Aktuálne: Ideme do Šaštína, oznam, člen OPUS DEI o slobodomurároch

409

 

Do Šaštína dorazí tisíc mladých ľudí

na program 7BOLESTNÁ

Bratislava, 8. septembra (TK KBS) Vyše tisíc mladých ľudí dorazí najbližšiu nedeľu do Šaštína na Celoslovenský mládežnícky program 7BOLESTNÁ. Vyplýva to z registrácie, ktorú organizátori uzavreli. Kresťanská akcia národného formátu sa koná po prvýkrát v histórii. Do príprav, ktoré trvali pol roka, sa zapojila vyše stovka dobrovoľníkov.

narodna-put-v-sastine--straz„Po polročných prípravách sme radi, že sa všetko podarilo pripraviť bez väčších ťažkostí a s pomocou mnohých aktívnych a nadšených mladých ľudí,“ informuje hlavný organizátor, kňaz Ondrej Chrvala. „V najbližších dňoch dostanú všetci zaregistrovaní e-mail, v ktorom sa dozvedia všetky potrebné informácie,“ hovorí tajomník Rady Konferencie biskupov Slovenska (KBS) pre mládež a univerzity. Dodáva, že s výnimkou 90-minútového programu, ktorý sa uskutoční na nádvorí, bude celý prebiehať priamo v bazilike. „Na nádvorí získa miesto prvých 600 registrovaných, ostatní ho budú sledovať na plátne,“ uvádza Ondrej Chrvala.

Na akcii vystúpi 150 hostí, ktorí chcú celovečerným programom preniknúť do Máriiných bolestí rečou dnešných mladých. Podujatie mladým umožní zažiť spoločenstvo s mladou Cirkvou, tešiť sa môžu na svedectvá, divadlo, tanec i duchovný program. Akcia je odpoveďou na pozvanie slovenských biskupov pripraviť špeciálne podujatie pre mladých k prebiehajúcemu Jubilejnému roku. Spojená je aj s ďalšími novinkami. Organizátori predstavia logo Národného stretnutia mládeže P15, ktoré sa uskutoční v lete 2015 v Poprade. Symbolicky tiež odštartujú rok duchovnej prípravy na P15 s názvom „Čistý rok“.

Pre každého registrovaného účastníka zabezpečuje tím rozdelený do pracovných skupín program, stravovanie i ubytovanie v školách, ako aj zdravotný servis. K dispozícii im budú kňazi, ktorí ich prídu povzbudiť svojím slovom. Vrcholom bude slávenie spoločnej svätej omše a jedinečný večerný program.

Celú akciu chystá Rada KBS pre mládež a univerzity s pomocou dobrovoľníkov. Ich prevažná časť je z Bratislavskej arcidiecézy. Jej mládež na tejto akcii ukončí svoje trojdňové diecézne stretnutie mladých Cliptime. Po večernom programe sa účastníci zapoja aj do slávenia záverečnej slávnosti v rámci národnej púte k Sedembolestnej.

Inšpirácia pre šaštínsky program prišla po vlaňajšom Národnom stretnutí mládeže R13 v Ružomberku. To bolo predovšetkým púťou pre viac ako dve tisícky mladých z celého Slovenska a zahraničia. V podobných rozmeroch sa na Slovensku ešte nekonala. Svojho nasledovníka bude mať budúci rok. Celonárodnú akciu, ktorá dostala skratku P15, chystá organizačný tím v Poprade. Podnetom pre tieto stretnutia boli Svetové dni mládeže (SDM). Tie sa prvýkrát konali v roku 1985 v Ríme na podnet dnes už svätého pápeža Jána Pavla II.

 

