Zjavenie Panny Márie vo Wisconsine (USA)

904

Choď a neboj sa…

GREEN BAY, Wis. (December 8, 2010) – Biskup David Ricken dnes oznámil, že oficiálne schvaľuje mariánske zjavenia v Svätyni Panny Márie dobrej pomoci v Champione. Oznámenie bolo urobené počas špeciálnej omše k sviatku Nepoškvrneného počatia v tej istej svätyni.

Čítajúc dekrét, biskup uviedol: „Prehlasujem s morálnou určitosťou a v súlade s nariadeniami Cirkvi, že udalosti, zjavenia a posolstvá dané vizionárke Adele Brise v októbri 1859 vykazujú známky nadprirodzeného charakteru a týmto označujem zjavenia za hodné viery, hoci nie povinnej, kresťanských veriacich.“

Dnešná deklarácia robí toto miesto prvý a jediným miestom s odsúhlaseným zjavením na území USA.  V októbri 1859 sa Panna Mária trikrát zjavila mladej belgickej imigrantke Adele Brisovej. Brisová uviedla, že Panna Mária oblečená v bielom sa predstavila ako Kráľovná Neba, ktorá sa modlí za obrátenie hriešnikov. Požiadala o modlitby za hriešnikov ako aj o vyučovanie detí tomu, čo potrebujú k spáse. Panna Mária zakončila zjavenia slovami „Choď a neboj sa ničoho, ja ti pomôžem.“

Púte sa tu konali od roku 1859 za účelom poďakovania Ježišovi a prosieb o zásah Panny Márie dobrej pomoci.  Adele Briseová začala zhromažďovať miestne deti a učila ich ako sa modliť, robiť znak kríža, rozdávať lásku, ďakovať Bohu a velebiť Ho. Založila katolícku školu a založila františkánsku ženskú rehoľu tretieho rádu.  151-ročná história svätyne obsahuje mnohé svedectvá vyslyšaných modlitieb, obrátení a uzdravení.

V roku 1871 vypukol v okolí požiar, územie zasvätené Panne Márii však zostalo nedotknuté . Verí sa, že je to vďaka modlitebnej vigílii, ktorú zorganizovala vizionárka Adela Brisová .

http://www.gbdioc.org/newsevents/news/857-worthy-of-belief.html

Udalosti vo Wisconsine

V októbri 1859 Adele Brise tvrdila, že k nej prehovorila Panna Mária a povedala jej , aby učila deti Božiemu Slovu. Na mieste zjavenia stojí svätyňa Panny Márie dobrej pomoci, ktorá zabezpečila jej nasledovateľov.

“Biskup David Ricken inicioval skúmanie v januári 2009. Vymenoval komisiu na skúmanie historických dokumentov a vypracovanie odporúčaní. “, hovorí o. John Doerfler.  Doerfler tiež hovorí, že ak Ricken skonštatuje, že sú dôvody na uznanie pravosti zjavenia, stane sa Champion  jediným miestom s odsúhlaseným zjavením v celých USA.

Výsledok rozhodnutia však pútnikov veľmi neovplyvní. „Nemalo to na ľudí vplyv 150 rokov a to čo tu ľudia cítia, sa nezmení ani ďalších 150 rokov, nech bude výsledok akýkoľvek.“, hovorí úprimne, hoci nie práve diplomaticky pútnik. Zaujímavé je, že „sestra Adela“ bola veľmi zbožná osoba, ktorá žila rehoľníckym životom bez toho, aby sa pripojila k nejakému rádu.

Stretnutie Adely s Pannou Máriou sa uskutočnilo nasledovne:

V Božom mene kto si a čo odo mňa chceš?“, spýtala sa Adela.

