Aktuálne: Mobilizácia slovenských rodín

288

Milí priatelia, otvorený  zápas o rodinu (otec, matka, deti) ako aj o  jej ochranu sa začal. Dôležitá je tu aj vaša osobná iniciatíva, pretože len tak môže byť na tomto dôležitom poli dosiahnutý úspech. Okrem modlitieb a vašich vzájomných kontaktov je potrebné združovanie sa vás všetkých, vzájomná podpora, sledovanie diania na konkrétnej škole, kam vaše dieťa chodí. Taktiež je potrebné podávať informácie o tomto dianí.  V tomto smere sa rozbehla iniciatíva, ktorú vám sprostredkovávame od Ing. Ivy Vranskej – Rojkovej. Anton Selecký

kkoor6317Milí priatelia, ešte raz vám všetkým  ďakujem za to, že si uvedomili naliehavosť a jedinečnosť chvíle, kedy sa musíme odhodlať k činu, pretože to nik iný za nás neurobí. Len my sami si môžeme obrániť Slovensko, naše rodiny, naše deti, náš životný priestor. Početné protesty proti Stratégii ľudských práv pomohli – získali sme desať mesiacov, aspoň čo sa týka Stratégie. Na programe sú však ešte aj ďalšie zákony a ratifikácie dokumentov. Jediná účinná zbraň proti ich prijatiu, je zdá sa masívny ohlas občanov – pretože tento ohlas znamené aj potenciál volebných hlasov.

S týmto vedomím, že zápas trvá, sme sa s aktívnymi rodičmi z rôznych kútov Slovenska zhodli na tom, že bude vhodné, aby ľudia podobného zmýšľania, ochotní „zabojovať“ pre dobro veci, v jednotlivých mestách o sebe vedeli. Tak môžu pohotovejšie reagovať na aktuálne skutočnosti, vzájomne sa poradiť, upozorniť, niečo zorganizovať, písať listy.

Čo je nové a aktuálne?

košiiceV NR SR sa 13.9. konal seminár o novele zákona o rodine, ktorá by sa mala prijať zhruba v polovici budúceho roku. V prílohách uvádzam linky na zvukové záznamy z tohto podujatia. Za problematické považujeme snahu o vymedzenie kritérií najlepšieho záujmu dieťaťa, pretože rodina, a nie štát, by mala vymedzovať tieto kritériá. Navyše kritériá môže byť zneužité tým, že sa do nich časom zahrnie napr. nulová tolerancia k telesným trestom, alebo sexuálna výchova od predškolského veku ako právo na informácie a na komplexný rozvoj detskej osobnosti. Druhým problematickým bodom je snaha sociálnych pracovníkov vymôcť si právomoc vstupovať do bytu za účelom preverenia situácie (s povolením sudcu). Ešte nie je známe znenie novely, avšak tento princíp považujeme za zneužiteľný a nadbytočný, lebo už dnes je v odôvodnených prípadoch možné vstúpiť do bytu v sprievode polície. Domov by mal ostať nedotkuteľným súkromím.

Ďalej sme zistili, že aj keď sexuálna výchova s gender a LBTI ideológiou a filozogiou, že dieťa je sexuálna bytosť od narodenia, nebola na Slovensku žiadnym ministrom schválená, za pomoci prostriedkov z úradu vlády Spoločnosť pre plánované rodičovstvo vypracovala metodické listy, učebnicu a pracovné listy, ktoré sa dostali na niektoré školy a tiež prichádzajú na niektoré školy externí lektori, ktorí deti v tomto duchu učia. Zaujímajte sa o to, ako je to na vašich školách!

Predo dvermi je 21. september – deň bratislavského pochodu Hrdí na rodinu (o15.hod pred budovou NR SR pri hrade), ktorý sme sa rozhodli podporiť lokálnymi akciami, aby aj tí, čo nemôžu pricestovať do Bratislavy, mohli vysloviť svojou účasťou názor a uznanie hodnotám, v ktorých sme vyrastali, a ktoré všetci prajeme aj našim deťom a vnúčatám.

košice9Zatiaľ sú pripravené podporné akcie v Partizánskom na nám.SNP (od 15. hod), v Prievidzi na nám. Slobody (od 9. do 12. hod.) a v Žiline v Dome Matice slovenskej (o 15. hod). Pozvánky nájdete v prílohách.

