Aktuálne: Pokuta katolíckej TV LUX za „nevyváženosť“ a za biblickú interpretáciu morálky

1102

 

8homosexPokutovali TV LUX za názory – rozumej za biblickú definíciu  o homosexuálnych manželstvách!

Licenčná rada upozornila na porušenie zákona vysielateľa kresťanskej TV Lux. Porušenia objektívnosti a nestrannosti spravodajských a politicko-publicistických programov a nedostatočného oddeľovania názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru sa mala televízia dopustiť v súvislosti s vysielaním programu U Pavla na tému Registrované partnerstvá homosexuálov v októbri minulého roka.

http://strategie.hnonline.sk/spravy/media/markiza-joj-dostali-tisicove-pokuty-lux-porusil-zakon-pri-gayoch

homossexxPo homosexuálnych manželstvách majú prísť manželstvá skupinové!

Ďalším stupňom degradácie tradičnej rodiny majú byť po manželstvách osôb rovnakého pohlavia manželstvá skupinové.
Výrok vyslovil Boris Dittrich, Holanďan, ktorý je považovaný za „otca“ hnutia za homosexuálne manželstvá vo svojej krajine v rozhovore pre francúzske homosexuálne periodikum Yagg.

Ako prvý krok by malo byť podľa Dittricha umožnenie uzvatvoriť manželstvo trom osobám naraz, ktoré by mohlo byť schvaľované v priebehu niekoľkých rokov. „Tvoríme tu čosi nové, aj keď nás čaká veľmi dlhý proces,“ povedal Dittrich. Skonštatoval, že najlepšia cesta, ako získať na svoju stranu verejnosť v záležitostiach odmietnutia tradičného manželstva a súhlasu s novými formami, je tendenčne operovať s pojmami „princíp rovnosti“ alebo „nediskriminácia“ a tiež poukazovať na vzdialenosť cirkvi a jej inštitúcií od štátu.

„Pomalá cesta bola psychologicky lepšia, publikum nebolo pripravené hneď akceptovať návrhy homosexuálnych manželstiev, začali sme teda od registrovaných partnerstiev“, povedal Dittrich, ktorý zároveň „vyzdvihol“ holandskú cestu k liberálnym zákonom umožňujúcim redefiníciu manželstva.

http://www.forumzivota.sk/index.php?page=0&type=news&id=35&method=main&art=892

„Homomanželství“ prosazují zadními dveřmi do celé Evropské unie

samesexHrubým porušením principu subsidiarity a diktátorským způsobem schválil Evropský parlament v úterý 23. listopadu usnesení, podle něhož by se měly v budoucnu postavit na roveň perverzní vztahy a přirozené manželství. Členské státy EU mají být v budoucnu donuceny k „vzájemnému uznání listin týkajících se rodinných stavů“.

Takříkajíc zadními dveřmi má být prosazena např. v Německu dosud znemožněná úplná právní rovnost manželství a rodiny s „homopřátelstvím“, které odporuje přírodě, pokud se podaří prosadit vůli Evropského parlamentu.

Akční plán, který byl v úterý schválen většinou v Evropském parlamentu, si chce podřídit kompetence členských států EU v rámci zákonných úprav manželství a rodiny pod diktaturu Evropské unie. To je závažné porušení principu subsidiarity, který je, alespoň na papíře, také platný v EU. 

http://res.claritatis.cz/zpravy/evropa/%E2%80%9Ehomomanzelstvi%E2%80%9C-prosazuji-zadnimi-dvermi-do-cele-evropske-unie/4345

Repríza – TV OROL: Totalita v mene slobody

panna maria slzy

Prednáška – „O pravej úcte k Panne Márii “ sa bude sa konať dňa 4. mája 2013 v Košiciach, v Kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho ( Jezuiti), Komenského 14.

Srdečne Vás pozývame!

Podujatie sa začína o 15. 30 prednáškou Totus Tuus, prednášajúcim je vdp. Juraj Augustín. Nasleduje Fatimská pobožnosť, a sv. omša, spojená s kázňou k téme.

V programe je aj prednáška o zjavení Panny Márie v Guadalupe, prednášajúci dp. Štefan Kaňuk.

 

Každý účastník dostane knihu sv. L.M.Grigniona.

Organizátori