Aktuálne: Modlitbová reťaz za kňazov na základe výzvy Kráľovnej pokoja!

538

„Kvôli Ježišovi, kvôli môjmu Synovi, milujte tých, ktorých on povolal a túžte po požehnaní tých rúk, ktoré on posvätil. Nedovoľte zlu, aby zavládlo. Znovu opakujem, len s vašimi pastiermi moje srdce zvíťazí. Nedovoľte zlu, aby vás oddelilo od vašich pastierov. Ďakujem vám.“

Kráľovná pokoja, Medžugorie, 2. septembra 2013 Mirjane Dragičevičovej – Soldovej

MariaOčiMilí priatelia, dostali sme výzvu zo spoločenstva Modlitby za kňazov, ktorú vám prinášame s odporúčaním pridať sa. Je to veľmi aktuálne!  Nadväzujeme tým na posolstvo Panny Márie v Medžugorí z 2. septembra t.r. Mirjane.

40 dňová pôstna a modlitbová reťaz začína 15. septembra na sviatok Sedermbolestnej Pamnny Márie a končí 24. októbra 2013. Oslovujeme týmto všetky naše modlitbové skupiny, aby sa k tejto vážnej duchovnej aktivite pridali.  A. Selecký

Pôst za kňazov 2013

Pozvanie k 40 dňovej reťazi pôstu a modlitieb za kňazov

Ak ti záleží na svätosti kňazov a na nových povolaniach do kňazstva, tak ťa pozývame, aby si sa od sviatku Sedembolestnej Panny Márie 15. septembra 2013 pripojil k 40 dňovej reťazi pôstu a modlitieb za kňazov. Trvať bude do 24. októbra 2013. Počas tohto obdobia sa chceme spájať v úmysle pomôcť našim kňazom. Ak naše pozvanie prijmeš, môžeš si vybrať ľubovoľný jeden deň v tomto období a obetovať ho za našich duchovných otcov.

www.mzk.sk).    www.postzaknazov.sk