Alan Ames: Boh na vás s láskou čaká

962

AmesInterview s jedným z najznámejších katolíckych evanjelizátorov v anglofónnej oblasti

Perth, 27.4.2013 (kath.net) 015 902 – „Bol som smutný, no bolo mi jasné, že ho viedol Duch Svätý, aby urobil tento krok a že to bola Božia vôľa,“ odpovedal Alan Ames (foto) na otázku 21-ročnej Márie z južného Nemecka, ako reagoval na odstúpenie pápeža. „V pápežovi Františkovi teraz žiari iný aspekt Božej lásky. To nádherné, čo Boh skrze svojich pápežov robí, je, že v každom z nich ukazuje inú cestu, ako možno jeho lásku žiť.“

 Alan Ames (*1953), ktorý od svojho hlbokého mystického zážitku s Bohom a od obrátenia v roku 1992 koná modlitbové stretnutia po celom svete, hovorí v interview o svojich cestách, o útokoch proti Cirkvi, ako nedávno na bruselského arcibiskupa, o útokoch na cirkev v nemeckej oblasti a prečo sa tam odmieta spoveď.

Angličan Alan Ames patrí k najznámejším katolíckym evanjelizátorom v anglofónnej oblasti a od r. 2000 chodí pravidelne aj do nemeckej oblasti. Tento druh novej evanjelizácie Boh požehnáva početnými uzdraveniami a obráteniami. Všetky modlitbové stretnutia sa konajú so súhlasom jeho diecézneho biskupa Mons. Barryho Hickeya z austrálskeho Perthu a podľa pravidiel, ktoré mu biskup určil.

Už roky cestujete po svete a delíte sa so svojimi skúsenosťami. Bolo pre vás ľahké vyjsť do sveta, hovoriť o tom a vydať sa na ďaleké cesty?

Alan Ames: Predtým, než Boh vstúpil do môjho života, nemal som nikdy túžbu prednášať mnohým ľuďom. Keď ma Pán o to požiadal, nebol som si istý, či to dokážem. Ježiš, môj Pán, mi však povedal, že on mi všetky moje slová, milosti a dary, ktoré potrebujem, sám dá, aby som mohol konať jeho dielo. Ja mu úplne dôverujem a tak som vyšiel do sveta, hoci som bol pritom nervózny a stále som! On ma nikdy nenechal v štichu a všetko potrebné mi daroval tak, ako sľúbil. Žiaľ, niekedy som ho ja nechal v štichu.

Mnohí ľudia majú skúsenosť s Bohom, ale nehovoria o tom na verejnosti. Vy máte o tom prednášky v mnohých krajinách. Prečo?

Alan Ames: Pretože ma Boh o to požiadal. Na začiatku povedal, že o to, čo on dáva, sa máme deliť s inými a že mám vyjsť do sveta a o jeho lásku sa deliť so  všetkými ľuďmi. A pretože ho milujem, robím to.

Ľudia z celého sveta zažili uzdravenia počas vašich modlitbových stretnutí. Ktoré sú vaše najhlbšie alebo najdojímavejšie zážitky z týchto ciest?

Alan Ames: Najdojímavejšie pre mňa je, vidieť ľudí, ktorí Božiu lásku nepoznali a teraz sa ich hlboko dotkla, sú naplnení radosťou a spoznávajú Boha vo  sviatostiach.

Ako sa pripravujete na prednášky?

Alan Ames: Pripravujem sa modlitbou a na svätej omši pred prednáškami. V Eucharistii ma Boh napĺňa sebou samým a všetkým, čo potrebujem, aby som mohol plniť jeho vôľu. Už sa stalo, že mi fyzicky nebolo dobre a kládol som si otázku, ako mám prednášať a modliť sa za ľudí. Ježiš, môj Pán ma však posilňuje, v Eucharistii ma napĺňa svojou božskou prítomnosťou. Hoci sa  vo vnútri stále ešte cítim chorý a slabý, cítim v sebe jeho silu a to ma drží a dáva mi silu pokračovať.

Čo očakávajú ľudia, ktorí prichádzajú na vaše modlitbové dni?

Alan Ames: Otec a Ježiš a Duch Svätý na nich čakajú… Boh v láske na nich čaká. Otvára im svoje Srdce a všetkých pozýva, aby prišli a spočinuli v jeho láske, aby boli v jeho láske uzdravení a posilnení.

Svojim prednáškami ste zmenili život mnohých ľudí. Ako sa zmenil váš život?

Alan Ames: Ja nemením nikoho – Boh mení! On zmenil môj život – bol to život v temnote a hriechu a teraz je to život, v ktorom sa pokúšam žiť vo svetle jeho lásky a vyhýbať sa všetkým hriechom – aj tým najmenším. Žiaľ často zlyhám, keď príde temnota hriechu do môjho života pre moju netrpezlivosť, frustráciu alebo zlé myšlienky, ktoré mi niekedy prídu. No potom mi Boh v tej nádhernej sviatosti zmierenia vleje do srdca milosť, keď mi odpustí a pomáha mi niesť ťažký kríž mojej pýchy.

