Ako ma podviedla homeopatia

417


Carrie Poppy sa pokúsila vyliečiť svoje prechladnutie prípravkom Coldcalm, čo je homeopatický prostriedok produkovaný firmou Boiron, najväčším výrobcom homeopatických prípravkov na svete.

Bude Coldcalm fungovať? Je to falošný liek?

A ako zareagovali Boiron, keď im Carrie zavolá, aby sa spýtala čo je v ich tabletkách?

 

Okultná praktika – homeopatia

V reklame na homeopatiu sa zdôrazňuje, že homeopatické prípravky nemajú vedľajšie účinky. Nie je to však celkom pravda – majú, ale sú inej podstaty. U ľudí, ktorí dlhší čas brali homeopatické prípravky, sa objavujú ťažkosti v duchovnej oblasti.

Pred niekoľkými rokmi som počas kázne v Medžugorí počula tieto slová: „Ľudia ovládaní démonmi často hľadajú pomoc u psychiatrov. A tí, keďže nemajú primerané poznanie, predpisujú im v tomto prípade neúčinné lieky, vrátane homeopatík.“ Vo svojej profesii farmaceutky som prešla všetky etapy od vedeckého výskumu pri získavaní nových liekov cez prácu v niekoľkých lekárňach až po úrad na dozor nad procesom výroby a veľko- i maloobchodnej distribúcie liekov. Preto je pochopiteľné, že tie slová ma museli znepokojiť. Po omši som počkala na kňaza a priamo som sa ho opýtala, čo mal na mysli, keď hovoril o nebezpečenstve homeopatických liekov. Avšak ten kňaz mi nevedel jednoznačne odpovedať, hovoril len, že niekde počul, že niektoré farmaceutické firmy používajú vo výrobnom procese mágiu.

http://www.pomocnudznym.sk/homeopatia

HOMEOPATIA – svedectvo lekárky
MUDr. Emílie Vlčkovej  

Som detská lekárka, matka 4 detí. Po opakovanom odporúčaní homeopatických liekov pre deti (prírodná liečba, bez vedľajších účinkov) som sa prihlásila do Slovenskej homeopatickej spoločnosti – SHS. Je to spoločnosť lekárov a farmaceutov a podľa stanov organizuje vzdelávacie podujatia na Slovensku len pre nich.
Homeopatia je súčasťou alternatívnej medicíny. V zahraničí ju používajú popri lekároch aj školení liečitelia. Na Slovensku sa SHS snaží legislatívnymi zmenami stať súčasťou medicíny vedeckej, preto laických liečiteľov neprijíma. V rokoch 1991-1993 prešli homeopatické lieky registráciou v Skúšobnom ústave kontroly liečiv – SÚKL a sú bežne dostupné v lekárňach. V roku 1995 dostal Inštitút RHODON–S ­­- francúzska škola homeopatie súhlas so zaradením homeopatie do ponuky dobrovoľných prednášok na Jeseniovej lekárskej fakulte UK v Martine. Tieto fakty iba zdanlivo svedčia o vedeckom charaktere homeopatie.   Viac na….

http://www.modlitba.sk/htm/svedectva/zlo/homeo.htm