Aktuálne: Ďaľšie rezignácie

516

Vatikán - Svatopetrské námìstí - bazilika sv. Petra, papež Jan Pavel II. - úmrtí, ostatky - frontaPodľa správ, ktoré sme dostali: 

* Liverpool, England, Great Britain

    + Resigned, Archbishop: Patrick Altham Kelly

Pápež Benedikt XVI prijal Kellyho rezignáciu dňa 27. februára 2013

* Armagh, Ireland
    + Resigned, Auxiliary: Gerard Clifford

Rezignácia pomocného biskupa arcidiecézy Armagh (Írsko), Gerarda Clifforda, bola prijata pápežom Benediktom XVI.-tym. 27.  februára 2013

 

Svätý otec sa poďakoval za podporu aj v slovenčine. Benedikt XVI. ostáva, ale rímsky biskup odchádza

Pápež sa poďakoval veriacim za podporu

Pápež Benedikt XVI. sa v príhovore k veriacim zhromaždeným na Námestí sv. Petra vo Vatikáne poďakoval Bohu i cirkevným a svetským hodnostárom, ako aj “Božiemu ľudu”. Ubezpečil ich, že zostávajú v jeho modlitbách a vyzval ich, aby sa modlili za nového pápeža. “Nech ho Pán sprevádza svetlom a silou Ducha svätého,” uviedol.

V príhovore sa Benedikt XVI. znova vrátil k svojmu rozhodnutiu odstúpiť. Povedal, že cítil, ako mu unikajú sily, a prosil Boha, aby mu “dal svetlo”, aby mohol urobiť rozhodnutie pre dobro cirkvi. “Urobil som to s plným vedomím vážnosti, ale s pokojom v duši,” povedal.

Pápež Benedikt XVI. zdraví veriacich počas svojej poslednej pápežskej generálnej audiencie

“Milovať cirkev znamená mať odvahu robiť aj ťažké rozhodnutia a mať na zreteli nielen vlastné dobro, ale aj dobro cirkvi,” zdôraznil Benedikt XVI. a poďakoval sa veriacim za to, že jeho rozhodnutie rešpektujú.

Opúšťa moc úradu, ale nie veriacich

Vysvetlil, že po zvolení za pápeža bol zaneprázdnený záležitosťami cirkvi, “patril všetkým, celej cirkvi”. “Cítim to práve teraz, že človek nachádza život, keď ho daruje. Mnohí, ktorí milujú Pána, milujú aj pápeža,” dodal. Povedal, že sa cítil ako v ich objatí, v ich spoločenstve. “Pápež patrí všetkým a všetci patria jemu. Vždy a navždy,” zdôraznil.

Dodal, že odstúpením sa nevracia k súkromnému životu. “Neopúšťam kríž, ale novým spôsobom chcem byť pri ukrižovanom Kristovi,” uviedol.

Dnešná posledná generálna audiencia

http://www.hlavnespravy.sk/vatikan-papez-sa-podakoval-veriacim-za-podporu/75305/