Som Kráľovná Neba, ktorá sa modlí za obrátenie hriešnikov a želám si, aby si robila to isté. Ráno si bola na svätom Prijímaní a to je dobre. Ale musíš robiť viac. Urob generálnu spoveď a ponúkni Prijímanie za obrátenie hriešnikov. Ak sa neobrátia a nebudú robiť pokánie, môj Syn ich bude musieť potrestať.“

Adela kto je to?“, spýtala sa jedna zo žien . „Ó, prečo ju nemôžeme vidieť tak ako ty…“ , zavzlykala druhá.

“Kľaknite si.“, povedala Adela. “Pani povedala, že je kráľovná Neba.“ Panna Mária sa na nich s láskavo pozrela a povedala „Blahoslavení tí, čo veria aj keď nevidia. Čo tu márnite čas, kým vaši spoločníci pracujú na vinici môjho Syna?“

“ Čo viac môžem urobiť, drahá Pani?“, spýtala sa v citovom pohnutí Adela.

Zhromaždi deti tejto divokej krajiny a uč ich, čo je potrebné ku spáse.“

O 12 rokov neskôr, 7-8. októbra 1871 práve tu vypukli najničivejšie požiare v americkej histórii, pri ktorých zahynulo do 2500 ľudí a ktoré spôsobili obrovské materiálne škody.

Požiare pálili všetko obrovskou rýchlosťou a s teplotou vyššou ako v kremačnej peci, čo bolo popísané ako „stena z plameňov, míľu vysoká, 5 míľ široká , rútiaca sa rýchlosťou 100 míľ za hodinu a meniaca piesok na sklo.“

Vyskytovalo sa tu jedno mystérium za druhým. „Veľa bolo povedané o intenzite plameňov , ktoré zničili Peshtigo, Menekaune, Williamsonville, atď. Tieto opisy ale vydávajú len chabý opis toho, čo sa dialo.“, hovorí pozorovateľ. „Horko sa dá prirovnať k plameňu skoncentrovanému v sklárskej píšťale, ale ani toto nevysvetľuje všetky fenomény. Mali sme napríklad zbierku medených mincí z vreciek mŕtveho muža z Peshtigo Sugar Bush. Tieto centy boli čiastočne roztavené, ale doteraz majú zachovaný pôvodný okrúhly tvar, čiastočne sú čitateľné aj písmená. Zvyšné v tom istom vrecku boli úplne roztavené , telo muža však nebolo ani len popálené. Vôbec si to nevieme vysvetliť. Jedine tým, že tornádo a ohne boli sprevádzané nejakým elektrickým fenoménom. „

Adela a ostatní , ktorí hľadali úkryt v kaplnke vybudovanej na spomienku zjavení,  zázračne prežili napriek tomu, že ohne šľahali do všetkých strán. „Celé podsvetie vyliezlo.“, hovoria miestni, ktorým sa zdalo, že prišiel koniec sveta.

Tak ako je fascinujúce samotné zjavenie, či Adelina záchrana, zaujímavý je aj fakt , že do dnešného dňa, napriek početným údajom, napriek moderným prostriedkom a počítačovým modelom nikto nie je schopný vysvetliť, kde a ako tento holokaust vypukol.

Objavili sa špekulácie, že dlhodobo suché počasie a popadané suché listy zapríčinili na mnohých miestach spontánne vypuknutie požiarov, ktoré sa náhle zmenili na monštrá. Iné zase hovoria o pôsobení bleskov. Iní ju pripisujú kométe s názvom Biela a z nej padajúcim meteoritom. (Kométa je pomenovaná je však po vedcovi s priezviskom von Biela. )

http://www.shrineofourladyofgoodhelp.com/htmPages/g_hst_p1.html

Dokument – dekrét biskupa  Davida Rickena o uznaní zjavenia vo Wisconsine

http://www.gbdioc.org/images/stories/Evangelization_Worship/Shrine/Documents/Shrine-of-Our-Lady-of-Good-Help.pdf

 

Najdôstojnejší David Laurin Rocken, D.D., J.C.L.

z Božej milosti a autoritou Svätej Stolice biskup Green Bay

Dekrét o autentickosti zjavení z roku 1859

vo svätyni Panny Márie dobrej pomoci

Diecéza Green Bay

S ohľadom na:

