Aktuálne: Nech vás nikto nezvedie…

249

clown

„Nech vás nikto nezvedie nijakým spôsobom, lebo deň Kristov nenastane, kým prv nepríde odpadnutie, a nebude zjavený človek hriechu,syn zatratenia.“      (2 Tes. 2, 3)