RodinaZhromaždenie na Hviezdoslavovom námestí – Bratislava 15. septembra 2014 

Šesť občianskych združení:Spoločnosť svätého Bazila Veľkého,
Združenie pre ochranu rodiny,
Občania za Kresťanské Hodnoty a Tradície,
Združenie za obnovu a ochranu morálnych hodnôt,
Združenie za tradičnú rodinu,
Spoločenstvo svätého Jozefa,
znepokojených snahou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVaR) zavádzať nové pravidlá v odoberaní detí slovenským rodičom usporiada dňa 15.09.2014 o 15:00 hod. na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave pokojné zhromaždenie za ochranu rodín s transparentmi ako „RODINA JE ZÁKLAD SPOLOČNOSTI“ alebo „OBNOVA RODINY – VZKRIESENIE NÁRODA“. V ten istý deň sa uskutočnia pokojné zhromaždenia za ochranu rodín  aj v Žiline, Považskej Bystrici a Čadci. Prítomných budú informovať o reálnych hrozbách, ktoré sa valia na Slovensko skrze zavádzanie  zvrátenosti do našich zákonov v oblasti juvenilnej justície, gender ideológie, sexuálnej výchovy a LGBTI ideológie.
Od januára tohto roku MPSVaR zabezpečuje napĺňanie Národnej stratégie ochrany detí pred násilím  vytvorením Národného koordinačného strediska. Podľa občianskych združení sa však jedná o prevzatý systém tzv. „juvenilnej justície“.  Namiesto toho, aby štát podporoval základnú bunku spoločnosti – rodinu, má vo zvýšenej miere prispievať organizáciám, školiacim tzv. profesionálnych rodičov. Narastať má aj počet súkromných subjektov zabezpečujúcich ochranu detí.
 Už druhý rok prebieha diskusia ohľadom prípravy Celoštátnej stratégie ochrany ľudských práv a dňa 14.04.2014  110 organizácií podalo protest proti nedemokratickému procesu prípravy stratégie. Deklarovaný participatívny a demokratický prístup je klamstvom. Potvrdením je aj zbabrané medzirezortné pripomienkové konanie, na ktoré zástupcovia verejnosti prišli len preto, aby sa dozvedeli, že žiadne ich pripomienky nie sú akceptované. Minister Lajčák odmietol, aby sa Stratégia venovala témam ochrany života, náboženskej slobody a slobody slova, výhrade svedomia, či právam rodičov . Za ľudské práva sa však považuje napríklad to, že byť mužom alebo ženou je otázkou rozhodnutia človeka (a nie biologický fakt).
 Štát má určovať ako sa majú muži a ženy správať (eliminovanie tzv. rodových stereotypov). Má tiež určovať, čo si ľudia a cirkvi majú myslieť a hovoriť o morálnosti určitých sexuálnych praktík. Požadujú sa nové rodinnoprávne inštitúty pre homosexuálov a možnosť adopcie.
Na základe týchto známych faktov sa uvedené mimovládne organizácie  chcú postaviť za rodinu a  povedať jasné nie totalitnej homodiktatúre, ktorá manipuluje a snaží sa širokej verejnosti násilne vtlačiť nové pojmy pod pláštikom falošnej lásky, tolerancie a slobody.
Za ZOOMHIng. Peter Prokeš – predseda združenia za obnovu a ochranu morálnych hodnôt

Slobodomurárstvo hnacia sila  „nového svetového poriadku“

3112 Závery konferencie IPPF – Federácie Medzinárodného plánovaného rodičovstva – v Dhake z r. 1969: „Obraz rodiny zmeniť privedením žien na pracovný trh,“ a „napomáhaním homosexuality“. Podkopávať Cirkev. Cieľ: skoncentrovať moc do niekoľkých rúk svetovládcov zrušením národnej suverenity.

Rím, 13.6.2014 (IK-Nachrichten –Pro Sancta Ecclesia –VII.2014)017 306

 Zakladateľ internetovej agentúry Noticias Globales (Globálne správy), Mons. Juan Cluadio Sanahujo, (na obr.) odhalil v interview pre Infovaticana „kľúč k pochopeniu ´nového svetového poriadku´,“ ktorý sa práve chystajú zriadiť vo svete. Hlavným nástrojom nato je Organizácia spojených národov – OSN. Vlastným cieľom však je, „skoncentrovať moc do niekoľkých rúk“, hovorí Mons. Sanahujo. Na to si slúžia mnohými nástrojmi a pokusmi urobiť nástroje z iného, medzi tým aj z náboženstva.

Mons. Sanahujo je Argentínčan a teda krajan pápeža Františka a je členom „Kňazského spoločenstva Svätého kríža v osobnej prelatúre Opus Dei.      

 Noticias Globales je dôležitou iniciatívou na pochopenie toho, čo sa deje na medzinárodnej úrovni. Ako vznikla táto iniciatíva?

Noticias Globales vznikla v r. 1998. Videli sme nutnosť svet informovať. Ľudia nepoznajú vnútorné mechanizmy OSN a plenárne zhromaždenie a medzinárodné konferencie si napríklad zamieňajú so zasadnutiami komisií. Máme množstvo informácií a tie sme začali šíriť. Okrem spravodajského bulletinu sme uverejnili aj mnoho kníh ako „Veľká výzva“, „Kultúra života proti kultúre smrti“, „Udržateľný rozvoj. Nová medzinárodná etika“ a „Globálna moc a jednotné svetové náboženstvo“.

