10 prikázaní New Age alebo, ako pán R.C. Kresťan k žulovým megalitom prišiel…

760

 

Správy o tom, že konečným cieľom niektorých skupín je výrazná redukcia obyvateľov či svetovláda niektorí považujú za tzv. konšpiračné teórie. Čo ale v prípade, keď takáto konšpiračná teória je vytesaná priamo do žulového megamomumentu? Vytesali si ju tam nebodaj sami konšprátori?

Treba pripustiť, že okolo georgijských monolitov je dosť znervózňujúcich vecí. Navštívili sme ich koncom júla. Zdali sa neškodné a na prvý pohľad menšie než sme čakali. Skľučujúca atmosféra však čoskoro nastúpila a ukázalo sa, že nie sú ani také malé . „Monument“ leží severovýchodne od Atlanty, uprostred vidieckej „krajiny ničoho“. Pozostáva zo štyroch žulových megalitov poskladaných do kruhovitého útvaru.

Kamene majú otvory podobné tým na poštovej schránke a guľaté otvory, cez ktoré sa dostane slnko v čase rovnodennosti alebo slnovratu , kým Severka je viditeľná neustále. Slúžia ako hodiny, kompas, kalendár presne tak ako záhadné monumenty Egypta či Stonenhenge , krok za krokom stále záhadnejšie a zrejme aj okultné.

Je známe, že boli objednané

a zaplatené v roku 1979 skupinou, ktorá dodnes zostáva utajená. Bolo to teda v tomto roku, keď dobre oblečený a samozrejme vzdelaný muž, vystupujúci pod pseudonymom Robert C. Christian prišiel do mesta Elberton a pristúpil k J.H. Fendleymu , prezidentovi Granite Finishing Company s požiadavkou na vztýčenie monumentu v mene anonymnej skupiny.

Na začiatku ho pokladali

za excentrika, čo sa ale zmenilo , keď „pán Kresťan“ vyhľadal asistenciu miestneho bankára W. Martina, prezidenta Granite City Bank, ktorý sa stal jeho sprostredkovateľom a ktorý jediný poznal jeho pravé meno, kvôli právnemu ošetreniu záležitosti. Čudné? Aj podľa dosky, ktorá sa na mieste nachádza, „Kresťan“ trval na tom, že bankár podpíše dôvernú zmluvu s tým, že objednávatelia si želajú zostať navždy v anonymite. Kresťan preto pricestoval cez rôzne mestá a prevádzal peniaze krížom krážom z rôznych bank . Monument bol dokončený v roku 1980 za účasti 5 stoviek miestnych. Nikto nevie či pán Kresťan bol medzi zvedavcami. Je to skrátka tajomné , skoro ako jeho argument, že si toto miesto vybral preto, že sa práve tu narodila jeho prababka.

Na západ od kameňov je ešte odstrašujúcejšie pôsobiaca doska s vyrytými slovami: „Časová kapsula 6 stôp pod zemou na bode……….(prázdne miesto). Otvorená bude ………………….(opäť prázdne miesto).

Kto vyplní prázdne miesta?

Nie nezaujímavá bola požiadavka, aby monument prežil akúkoľvek katastrofu a potom samozrejme vytesané odkazy: Po štyroch stranách je v gréčtine, hieroglyfoch, babylončine a v sanskrte vyryté : „Nech sú tieto kamene sprievodcom pre vek rozumu!“, na megalitoch potom v angličtine, španielčine, arabčine, čínštine, hebrejčine, ruštine, hindštine a swahilčine to čo by sa dalo nazvať „10 prikázaniami nového veku“. Čo hovoria?

 

1. Udržiavaj ľudstvo početne pod 500 000 000 osôb, v rovnováhe s prírodou!

2. Múdro usmerňuj rozmnožovanie a pobádaj k telesnej zdatnosti a k rozmanitosti!

3. Zjednoť ľudstvo novým živým jazykom!

4. Umierneným rozumom udržiavaj pod kontrolou vášne, vieru, tradíciu a všetky veci!

5. Chráň jednotlivcov a národy spravodlivými zákonmi a súdmi!

6. Nech si každý národ riadi vlastné záležitosti a externé nezhody nech rieši svetový súd!

7. Vyhýbaj sa malicherným zákonom a nepotrebným úradníkom! Udržiavaj rovnováhu medzi osobnými právami a záväzkami voči spoločnosti!

8. Rovnováha osobných práv a sociálnych povinností

9. Ceň si pravdu, krásu, lásku a snahu dosiahnuť súlad s nekonečnom!

10. Nebuď voči Zemi ako rakovina! Nechaj priestor aj pre prírodu!

Kontrola populácie, dokonca aj udané číslo silne zaváňajú napojením na zhodou okolností tiež tajné spoločnosti, ktoré sponzorujú interrupcie, kontrolu pôrodnosti či politiku jedného dieťaťa. Bizarným bodom je potom volanie po „svetovom jazyku“, kým národné jazyky sa zdá potrebné eliminovať v záujme pretláčania nového svetového poriadku.

Sú to formulácie new age. „Nekonečno“ nie je kresťanský výraz , takisto „vek rozumu“ je liberálny termím.