Po viac ako stopäťdesiat jeden rokov prichádzal do Championu vo Wisconsine neustály prúd veriacich, aby sa modlili, hľadali útechu a potešenie v časoch ťažkostí a prosili nášho Pána Ježiša Krista cez mocné orodovanie Panny Márie dobrej pomoci

K Nebu sa vznášali neustále modlitby, ktoré boli založené na slovách mladej belgickej imigrantky Adele Brise, ktorá v októbri 1859 povedala, že Blahoslavená Matka, Pani odetá v oslnivo bielom, sa jej zjavila na tomto mieste.

Pani sa zjavila v jasnom svetle a dala mladej imigrantke slová útechy a potešenia,  ako aj odvážne a náročné poslanie.

Pani jej dala dvojnásobné poslanie – na  modlitby za obrátenie hriešnikov a na katechézu detí.

„Som Kráľovná neba, ktorá sa modlí za obrátenie hriešnikov, a prajem si, aby si robila to isté. Dnes ráno si dostala sväté prijímanie a to je dobre. Musíš však urobiť viac. Urob si generálnu svätú spoveď a obetovať sväté prijímanie za obrátenie hriešnikov… Zhromaždi deti v tejto divokej krajine a uč ich, čo by mali vedieť na spásu… Uč ich katechizmus, ako sa prežehnať znakom kríža a ako pristupovať ku sviatostiam. To je to, čo chcem, aby si robila. Choď a ničoho sa neboj, ja ti pomôžem.“

Adele Brise hneď začala plniť príkaz a poslanie, ktoré jej zverila Pani a častokrát za cenu veľkej osobnej obety išla do domov detí, aby ich učila v prevažne neosídlenej a lesnatej oblasti Wisconsinu. Adele bola vždy poslušná cirkevným autoritám a neochvejná v poslaní, ktoré jej zverila Panna Mária, nehľadiac na ťažkosti, ktoré stretla.

Poslanie, ktoré dostala, sa stalo takým záväzkom, že založila katolícku školu výučby pre deti a dokonca založila aj spoločenstvo tretieho ženského františkánskeho rádu, ktoré jej pomáhalo v jej poslušnosti príkazu Panny Márie modliť sa za obrátenie hriešnikov a vyučovať deti.

Dlhá ústna tradícia a niekoľko zdokumentovaných zdrojov, popisujúcich vyslyšané modlitby vo svätyni Panny Márie dobrej pomoci, zahŕňajú obrátenia a veľa fyzických uzdravení pripisovaných príhovoru Blahoslavenej Matky.

Veľa fyzických uzdravení pripomína množstvo barlí a iných ďakovných pamiatok za vyslyšané modlitby, ktoré ľudia zanechali vo svätyni. Modlitby za fyzické uzdravenie sú na príhovor Panny Márie dobrej pomoci vyslyšané aj dnes. Hoci žiadna z týchto priazní nebola Cirkvou oficiálne vyhlásená za zázrak, sú jasným dôkazom duchovnej plodnosti a históriou úcty k Blahoslavenej Panne Márii v tejto svätyni.

Milosti sa vyliali prostredníctvom sviatostí, ktoré sa na tomto mieste vysluhovali, najmä počas slávenia svätej omše a vo sviatosti zmierenia, ako aj konaním verejných pobožností a súkromných modlitieb.

Panna Mária odľahčila alebo pozbavila bremien Boží ľud či už vo finančných, rodinných, vzťahových alebo pracovných veciach, a dokonca aj skrátením nepriaznivého a búrlivého počasia.

Toto sväté miesto bolo uchránené pred neblahým ohňom Peshtigo v roku 1871, keď sa veľa veriacich zhromaždilo s Adele a modlili sa o príhovor Panny Márie dobrej pomoci, čo spôsobilo, že oheň, ktorý zničil všetko vo svojom dosahu v tejto oblasti, sa zastavil, keď zasiahol hranice svätyne. To je jasné svedectvo bezúhonného charakteru Adele Brise, jej úcty k Ježišovi Kristovi

a k Blahoslavenej Panne Márii a jej neochvejného záväzku k poslaniu, ktoré jej zverila Panna Mária. Navyše neprerušená história viery a úcty svedčí o duchovnom ovocí udelenom pútnikom svätyni.

