Zjavenie Kráľovnej pomoci, Dechtice, 9. decembra 2012

286

Dechtice1Dňa 9. decembra 2012 sa v Dechticiach zišli pútnici, aby sa pred Vianocami stretli s Pannou Máriou – Kráľovnou pomoci.

Prinášame vám záznam z tejto púte na horu Boričky, kam odporúčame prísť každému, kto cíti dôveru k našej Nebeskej Matke. Nasledujúca prvá nedeľa v mesiaci bude 6. januára 2013.

Vizionár Jozef napokon prítomným povedal:

Chceli by sme vám zaželať milostiplné Vianočné sviatky. Aby ešte tento čas, ktorý nám zostáva do Vianoc,  sme  hlboko prežívali a dobre sa pripravili na príchod nášho Spasiteľa na tento svet…