Aktuálne: Krv nie je voda, alebo – genocída v rukavičkách

309

Milí priatelia, nedávno sa na našu publicistiku o unesených resp. bezprávne odňatých deťoch v Európskych krajinách vrátane Ukrajiny ozval  genetik – informatik Mark Hučko, ktorý dlhodobo žil na Západe, najdlhšie vo Švajčiarsku. 

Navštívili sme ho a nakrútili krátky dokument na túto tému.  Odnímanie resp. únosy a násilné zadržiavanie detí mimo ich vlastných rodičov pomenoval pán Hučko ako Genocída.
Prípad svojich detí opisuje ako jej príklad.  Pán Hučko sa pred niekoľkými dňami  listom obrátil na ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka, kde mu popisuje celú situáciu tejto Genocídy „v rukavičkách“  a vyzýva ho, aby v prípade Ivany Boórovej z genocídy obvinil priamo Britské úrady:

www.ombudsmaninternational.com

 14.nov.2012

  JUDr. Miroslav Lajčák

Ministerstvo Zahr.Vecí

Hlboká cesta 2
833 36 Bratislava 37
Slovenská republika
T: +421-2-5978-1111
F: +421-2-5978-3333
E:            info@mzv.sk

GENOCÍDA A ÚNOSY SLOVENSKÝCH DETÍ.

Vážený pán Lajčák

Už som Vám písal niekoľko krát ale „vďaka“ vašim asistentom asi všetko skončilo v koši. Keby ste bol čítal čo Vám napísal tak sa tragédia pani Boorovej a tisícov ďalšich slovenských rodičov a detí nemusela stať.

Vďaka Vašim skúsenostiam Vy budete asi jediný zo Slovenských politikov ktorý skutočne a úplne chápe význam slova Genocída, a rôzne rafinované spôsoby ktorými sa kriminálnici a kriminálne režimy snažia zamaskovať a zakryť genocídu … dodnes, dokonca v tomto tisícročí.

Napríklad dnes je genocída maskovaná frázami ako „pre dobro detí“ alebo „z humanitárnych dôvodov“.

Napríklad „z humanitárnych dôvodov a pre dobro detí“ až do sedemdesiatych rokov Švajčiarska konfederácia brala deti putujúcim alebo prechádzajúcim rodinám Rómskeho pôvodu a strkali ich do svojich detských domovov a Nemecky hovoriacich rodín, aby zabudli Rómsku kultúru, jazyk a dedičstvo.

O niečo neskôr, takisto „z humanitárnych dôvodov a pre dobro detí“ brali deti etnických menšín žijúcich vo Švajčiarsku a nastrkali ich do pracovných táborov na Švajčiarskom vidieku aby nielenže mali lacnú pracovnú silu ale aby ich ponemčili a arizovali a odcudzili od kultúry a jazyka ich predkov. Dnes to priznávajú ale tvrdia že to boli deti z chudobnejších rodín ale zamlčujú že prevažná väčšina týchto detí bola z etnických menšín a bola násilne odcudzená od jazyka a kultúry svojich predkov = genocída.

Do dnešného dňa Švajčiarske súdnictvo a úrady „z humanitárnych dôvodov a pre dobro detí“ násilne odcudzujú deti od jazyka a kultúry ich predkov (=genocída) lenže tento krát ako zámienku majú rodinné problémy a rozvody, a ak uvážime súčasnú veľmi vysokú frekvenciu rozvodov, hlavne medzi Švajčiarmi a cudzincami, až 80 percent menšinových detí je v ohrození.

Presne tento osud postihol aj moje deti. Môžem prípad mojich detí detailne dokumentovať a dokázať že som podnikol všetko v mojich silách aby moje deti spoznali slovenskú kultúru a jazyk – a to že v tomto mi zabránili a dodnes bránia Švajčiarske úrady a súdy.

Ale Švajčiarsko nie je jediná krajina kde sa pácha systematická a štátom organizovaná genocída menšín. V dôsledku katastroficky nízkej pôrodnosti dnes je to štandard vo väčšine západoeurópskych krajinách na úkor „nových“ členských krajín a národov.

Jediným spôsobom ako môže Ivana Boorová uspieť ak podáte Vy, v mene Slovenska, žalobu proti Britským sociálkam, súdom a iným zodpovedným Britským orgánom a činiteľom na ICC a obžalujete ich z genocídy (zločiny proti ľudskosti), pretože v skutočnosti o toto tu ide. Tak isto by sa malo pokračovať aj v iných prípadoch.

S úctivým pozdravom

Mark Hucko,  Budatínska 23,   85105 Bratislava  ,   Slovensko

Tel:                 +421-903-315-800, Email:             slovio@hotmail.com

Skype:            SLOVIO

www.ombudsmaninternational.com

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Slovenka spustila vlnu, nútené adopcie otvorí aj Rada Európy

Parlamentné zhromaždenie pripravuje rezolúciu, v ktorej bude apelovať, aby pri rozhodovaní o náhradnej starostlivosti sa prihliadalo v prvom rade na záujem detí.

BRATISLAVA. „Deti by mali byť oddelené od svojich biologických rodičov len za mimoriadnych okolností“, spomína rezolúcia Parlamentného zhromaždenia Rady Európy (RE), o ktorej by sa malo už čoskoro rokovať.

Mala by byť súčasťou správy o ľudských právach a rodinných súdoch, ktorú pripravil výbor pre právne záležitosti.

V rezolúcii sa spomína, že ak sa už rozhoduje o náhradnej starostlivosti, tak by sa malo v prvom rade prihliadať na najlepší záujem dieťaťa.

Pripomína, že pre riadny vývoj detí poskytuje práve rodinné prostredie najlepšie podmienky. Skôr ako sa zveria tretím osobám alebo do ústavnej starostlivosti, mala by byť ich rodinám poskytnutá pomoc, aby problémy zvládli. Počet prípadov, kedy sú deti odobrané rodičom, by sa tak znížil.

Výzva pre členské štáty

„Ak bude rezolúcia prijatá, bude výzvou pre všetkých 47 členských štátov RE, aby jej obsah rešpektovali a tomu prispôsobili aj národnú legislatívu i prax,“ vysvetľuje dôležitosť rezolúcie slovenská zástupkyňa pred Európskym súdom pre ľudské práva (ESĽP) Marica Pirošíková.

http://www.sme.sk/c/6607643/slovenka-spustila-vlnu-nutene-adopcie-otvori-aj-rada-europy.html