Aktuálne: TV OROL – Modlitby za Sýriu a za mier (Výzva slovenskej Charity)

578

 

modlitba2Sýrsky študentský zväz na Slovensku zorganizoval Modlitbu za mier v Sýrii, ktorá sa konala v piatok 19. apríla o 15.45 hod. v Blumentálskom kostole v Bratislave. Sýria bola vždy krajinou demokratickou a tolerantnou, kde po stáročia vždy vedľa seba v mieri a porozumení nažívali kresťania, moslimovia i príslušníci ďalších náboženstiev.

Žiaľ, posledné roky a mesiace ukázali, že niekomu tento stav nevyhovoval. Dnes sú tzv. povstalcami ničené školy, kresťanské kostoly i mešity.Sú vraždení nevinní ľudia, kňazi, vzdelaní ľudia i deti. Desaťtisíce občanov bolo vyhnaných zo svojich domovov.   Veríme, že aj táto výzva pomôže k tomu, aby sa naši kresťania pripojili k pomoci, či už materiálnej alebo modlitbovej – našim bratom a sestrám v tejto ťažko skúšanej krajine.    Anton Selecký

Slovenská katolícka charita vyzýva k solidarite so Sýriou

charitaBRATISLAVA 11. apríla 2013 – Slovenská katolícka charita (SKCH) vyhlásila verejnú zbierku na pomoc obyvateľom Sýrie, ktorí boli kvôli dlhotrvajúcemu vojenskému konfliktu nútení utiecť zo svojich domovov. Podľa odhadov Organizácie Spojených národov (OSN) sú v krajine vnútorne premiestnené asi štyri milióny ľudí, ktorí nevyhnutne potrebujú pomoc.

charita2„Ďalších 1,2 milióna obyvateľov Sýrie pred bojmi utieklo za hranice najmä do Turecka, Libanonu a Jordánska. Slovenská katolícka charita sa pridáva k organizáciám, ktoré reagujú na obrovskú potrebu zmierniť následky tohto konfliktu,“ povedal generálny sekretár SKCH Radovan Gumulák. Finančne podporiť zbierku je možné ľubovoľným príspevkom na číslo účtu 4008058424/7500 v ČSOB, variabilný symbol je 195. Výnos zbierky SKCH bude použitý na poskytovanie pomoci sýrskym utečencom prostredníctvom partnerských organizácií v krajinách susediacich so Sýriou.

Spoločná pomoc Sýrii bola aj predmetom stretnutia vo Vatikáne, ktoré koncom marca zorganizovala Caritas Internationalis v spolupráci s Caritas Syria. Jednotlivé charity sa zaviazali poskytnúť svoju pomoc Caritas Syria pri jej práci, ale aj členom Caritas Internationalis v regióne, ktorí pomáhajú v Libanone, Turecku a Jordánsku. „Ide najmä o potravinovú pomoc, pomoc s prístreším, medicínskymi potrebami, zdravotnou starostlivosťou, vzdelávaním a hľadaním zamestnania celkovo v objeme takmer 15 miliónov eur,“ uviedol Radovan Gumulák.

Finančne podporiť zbierku je možné ľubovoľným príspevkom

Číslo účtu 4008058424/7500 v ČSOB, variabilný symbol je 195.

http://www.charita.sk/aktuality/slovenska-katolicka-charita-vyzyva-k-solidarite-so-syriou

magnific2

O.Z. Magnificat Slovakia odporúča

svojim členom,

aby v rámci svojich možností,

či už materiálne alebo modlitbami,

prispeli na pomoc našim bratom

a sestrám v Sýrii.

A. Selecký