Okrem toho bude v Bratislave v pravoslávnom chráme na Tomášikovej ulici 21.9. po svätej liturgii moleben za rodinu a deti – liturgia začína o 9.30, moleben začne okolo 10.30 hod.

Modlitby za rodinu a deti budú aj pravoslávnej farnosti v Banskej Bystrici, avšak v nedeľu 22.9. po liturgii, ktorá začína o 10 hod., čize zhruba okolo 11. hod. v Agentúre sociálnych služieb, na ulici 9. maja na Uhlisku a po nich bude nasledovať stretnutie účastníkov. Modlitby v sobotu po liturgii sa možno uskutočnia aj v Komárne v pravoslávnom monastieri, ale táto informácia nie je zatiaľ potvrdená.

Z viacerých miest sa ozvali záujemcovia o podporu celoslovenskej akcie Hrdí na rodinu a hľadajú spoluúčastníkov. Preto si vám dovoľujem navrhnúť vám nasledovné.

Vytvorili sme systém adries v tvare

MESTO.odar@gmail.com

čiže napr. zvolen.odar@gmail.com alebo banskabystrica.odar@gmail.com

(ODAR je skratka pracovnej sekcie Ochrana detí a rodiny)

Aktívne sú už tieto adresy:

zvolen.odar@gmail.com   roznava.odar@gmail.com   prievidza.odar@gmail.com   zilina.odar@gmail.com   banskabystrica.odar@gmail.com     trnava.odar@gmail.com , levice.odar@gmail.com, trencin.odar@gmail.com     ruzomberok.odar@gmail.com   novezamky.odar@gmail.com   povazskabystrica.odar@gmail.com   partizanske.odar@gmail.com

 Ozvite sa na túto adresu, zoznámte sa, stretávajte sa a spoločne prehovorte 21.9. o 15. hlasom vášho mesta na jeho ústrednom námestí, alebo sa zúčastnite akcií podľa priložených pozvánok.

Nenašli ste vaše mesto, či dedinu medzi menovanými a máte záujem o konanie lokálneho podujatia? Potom postupujte nasledovne:  Skúste poslať mejl na adresu v podobe MESTO.odar@gmail.com  pričom namiesto MESTO – uvediete názov vášho mesta.Ak sa mejl nepodarí doručiť, to znamená, že adresa pre Vaše mesto ešte neexistuje, potom vytvorte Vy adresu v podobe:

MESTO.odar@gmail.com . Informáciu o zriadení adresy ako aj heslo k nej nám zašlite na adresu: iniciativa.odar@gmail.com

A súčasne priebežne sledujte, či sa neprihlásili nejakí spoluobčania, s ktorým by ste sa mohli dohodnúť na spoločnej akcii vo vašom meste na 21.9., alebo na spolupráci v neskoršom obobí. Neobávajte sa, ak vás bude zo začiatku málo – od niekoho treba začať, veď nanajvýš akcia nevyjde, ale stojú za to sa aspoň pokúsiť.

KOšice1Najjednoduchšia schéma akcie je stretnúť sa v tento deň, teda 21.9. o 15.hod vo vašom meste na cenrálnom námestí a buď zbierať podpisy pod jednu z petícií, ktoré sú zatiaľ k dispozícii (petícia za prijatie zákona na ochranu rodiny bude až cca o dva týždne), alebo je možné sa prosto stretnúť, porozprávať sa a prípadne rozdávať okoloidúcim letáčiky, informovať občanov o situácii, pretože o aktuálnch témach, ktoré sú obsahom otvoreného listu Evy Kristinovaj ešte málokto vie. Odporúčame označenie bielou stužkou, aby ste sa navzájom spoznali.

Ak budete realizovať takéto podujatie, prosím, nezabudnite nás o ňom čo najskôr po jeho konaní informovať mejlom na adresu iniciativa.odar@gmail.com s predmetom správy Hrdí na rodinu – mesto.