Máte obľúbenú modlitbu? 

Alan Ames:  Áno, Eucharistiu!

Keď pápež Benedikt ohlásil, že odstúpi – aká bola vaša reakcia?

Alan Ames: Bol som smutný, no bolo mi jasné, že ho viedol Duch Svätý, aby urobil tento krok a že to bola Božia vôľa. V pápežovi Františkovi teraz žiari iný aspekt Božej lásky. To nádherné, čo Boh skrze svojich pápežov robí, je, že v každom z nich ukazuje inú cestu, ako možno jeho lásku žiť.“

Aký dojem máte z cirkvi v nemeckých krajinách?

Alan Ames: Nemecko má svoje problémy, tak ako mnohé krajiny, ale aj svoje požehnanie – úžasných kňazov a rehoľníkov … a Boží veriaci ľud. Sú síce mnohí, čo sa od Cirkvi odvracajú, no sú aj takí, ktorí sa katolíckej viery pevne držia a skrze nich Boh požehnáva druhých a vtiahne ich naspäť do svojej lásky.  Možno sa niekedy zdá, akoby to bolo nemožné, alebo že sa nič nedeje, no verte mi. Vytrvalosťou veriacich sa Boh dotýka sŕdc a duší a bude to bohatá žatva. Musíme iba Bohu dôverovať a prejaviť vytrvalosť v tom, že ho budeme milovať v katolíckej viere – v tejto pravej viere a pravej Božej láske.

Na Cirkev sa vždy útočilo. Dnes sa zdajú útoky ešte intenzívnejšie. Prečo?

Alan Ames: Ak sa pozrieme na históriu, skonštatujeme, že už boli aj horšie časy pre Cirkev. Nerobme si také starosti kvôli tým útokom! Mali by sme s útokmi počítať tak, že na zlo „zaútočíme“ svojou Božou láskou, vľúdnosťou, súcitom, skutkami milosrdenstva, modlitbou, sviatosťami – našou vierou!

Alan Ames: Bruselský arcibiskup je toho dobrým príkladom. S úžasným výrazom miernosti arcibiskup André-Joseph Léonard, hlava katolíckej cirkvi v Belgicku reagoval na útok. Zostal pokojne sedieť, oči zatvorené v modlitbe, keď ho v utorok, 23. apríla 2013, napadli štyri hore odhalené aktivistky. Kričali, kliali  a striekali na neho vodu. Všetci by sme sa mali správať ako on!

Práve mladým padne zaťažko neupadnúť do manipulácií médií. Akú radu máte pre mladých, ktorí hľadajú pravý zmysel svojho života?

Alan Ames:  Mali by denne pozývať do svojho života Ducha Svätého. On je to, kto nám roztvára pravý zmysel života, ukazuje správnu cestu a dáva nám k tomu silu. Ale treba ho denne pozývať, aby prišiel do nášho života.

*************************************************************************************

Nick Vujicic – Nepotřebuji ruce a nohy, potřebuji Boha

*************************************************************************************

V prednáškach hovoríte o význame a dôležitosti spovede. Prečo sa táto sviatosť dnes tak odmieta?

Alan Ames: Pretože všetci hrešíme … To môže niektorých prekvapiť, ale každý z nás hreší! Hriech je prekážkou medzi nami a Bohom a zdržiava Božiu milosť od toho, aby nás naplnila. Ak teda chceme byť úplne otvorení pre Boha, musíme sa z hriechov spovedať a tak prekážky odstrániť.

V tejto sviatosti nás Duch Svätý vedie okrem toho k tomu, aby sme svoje hriechy dobre videli a spoznali, aké naozaj sú. Ak prijmeme, čo sa nám ukazuje  a prosíme o milosť stať sa lepším človekom, Duch Svätý nám túto milosť dá. Hriech je aj otvorená brána pre Zlého, skrze ktorú môže vniknúť do duše. Vo sviatosti zmierenia Boh túto bránu zatvára a otvára inú – bránu pre svoju milosť.

Dôvod, prečo sa spoveď odmieta, spočíva v tom, že Zlý využíva našu pýchu a niektorých presvedčí, že hriech nijakým hriechom nie je, alebo že odpustenie Boha nepotrebujeme. Pretože niektorí vôbec nechcú vidieť, ako skutočne žijú a odvracajú zrak, nechcú vidieť pravdy života a prijímajú klam Zlého. Iní si zasa myslia, že stačí sa Bohu v súkromnej modlitbe ospravedlniť a netreba ísť na spoveď. Aj tu pôsobí Zlý na našu pýchu, aby ľudí zdržal od spovede a aby nedostali milosť, ktorá sa im skrze kňaza v spovedi ponúka. Títo ľudia odmietajú milosť, ktorú nám Pán Ježiš daroval skrze apoštolov. To je presne to, čo Zlý chce.