Jedným z veľkých ťažísk moderného sveta je veľká sekulárna etika. Je etika bez Boha možná?

Je nemožné bez Boha vybudovať silnú a tým nosnú etiku. Etika sa vzťahuje na transcendentné zásady a tieto zásady môžu pochádzať iba od Boha. Sú pokusy vybudovať tzv. sekulárnu etiku, ale tieto pokusy sú bez výnimky v službe novopohanských ideológií a možno ich ľahko vyvrátiť. S podporou masmédií sa však zdajú prevládať, čo vedie k tomu, že mnohí bezmocní ľudia, ktorí hľadajú niečo, v čo by mohli veriť, tomu prepadnú.

Viete si predstaviť, že možno rešpektovať nemeniteľné hodnoty bez kresťanského svetonázoru?   
Nie je to nemožné, ale veľmi ťažké. Veď konečne za tým musí vždy stáť transcendentný svetonázor. Nemeniteľné hodnoty sú predsa výsledkom židovsko-kresťanského svetonázoru.

Čo chcú neo-maltuziáni skutočne? Možno povedať, že ciele OSN sú najlepšie zhrnuté v pojme „bezdetnosť“?

„Svetová zdravotnícka organizácia“ (WHO) prezentovala na začiatku 90. rokov novú zdravotnícku paradigmu, ktorá znie: občan nového svetového poriadku je zdravý a produktívny dospelý. Iba tí, ktorí sú zdraví a produktívni, majú skutočne nárok na ľudské práva. Všetci ostatní, ktorí nezodpovedajú týmto štandardom, musia zostať na okraji dejín, nemali by sa radšej vôbec narodiť a ak sa predsa narodia, nemá sa pre nich investovať ani cent.Z takého pohľadu je výstižnejšie zhrnúť ciele OSN pojmom „selektívna bezdetnosť“.

Do akej miery je zapojenie žien do zamestnania súčasťou tejto globálnej stratégie neplodnosti? 

Budú mi asi mnohí prudko protirečiť, pretože každá kritika v tomto bode sa vykladá ako útok na „sebaurčenie“ ženy, pretože to tak mužom aj ženám už desaťročia navrávajú. Napriek tomu – súvislosť je tu očividná. Táto požiadavka sa nachádza v dokumentoch z konferencie v Dhake z r. 1969 „Federácie Medzinárodného plánovaného rodičovstva“ (IPPF) na návrh predsedu rady „Population Council“ založenej v r. 1952 Johnom Rockefellerom III. Dr. Bernarda Berelsona, ktorá má svoje korene v rasistickom eugenetickom hnutí.

Závery tejto konferencie konkrétne znejú: „Obraz rodiny zmeniť privedením žien na pracovný trh,“ a „napomáhaním homosexuality“. Na realizácii týchto cieľov sa teda pracuje už takmer 50 rokov!

Veľa sa hovorí o ochrane životného prostredia. Akú úlohu to hrá v modernej antropológii?

Pre OSN a iné organizácie je ochrana životného prostredia praktickou náhradou. Ľuďom napríklad nemožno jednoducho povedať, že Desatoro neexistuje bez toho, že by sa ponúkla za to náhrada. S tlakom médií môžu ľuďom nahovoriť, že niekto, kto separuje odpad, alebo sa určitým spôsobom stravuje, je solidárny so svetom a budúcimi generáciami. To je dobré a správne, ale v najlepšom prípade dôsledok nejakého postoja. Pre „nových etikov“ v tom však spočíva rozhodujúci prvok, pretože ochranou Zeme vidia oprávnenosť svojho konania: Zem zaberá miesto Boha. Nejde pritom o otázku, že by nebolo dôležité chrániť Zem, na ktorej žijeme. To je dôležité, pretože nám bola zverená Bohom a kresťania zo svojho postoja viery zaobchádzajú s prírodou zodpovedne. Tu však ide o správne priority. Na prvom mieste je Boží zákon – Desatoro.  

Existuje plán na zriadenie svetovlády? Je slobodomurárstvo v tejto oblasti aktívne?

