Aktuláne: Vinš 2013

349

Maria1

Milí priatelia, v tomto Novom roku 2013 a najmä v tento deň – vo sviatok Panny Márie – Bohorodičky, vám prajeme hojnosť Božích milostí, lásku, pokoj, radosť  a odvahu – v mysli, duši i v srdci, i vo vašich snaženiach.

Nech každého z vás sprevádza Duch Svätý, aby naše spoločenstvá, rodiny, národ, i všetci ľudia dobrej vôle na svete – rástli v láske a v modlitbe, tak ako nás  prišla povzbudiť, učiť a viesť naša drahá Nebeská Matka Panna Mária.

Nech všetkých vás Ona sama opatruje, chráni a prikrýva svojím bezpečným materinským plášťom!  Váš  Magnificat Slovakia