Aktuálne: Keď to dokáže Marián Kuffa, prečo to nedokáže vláda?

1292

So silnejúcou zimou pribúda v žakovskom Inštitúte Krista Veľkňaza bezdomovcov

 

Zakladateľom IKV je farár Marián Kuffa (na obr.) . Za roky jeho pôsobenia tu vyrástol aj nový objekt, v pozadí, kde našlo svoj domov aj 30 telesne postihnutých občanov.

Do útulku chodia ako sťahovaví vtáci

U farára Mariána Kuffu v obci Žakovce v Kežmarskom okrese s prichádzajúcou zimou pribúda bezdomovcov a ľudí, ktorí potrebujú pomoc. Ako sám tvrdí, „chodia sem ako do teplých krajín, a potom od februára zase vyletujú ako lastovičky z hniezda“.

Tí čo môžu a záleží im pomáhajú stavebným materiálom  i inak

Ľudia, ktorým nie je sociálna otázka ľahostajná, často nosia do Inštitútu Krista Veľkňaza starý nábytok či stavebný materiál. „Najprv dávame pre naše sociálne byty, čo tu máme, a keď nám zvýši, tak zase ideme do tých rómskych osád a vyberáme tých najchudobnejších,“ zdôraznil Kuffa s tým, že občas tam Rómovia chodia ako do Baumaxu.

Snažia sa naučiť Rómov ryby chytať nie len pýtať

Počas leta celá práca inštitútu spočíva v tom, že búrajú staré objekty. Z toho majú stavebný materiál a budujú nové stavby. Do tohto procesu sa farár snaží zapojiť aj Rómov z okolitých osád. „Ja rómsku otázku nevyriešim. Mňa pán Boh za to súdiť nebude, ale bude ma súdiť za to, ako som sa postavil k chudobným. Ja sa tých ľudí snažím naučiť, že keď ten, kto je hladný, tak mu dáte jesť rybu, no ale potom ho naučíte chytať tie ryby. Rómovia povedia, že chcú hranol, chcú dosku, okná. Ja im poviem, chceš hranol? Tak poď búrať, tam je hranol, doska. Aby sa aj oni pričinili o to, čo im dáme,“ vysvetľuje Kuffa.

Našli tu útulok aj bezdomovci, aj ženy- matky s detmi, pre ktoré sa tiež postavili nové domčeky

V potravinách sú samostatní

V inštitúte sú z hľadiska potravín sebestační, keďže majú svoje vlastné hospodárstvo. „Máme tu dielňu, pekáreň, vyrábame si syry, dorábame si mäso z dobytka, ktorý chováme, máme aj pole, kde pestujeme zemiaky, obilie,“ vymenúva Kuffa. Majú asi 30 kusov dobytka a v pekárni pečú chlieb, ktorý aj predávajú. Zo zisku potom majú prostriedky na elektrickú energiu a vstupné suroviny. „Predtým sme za chlieb dávali asi 8000 eur ročne, teraz ho máme zadarmo. Všetci sa nám smejú, že prečo máme štvorposchodovú maštaľ. No preto, lebo sme už nemali pozemky, nemohli sme sa pohnúť na stranu, tak sme začali stavať dohora,“ zdôvodnil farár. Okrem toho vybudovali aj malé klzisko, na ktorom chovanci trávia voľný čas.

Alkoholici a narkomani, ktorí prídu do útulku, musia pochopiť svoj problém

Tvrdí, že človek, ktorý sem príde, musí pochopiť, prečo vlastne prišiel, musí vyriešiť svoju drogovú či alkoholovú závislosť. Na prvom mieste je starosť o duše, až potom starosť o telo. Kuffa so sociálne odkázanými ľuďmi pracuje už 22 rokov. „Keby som pred 22 rokmi vedel, že to bude takto, že tu budem mať 250 ľudí, všetko by som bol zbúral, urobili by sme základy pre mrakodrap a každý rok by sme postavili jedno poschodie. Mne to však nikto nepovedal, tak staviame ako príde,“ konštatoval Kuffa.

Žakovská trojička: žiaden alkohol, žiaden trestný čin, každý musí pracovať

Svätá omša a modlitba ruženca sú pre neho pomôcky, aby vládal robiť s týmito ľuďmi. Inak by to podľa svojich vlastných slov nezvládol, keďže sa tam nachádzajú bezdomovci aj narkomani, alkoholici, bývalí vrahovia, prostitútky, tyrani, ale i matky, ktoré týrajú svoje deti. „V minulom roku sa nám tu narodili dvaja chlapci, za posledný týždeň nám zase dvaja ľudia zomreli. Niektorí ľudia idú na služobku do basy, niekoho zase pustia,“ dodáva Kuffa s tým, že v inštitúte platia tri zákony: žiaden alkohol ani trestný čin od príchodu do Žakoviec a každý musí pracovať. Pokiaľ jeden z týchto zákonov niekto poruší, okamžite opúšťa toto zariadenie. Vždy, keď niekto odíde z areálu, pri návrate musí fúkať, aby bolo jasné, že nie je pod vplyvom alkoholu. „Nás nezaujíma, čo bolo predtým, kým sem ten človek prišiel, zaujíma nás len to, ako sa správa tu,“ uzavrel Kuffa.

http://www.hlavnespravy.sk/zakovce-so-silnejucou-zimou-pribuda-v-institute-krista-velknaza-bezdomovcov/56279/

********************************************************************

Kontakty
VEDENIE INŠTITÚTU

Predstavený a štatutár Inštitútu Krista Veľkňaza
Ing. Mgr. KUFFA Marián, Dr.h.c.

Štatutárny zástupca a vedúci Domu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie
PhDr. Ing. VILČEK Pavol

Štatutárny zástupca a vedúci Domu Božského Srdca Ježišovho
Mgr. VILČEK Peter

Vedúca Domu Márie Magdalény
Mgr. MAJERČÁKOVÁ Margita

Vedúca Domu Božieho milosrdenstva v Ľubici
Mgr. BERNÁTHOVÁ Mária , tel. 052/ 4566219

Adresa INŠTITÚT KRISTA VEĽKŇAZA
059 73 ŽAKOVCE 30
IČO: 17066123
DIČ: 2020703410
Tel.: 052/4313912
Fax: 052/4313936

Web: www.ikv.sk
e-mail: ikv@stonline.sk

Účet Ľudová banka Poprad
číslo účtu: 4 310 005 710 / 3100
IBAN: SK77 3100 0000 0043 1000 5710
BIC: LUBASKBX