Plány svetovej vlády zohrávajú v slobodomurárstve dôležitú úlohu a pochádzajú už z obdobia prvej svetovej vojny, či dokonca z ešte skoršieho. V týchto plánoch je skrze tzv. ´stoly konsenzu´ zapojený nesmierne veľký rad zariadení, organizácií a skupín.  Aby som bol konkrétny a mohli sme nazrieť za kulisy, treba upriamiť pozornosť na hustú sieť mimovládnych organizácií, ktoré tvoria agendu OSN. Napríklad Club of Madrid, Club of Budapest, Club of Rome, Starší, Charta Erd a okolo toho krúžiace organizácie, ako Bilderberger, multináboženská organizácia World Conference od Religions for Peace (Svetová konferencia náboženstiev za mier) a s ňou súvisiace organizácie, rovnako ako United Religions Iniciative (Spojená iniciatíva náboženstiev) State of the World Forum (Štát svetového fóra) Commission on Global Governance (Komisia pre globálnu vládu) a prirodzene Council of Foreign Relations (Rada zahraničných vzťahov) ako aj Interparlamentarische Union  (Medziparlamentná únia) a tak by sme mohli v tomto dlhom zozname pokračovať.

Vo všetkých má slobodomurárstvo dôležitý vplyv. Niektoré z týchto organizácií sú síce zamerané viac na dialóg, ale všetky majú rovnaký cieľ: skoncentrovať moc v niekoľkých rukách zrušením národnej suverenity a používaním náboženstiev ako nástrojov, to znamená urobiť si z nich služobníkov na dosiahnutie vlastných cieľov.

            SSMyslíte si, že medzi katolíkmi vládne naivita, čo sa týka cieľov OSN?

            Chcem odpovedať tým, čo k tomu povedal arcibiskup Luigi Negri z Ferrary:

Veľké časti katolíckych spoločenstiev sú podkopané „prehorlivým irenizmom“, ktorý už desaťročia koná svoju prácu podkopávania a ktorého hlavnou starosťou nie je vlastná identita, ale dialóg za každú cenu s cieľom aj tie najvzdialenejšie postoje prezentovať ako dáko zlučiteľné s naším postojom. Rôznorodosť kultúrnych a náboženských postojov pozdvihnutá na najvyššiu hodnotu, ktorá vychádza z rovnocennosti rôznych aj náboženských postojov, spôsobuje, že katolícka viera stráca svoje absolútne mimoriadne postavenie. Tento irenizmus, šialené úsilie po otvorenosti, snaha o dialóg za každú cenu je však odmeňovaná jediným spôsobom, akým ľudská moc odjakživa odmeňuje takúto nezriadenú ochotu ku kompromisom – a síce pohŕdaním a násilím.“

Nebezpečenstvo pre Cirkev spočíva preto v prvom rade vo vnútri Cirkvi a nie vonku. Pred dlhým časom som počul ako sv. Josémaria Escríva povedal: „Ak je svet v temnote, tak preto, že Cirkev prestala byť svetlom.“

Ide tu o prehnané hľadanie „znamení doby“, ktoré sú spravidla v protiklade s katolíckou náukou. Namiesto stále nových pokusov ľudí premieňať, jedného za druhým získavať pre Krista, chcú ísť rýchlejšou pohodlnejšou cestou prispôsobovania náuky situácii, ktorá je často poľutovaniahodná, ako v prípade znovu zosobášených rozvedených. Z toho istého dôvodu sa nevyjadrujú k homosexuálom, pretože tí sa zdajú byť medzitým už nedotknuteľnými.

Nekritickým spôsobom sa akceptuje každé tvrdenie ako pravdivé, hlavne že prichádza cez isté údajne „neutrálne“ kanály – to platí rovnako pre  katastrofické scenáre zelených, nepravdy o počte mŕtvych skrze potraty a o šírení AIDS. K tomu patrí aj nekritické prijímanie údajne neškodných miléniových rozvojových cieľov a budúcej agendy trvalo udržateľného rozvoja.

Má táto globálna stratégia spojencov v rámci Katolíckej cirkvi? 

Áno, jedným či druhým spôsobom. V Cirkvi sú tajne nasadení ľudia a sú tam aj „užitoční totálne naivní“.

            Medzi niektorými kardinálmi vládne istá starosť kvôli výpovediam kardinála Waltera Kaspera na konzistóriu vo februári. Myslíte si, že Cirkev nakoniec pripustí znovu zosobášených rozvedených ku svätému prijímaniu?