Je to aj menej trápne, keď pred nikým nemusia pripustiť, akí sú slabí. Koreňom tohto pocitu trápnosti je pýcha. Existuje dlhý zoznam výhovoriek, ktoré ľudia uvádzajú, no niet nijakého dôvodu, ktorý by bol naozaj prijateľný.

Aký dôležitý je náš vzťah ku svätcom – popri našom vzťahu s Bohom?

Alan Ames: Svätci nám ukazujú, že napriek našim ľudským slabostiam môžeme byť skrze Božiu milosť svätí, ak sa podľa svojich síl o to usilujeme. Kladú nám pred oči príklad, ktorý môžeme nasledovať a poukazujú nám na mnohé spôsoby, ako môžeme žiť tak, ako to od nás chce Pán Ježiš.

Vašou najznámejšou knihou je „Očami Ježiša“. Prečo sú ňou ľudia takí fascinovaní – ľudia zo všetkých krajín, ľudia najrozličnejšieho pôvodu?  

Alan Ames:Dôvod spočíva v láske, ktorú Pán Ježiš v tejto knihe odhaľuje … Svoju lásku ku všetkým ľuďom. V apoštoloch vidíme slabosti, ktoré máme aj my a vidíme, ako všetci (okrem jedného) tieto slabosti v Kristovi prekonali a ako ich aj my môžeme prekonať. Ďalšou nádhernou milosťou je, že Pán tu ukazuje svoju ľudskú prirodzenosť a to, ako zdieľa naše cítenie. Nemôžem Bohu dosť ďakovať za túto knihu. Skrze svoju milosť zmenil životy mnohých ľudí.

Ako píšete svoje knihy?

Alan Ames: Normálne píšem rukou v momente, keď sú mi dávané. Týmto spôsobom sa nemôžu vyskytnúť nijaké zmeny a keď ich môj duchovný vodca vidí, vie, že zostali nezmenné.

Na záver otázka k „Roku viery“. K čomu sú katolíci podľa vášho názoru predovšetkým vyzvaní?

Alan Ames:Vyjsť von a podeliť sa s Božou láskou s inými! Toľkí ľudia ešte nepoznajú jeho lásku a všetci by ju mali spoznať! Keď sa s jeho láskou jemným, dobrotivým, súcitným spôsobom delíme s inými, môžeme ich priviesť k tomu, aby sa ho naučili spoznávať a milovať a aby v ňom našli naplnenie svojho života.

Vďaka za interview!

 

Polonahé členky hnutia Femen napadli bruselského arcibiskupa

femenAktivistky ukrajinskej skupiny Femen minulý týždeň poliali vodou arcibiskupa Malines-Brusel Andréa-Josepha Léonarda počas prednášky na Slobodnej univerzite v Bruseli. Účastníci konferencie o slobode prejavu sa stali priamymi svedkami jej obmedzovania. K arcibiskupovi Léonardovi, ktorý za stolom prednášal svoj príspevok, nečakane pristúpili štyri polonahé aktivistky skupiny Femen a začali ho olievať vodou z plastových fliaš. Jedna z nich držala nad hlavou transparent s nápisom Stop homofóbii. Arcibiskup, ktorý je na podobné útoky zvyknutý, prečkal atak bez pohnutia. Už krátko po svojom menovaní v roku 2010 bol počas bohoslužby napadnutý mužom, ktorý mu do tváre hodil tortu.femen2Hnutie Femen na svojom facebookovom profile uviedlo, že takto chcelo protestovať proti „náboženskej propagácii násilia a homofóbie a proti snahe cirkvi poškodzovať ženy a spoločnosť vôbec“.

Rada biskupských európskych konferencií odsúdila tieto „agresívne formy náboženskej netolerancie“. Aj podľa belgických biskupov bol útok v „absolútnom rozpore s témou diskusie a so štýlom, ktorým Katolícka cirkev vstupuje do dialógu v kontexte plurality“. K týmto názorom sa pridal aj profesor Guy Haarscher, ktorý konferenciu organizoval. Domnieva sa, že aj keby niekto absolútne nesúhlasil s arcibiskupovými názormi na homosexualitu, nesmie porušovať právo vyjadriť svoj názor. Léonard si podľa Haarschera vyslúžil sympatiu publika kvôli pokoju, s akým útok prijal.

Aktivistky z hnutia Femen podobným spôsobom protestovali aj pri iných príležitostiach. V januári sa vyzliekli na Námestí sv. Petra a počas modlitby Anjel Pána pokrikovali na pápeža Benedikta XVI.: „Homofób, zavri si ústa!“ V polovici februára sa zasa objavili v parížskej katedrále Notre Dame, aby „oslávili rezignáciu Benedikta XVI.“.
Imrich Gazda