S ohľadom na všetko hore uvedené

Traja mariánsky odborníci preštudovali históriu tohto uvedeného zjavenia a celý rozsah dokumentov, listov a písomných svedectiev, aby určili, či existujú alebo neexistujú vnútorné rozpory alebo námietky pravdivosti svedectva daného Adele Brise ohľadom udalostí z roku 1859, a aby potvrdili, či existuje alebo neexistuje dostatok dôkazov o tom, aby sa poukázalo na to, že udalosti, ktoré sa stali Adele Brise, môžu byť nadprirodzeného pôvodu.

Zúčtovanie zjavení a posolstiev je posúdené tak, že sú bez dogmatických omylov a sú v zhode s katolíckou vierou.

V osobe a charaktere Adele Brise nie je nič, čo by vyvolalo pochybnosti o pravdivosti podstaty jej opisu. V skutočnosti je jej osobný charakter veľkým faktorom uznania zjavenia.

Námietky týkajúce sa toho, či bol dostatok dôkazov na podporu posúdenia v prospech nadprirodzeného charakteru udalostí, boli dôkladne preskúmané a zodpovedané odborníkmi. Dokumentov z počiatku dejín svätyne nie je hojne, kvôli v prvom rade faktu, že Green Bay v čase zjavenia bolo pohraničnou krajinou. Jeden z odborníkov potvrdil, že akýkoľvek nedostatok informácií „neruší celkový dojem súvislosti medzi udalosťou a následkami, medzi osobnosťou vizionárky a angažovanosťou obdržanému poslaniu a  porovnateľnosťou medzi touto udalosťou a podobnými uznanými zjaveniami a výzvami historického kontextu a daných odpovedí.“

Tieto jednoduché zjavenia a posolstvá, ktoré dostala Adele Brise, sa pre ňu stali veľkým presvedčivým teologickým a náboženským poslaním. Účinky týchto jej snáh a snáh mnohých iných trvali počas týchto mnohých rokov, s  veľkým duchovným úžitkom pre mnohých ľudí.

Mnohí miestni kňazi a kňazi z iných diecéz a náboženských inštitútov sem prišli so svojimi farníkmi na púť, tiež s duchovným úžitkom.

Všetci moji veľavážení predchodcovia, biskupi diecézy Green Bay, za minulých stopäťdesiat jedna rokov sa zúčastnili mimoriadnych svätých omší na počesť Panny Márie dobrej pomoci, a niektorí dokonca aktívne svätyňu propagovali.

Preto, Zostáva teraz na mne, na dvanástom biskupovi diecézy Green Bay, a na najnižšom Máriinom služobníkovi, aby som s morálnou určitosťou a v súlade s nariadeniami Cirkvi prehlásil, že:

Udalosti, zjavenia a posolstvá dané Adele Brise v októbri 1859 vykazujú známky nadprirodzeného charakteru a týmto označujem tieto zjavenia za hodné viery (hoci nie povinnej) kresťanských veriacich.

Povzbudzujem veriacich, aby navštevovali toto sväté miesto, ako miesto útechy a vypočutých modlitieb.

Dané vo svätyni Panny Márie dobrej pomoci, v Champione, Wisconsin, ôsmeho decembra roku Pána dvetisíc desať na sviatok Nepoškvrneného počatia Blahoslavenej Panny Márie.

Jeho Excelencia, najdôstojnejší David L. Ricken, D.D:, J.C.L.

dvanásty biskup Green Bay

kancelár

http://www.gbdioc.org/images/stories/Evangelization_Worship/Shrine/Documents/Shrine-of-Our-Lady-of-Good-Help.pdf