„Je veľmi pravdepodobné, že stupeň ľudskej vedomosti bude čoskoro potrebovať založenie globálnej svetovej vlády. Čoskoro budú srdcia ľudskej populácie schopné privítať globálnu vládu rozumu. Vstupujeme do kritickej fázy. Tlak populácie čoskoro vytvorí ekonomickú krízu vo svete. To vyvolá potrebu budovania racionálnej svetovej spoločnosti.“, cituje brožúrka objednávateľov.

Keď sme miesto pokropili

svätenou vodou, náhle sa veľmi nízko nad miesto dostal tmavý mrak – jeden jediný, ktorý sme v tom slnečnom dni videli po ceste merajúcej takmer 600 km. Je to krajina pastvín, žula sa tu používa bežne a paradoxne je to aj miesto s vysokým výskytom rôznych cirkví, prevažne baptistických. Možno odtiaľto pochádzajú nasprejované nápisy: Nie svetovej vláde, či Ježiš vás porazí, satanisti. Okrem toho tu niekto však stihol nasprejovať aj návod na vykonávanie rituálov.

Neďaleko býva 43 ročná Linda, ktorá nám povedala, že v noci často vída uprostred monumentu záblesky svetiel trvajúce niekoľko minút . To isté potvrdil jej syn Jeffrey, ktorý sa raz v tom čase vydal k monumentu, avšak parkovisko aj miesto našiel ľudoprázdne. Rituály? Je známe, že okultisti ich tu prevádzajú, a svadbu tu mal istý pár v zložení „čarodejnica a kúzelník“ . Linda tvrdila, že tu videla tiež Kukluxklan. V jednom z rozhovorov sa Ch. Clamp, ktorý tesal text do kameňa vyjadril, že „keď pracoval, počul čudnú hudbu a nesúrodé zvuky.“ Jeffrey takisto tvrdil, že on aj iní ľudia boli tiež svedkami iného fenoménu, a to sena vznášajúceho sa nad monumentom a to aj v úplnom bezvetrí, poukazujúc tak na prítomnosť určitého vzdušného víru. Nakoniec záverečné pozorovanie – asi 12 míľ od monumentu minimálne 6 bilbordov s telefónnym číslom tak veľkým, aké sme ešte nikde nevideli a toto číslo obsahuje 5 x „666“ a stojac v prázdnom mierne zvlnenom teréne sa tak okrem monumentu stáva hlavnou dominantou krajiny.

Nič nie je ale zaujímavejšie ako to, kto ich postavil.

Objednávateľ sa nazval R.C. Christian.

Prezident Granite City Bank rád zdôrazňuje , že si tento pseudonym vybral preto, lebo bol naozaj kresťanom ( Je na to aj citát: „Nevolám sa kresťan, len som si vybral toto meno. Pretože som následníkom učenia Ježiša Krista“ ). Myslí si tiež, že Christian zomrel pár rokov dozadu vo svojich 80-tich rokoch, v čase, kedy sa zastavila ich korešpondencia. Celá jeho korešpondencia prichádzala z rôznych miest po krajine a nikdy neprišla 2x z toho istého miesta. Christian bol hovorcom malej skupiny ľudí, možno 6-stich, ktorí „verili v Boha a hľadali miesto na vztýčenie monumentu , ktorý by povedal ľuďom ako zlepšiť tento svet „, hovorí reklamná brožúrka. Netreba zrejme veriť hneď všetko každej brožúrke.

Niektorí, zrejme tí poriadne naivní, alebo potom naopak až príliš zasvätení, špekulujú o tom, že R.C. Christian znamená „rímsko katolícky kresťan“, ale oveľa presvedčivejší sú tí, ktorí tento názov spájajú so starým okultným učením rozekrucianizmom, ktoré sa datuje k 1. storočiu , až k starovekým druidom, ktorí sú spätí so Stonehenge.

V modernejšom pojatí

môžu byť považovanú za tajnú filozofickú spoločnosť spojenú s menom Nemca Christiana Rosenkreuza. Rozenkrucianizmus sa považuje za „teologickú“ doktrínu postavenú na ezoterických pravdách . Poskytuje niektoré pohľady na fyzickú a duchovnú ríšu. Začiatkom 17-steho storočia skupina manifestovala „univerzálnu reformu ľudstva“ . Je spájaná s luteránstvom a mala podstatný vplyv pri formovaní moderného slobodomurárstva (minimálne v Škótsku).

Existujú tvrdenia, že rozenkrucianizmus je bázou slobodomurárstva a len rozenkruciáni poznajú celý zmysel slobodomurárskych symbolov. Sú spätí s okultnou skupinou zvanou Golden Dawn. Ich časopis sa volal New Age.

Je tiež zaujímavé, že veľký počet zainteresovaných na stavbe tvorili slobodomurári , vrátane rytca s 32 stupňom škótskeho rítu registrovaného v Savannah Valley Shrine Club, či pieskovača, ktorý bol slobodomurárom na Aljaške, alebo veľkého dôverníka Fendleyho, ktorý mal takisto 32 stupeň Yorkského rítu s registráciou v Yaarab Shrine Temple, Atlanta.

V literatúre sa tiež uvádza, že tieto monolity fyzicky objímali miestni politici a predstavitelia miestnej obchodnej komory, a je tiež signifikantné, že Fendley sa neskôr stal primátorom Elbertonu. Monument je dnes pod gesciou miestnej samosprávy a kamera na jeho vrchole bdie dookola nad krajinou farmárov, žuly a pasúceho sa dobytka.

Zdroj: Internet