9,62) ..

Čo to znamená?  Vráťme sa k posolstvu Panny Márie – a tu je to najdoležitejšie z neho:

Vy, ktorí ste povedali ÁNO, buďte silní a rozhodní!“

Anton Selecký