Komunikácia medzi vami z jednotlivých miest (aj dedín) môže ďalej v daných mestách potom prebiehať skupinovo internetom – môžu sa odovzdávať informácie o petičných akciách, organizovať zbieranie podpisov, zúčastňovať sa na besedách a iných potrebných aktivitách – napr. napísanie listu, môžete sa aj stretať.

Pre vašu informáciu, máme internetovú stránku, ktorá bude prinášať informácie o daných témach, a to www.rodinajezaklad.sk – už je spustená, plníme ju postupne, sú na nej aj letáčiky, ktoré si každý môže vytlačiť.

Milí priatelia, pozývame všetkých 21. 9. do Bratislavy na pochod venovaný ochrane rodiny Hrdí na rodinu, alebo na sprievodné akcie v iných mestách. Je dobré dať o sebe vedieť, nechať sa vidieť. Jedna sobotňajšia prechádzka do mesta za to stojí. Prejavme svoj názor svojou účasťou za hodnoty rodiny.

Na stretnutie s vami sa teší

                                                                                        Iva Vranská Rojková

a množstvo znepokojených aktívnych rodičov, ktorí nchcú sedieť doma so založenými rukami

PS: Všetkým odporúčam, aby hneď v úvodnom mejli uviedli, či chcú, aby im bola doručovaná pošta cestou skrytej kópie alebo obyčajnej kópie. Pri obyčajnej kópii je tá výhoda, že vzájomne môže každý komunikovať s každým, skrytá kópia je výhodnejšia ak si chcete zachovať anonymitu.

http://youtu.be/gkw9StWoFk8

http://youtu.be/qvT9y1P1YNc

 

pozvankanaakciuaprievidzaINICIATÍVY RODÍN

Sekcia Ochrana detí a rodiny – Iniciatívy PURO, o.z. Vás pozýva na priateľské stretnutie s názvom Hrdí na rodinu, ktorá sa bude konať dňa 21.09.2013 o 15.00 hod. na námestí SNP Partizánske. Cieľom akcie je osláviť rodinu ako niečo výnimočné, čomu sa nič nevyrovná; ukázať radosť z rodiny a podeliť sa o túto radosť s deťmi. Pre deti je pripravený tvorivý program. V prípade nepriaznivého počasia je zabezpečená miestnosť, do ktorej sa presunieme spred Mestského úradu.

Príďte aj Vy ukázať, čo pre Vás rodina znamená. Pozvite aj babky, dedkov, svojich priateľov a oslávme spoločne RODINU, lebo rodina je úžasná a výnimočná a deti sú naša budúcnosť. Mama a tato navždy, nič nie je lepšie pre deti. Sme hrdí na rodinu.

 

 

 

 

 

Celoslovenská akcia       HRDÍ NA RODINU – beseda

 

–        dehonestácia rodiny

–        neetické zásahy do výchovy

–        výchova k rodovej rovnosti

–        odoberanie detí zdravý rodín

Témy, ktoré rezonujú v otvorenom liste p. Evy Kristínovej, ministrovi zahraničných vecí p. Lajčíkovi, ako otvorený protest voči základným tradíciám slovenského národa, a ktoré sú súčasťou návrhu :

„ STRATEGICKÝ PROGRAMOVÝ DOKUMENT PRE OBLASŤ ĽUDSKÝCH PRÁV “,

ktorý sa spracováva do finálnej podoby

Zapojte sa do diskusie s exposlankyňou NR SR Mgr. Ľudmilou Muškovou, podporte otvorený list p. Evy Kristínovej.

Ak Vám morálne záleží na zachovaní hodnoty rodiny, Vašich detí ako Božieho daru, pre ktoré žijeme na tejto Zemi, zúčastnite sa besedy,ktorá sa bude konať dňa

 21.9.2013 ( t. j. sobota ) o 15.00 hodine,

v priestoroch Exilovej knižnice Domu Matice slovenskej v Žiline na ul. Hollého č. 11 ( areál Mestskej polície – oproti hotelu Slovan )

 OCHRÁŇME SPOLU NAŠE DETI !