Brusel je vraj čistý, na vine sú tajomné „členské štáty“….

761

Európska komisia: Nie diktát Bruselu, ale „členské štáty EÚ“ stoja za odstránením svätožiary a dvojkríža…

Pravda.sk | 22. novembra 2012  14:48
Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku sa vyjadrilo k rozhodnutiu odstrániť svätožiaru a kríže z pamätnej mince s motívom misie Konštantína a Metoda.

Rozhodnutie odstrániť náboženské symboly z pamätnej mince vyvolali v posledných dňoch ostrú reakciu viacerých zainteresovaných strán. Odsúdila ho Konferencia biskupov Slovenska, europoslankyňa Anna Záborská a rad slovenských politikov.

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku v stanovisku uvádza, že voči pôvodnému návrhu mince mali výhrady niektoré členské štáty Európskej únie.

„V zmysle platných európskych pravidiel pre vydávanie euromincí každý členský štát zasiela grafický návrh euromincí Rade EÚ a Európskej komisii. EK následne zasiela tieto návrhy všetkým členským štátom eurozóny, ktoré sa k nemu môžu vyjadriť. Niektoré členské štáty mali voči pôvodnému návrhu výhrady, s ktorými EK oboznámila Slovenskú republiku. SR tieto pripomienky členských štatov akceptovala a predložila modifikovaný návrh, ktorý bol schváleny v Rade EÚ a hlasovala zaň aj SR,“ informuje Andrej Králik z tlačového oddelenia Zastúpenia EK na Slovensku.

Symboly, ktoré sú zrejme „kóšer“ aj na tých slovenských eurominciach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grécka dvojeurovka:   Ani tu zrejme nevadí „náboženský symbol“  (hlavne že je pravdaže pohanský):   Európu unáša boh Zeus v podobe býka  (z gréckej mytológie) 

 

 

 

O náboženskej neutralite: Otvorený list Národnej banke Slovenska

Už aj mainstreamové médiá u nás si všimli informáciu o retušovaní svätých Cyrila a Metoda na pamätných eurominciach, ktorých emisia je plánovaná na máj budúceho roku. Národná banka Slovenska dnes k prípadu vydala svoje stanovisko. Rád by som oslovil predstaviteľov Národnej banky Slovenska týmto otvoreným listom.

V roku 1985 si slovenský a český národ pripomínal 1100. výročie smrti sv. Metoda. Ani komunistický aparát si nedovolil túto udalosť ignorovať. Pražský kardinál František Tomášek na toto výročie pozval pápeža Jána Pavla II., čo samozrejme komunisti nedovolili. Súhlasili však s prítomnosťou štátneho sekretára, kardinála Casaroliho a zorganizovala na moravskom Velehrade “Mierové slávnosti“. Napriek obštrukciám režimu sa púte na Velehrade zúčastnilo viac ako 100 tisíc veriacich. Štátna delegácia vedená ministrami kultúry oboch republík zažila otvorený prejav nesúhlasu a piskot na svoju adresu. Minister kultúry Miroslav Válek vyhlásil: „Tvárili sme sa, že sa nič nedeje a dostali sme úder pod pás.“…

…Rád by som predstaviteľom Národnej banky Slovenska položil nasledovné otázky:
1. Ktoré európske inštitúcie a ktoré členské krajiny vzniesli požiadavku odstránenia náboženských symbolov z pamätnej mince?
2. Čítali vôbec kompetentní členovia NBS uvedený článok Charty základných práv Európskej únie? Článok 22 totiž znie nasledovne: Únia rešpektuje kultúrnu, náboženskú a jazykovú rozmanitosť.
3. Konzultovala NBS po obdržaní pripomienok svoj ďalší postup s odborníkmi (právnici, historici, teológovia)?
4. Aký dôsledok by mal nesúhlas NBS s prednesenými pripomienkami?

Neviem akým spôsobom narúša prítomnosť náboženských symbolov rozmanitosť Únie…
Neviem, či predstavitelia NBS tušia, že pálium bez kríža je skôr šálom, než arcibiskupskou insigniou…

Z rozhodnutia NBS mi je veľmi smutno. Choré rozhodnutie z Bruselu už, žiaľ, neprekvapuje. Ale z nášho lokajského postoja až mrazí.                                                           Miroslav Lettrich

(Som katolíckym kňazom Spišského biskupstva a momentálne pôsobím ako správca farnosti Ždiar. Som presvedčený, že ako kresťania sme prijali poslanie vnášať do sveta Cestu, Pravdu a Život, preto by sme sa nemali uzatvárať v tichu a bezpečí našich chrámov. Verím, že pravda nás oslobodzuje a jej hľadanie posväcuje.)

http://blog.tyzden.sk/miroslav-lettrich/2012/11/20/o-nabozenskej-neutralite-otvoreny-list-narodnej-banke-slovenska/