            Nemyslím si, že dôjde k tomu, že im Cirkev povolí pristupovať k prijímaniu. Ak by to urobila, prestala by byť Cirkvou Ježiša Krista. Katechizmus Katolíckej cirkvi je tu jednoznačný (KKC č. 1650). …

          image240  Povedali ste, že homosexuálna lobby v Španielsku sa pokúša svoje ciele infiltrovať do výučby náboženstva. Myslíte, že v španielskej cirkvi je významná prítomnosť tejto lobby? A vo Vatikáne?

            Homosexuálnu lobby sme žiaľ z veľkej časti nechali narásť my sami. Poukazujem na to, čo som už k naivite katolíkov povedal. Je to neuveriteľné, ale v mnohých kruhoch už dnes nemožno vysloviť, že homosexualita je „objektívne nezriadený“ sklon, ako to uvádza Katechizmus Katolíckej cirkvi pod č. 2358. Prakticky všetky vieroučné vyhlásenia Cirkvi od vyhláseniaPersona Humana z . 1975 pápeža Pavla VI. sa zatajujú.

Súčasne sa uvoľňuje disciplína v Cirkvi. Určité časti hierarchie pripúšťajú, aby sa muži s takýmito sklonmi vysväcovali za kňazov, alebo dostali zodpovedné posty v cirkevných štruktúrach, napríklad pri výučbe náboženstva alebo v katolíckych školách, internátoch atď. Týmto spôsobom sa napomáhalo šírenie istého druhu zlej tolerancie a falošného milosrdenstva, čo nemálo prispelo k dnešnej situácii.

K tomu sa pridáva vonkajší tlak na Cirkev, aby tieto spôsoby správania akceptovala. Kardinál Ratzinger pred tým varoval v r. 1995, keď povedal, že existujú nátlakové skupiny, ktoré pracujú na tom, aby sa homosexualita považovala za normálnu formu sexuality a v ďalšom kroku požadujú, aby Cirkev svoj úsudok o nej zrevidovala. Tieto skupiny, ako povedal kardinál, obviňujú z diskriminácie každého, kto nezmýšľa ako oni.

V Španielsku žiadajú väzenie pre kardinála Sebastiána, pretože pripomenul, že homosexualita je choroba. Je tu nádej? Čo prinesie katolíkom budúcnosť?

            Osobne odporúčam prečítať si bod č. 675 Katechizmu Katolíckej cirkvi, o ktorom som často premýšľal. Hovorí o druhom príchode Ježiša Krista:

Pred Kristovým príchodom Cirkev musí prejsť poslednou skúškou, ktorá otrasie vierou mnohých veriacich. Prenasledovanie, ktoré sprevádza jej putovanie tu na zemi, odhalí „tajomstvo neprávosti“ v podobe náboženského podvodu, ktorý prináša ľuďom zdanlivé riešenie ich problémov za cenu odpadnutia od pravdy. Najväčším náboženským podvodom je podvod antikrista, to znamená určitého pseudomesianizmu, v ktorom človek oslavuje sám seba namiesto Boha a Jeho Mesiáša, ktorý prišiel v tele. … atď.

Ja nehovorím, že je tu predvečer druhého príchodu Pána, ale tento text nám pomáha orientovať sa. Pomáha nám sprítomniť si, že nie sme určení na to, čo ľudstvo nazýva úspech, alebo aby sme boli oslavovaní masami. Naším triumfom je, zjednotiť sa s Kristovým krížom, pripodobniť sa mu, aby sme po smrti prišli do neba. Naša nádej je v kríži a vo vzkriesení. –zg-

 

Juan Claudio Sanahuja sa narodil v r. 1947 v Buenos Aires. Po štúdiu komunikačných vied na Univerzite v Navarre študoval teológiu v Ríme a v r. 1973 získal doktorát z teológie. V r. 1972 bol vysvätený za kňaza a odvtedy je členom personálnej prelatúry Opus Dei. Je profesorom v Argentíne. V januári 2011 mu pápež Benedikt XVI. za jeho nasadenie za právo na život a za rodinu prepožičal titul Kaplán Jeho Svätosti – Monsignore.

Je autorom viacerých kníh. V r. 1998 založil internetovú spravodajskú agentúru „Noticias Globales“. Bol korešpondujúcim členom Pápežskej akadémie pre život (1998-2011), pracoval na rôznych projektoch Pápežskej rady pre rodinu a je členom predstavenstva nadácie „Nueva Cristianidad“.