Zjavenie Kráľovnej pomoci, Monitor RC

3378

Zjavenie Kráľovnej pomoci, 8. januára 2017

Martin: Keď Panna Mária medzi nás prišla, s veľkou láskou nás pozdravila. Bola radostná. Tešila sa, že sme prišli za ňou s veľkou láskou, s  odvahou v srdci. Panna Mária sa tešila a ďakovala všetkým, ktorí sa s nami duchovne spájajú, korí sa s nami modlia. Potom sme s Pannou Máriou prosili Ducha Svätého, aby sme boli plní Božieho svetla, Božej lásky, aby sme boli nositelia  živej viery. Panna Mária nás pozýva k tomu, aby sme sa stále modlili, spolu s Ňou, zvlášť v našich rodinách.  Potom nás Panna Mária všetkých požehnala.

Adriana:  „Prežívala som veľkú radosť Matky Božej, a v tom som cítila, že Panna Mária nás chce vidieť všetkých v Nebi. Naozaj jej záleží na každom jednom z nás, a naozaj chce, aby človek bol ku človeku, aby brat poznal brata a sestru sestra.  Aby sme naozaj boli ľuďmi, ktorí sú plní Boha. Božej lásky. A práve v tom nám pomôže Panna Mária, ktorá nás všetkých tak nekonečne miluje.“

Jozef:  „Panne Márii som zveroval všetkých nás tu prítomných, všetkých tých, ktorých sme sem dnes priniesli vo svojich srdciach. Zveroval som Panne Márii naše rodiny, každého jedného z nás.“

MONITOR RC: Pro zbývající katolické věřící v Somálsku se otevře jeden kostel

Katolická církev znovu otevírá kostel v somálské Hargeise: jediný katolický bohoslužebný prostor v této africké zemi. Biskup Giorgio Bertin, apoštolský administrátor Mogadiša, řekl organizaci Pomoc církvi v nouzi, že znovu vysvětil kostel svatého Antonína Paduánského, který byl řadu let uzavřen kvůli nebezpečí, jemuž křesťané čelí v této převážně muslimské zemi. „Na mši mnoho lidí nechodí – nanejvýš deset,“ řekl biskup, „ale přesto je to důležité.“

Pro zbývající katolické věřící v Somálsku se otevře jeden kostel

Biskup Bertin poznamenal, že „neexistuje žádná možnost, jak by katolická církev mohla být přítomna v Mogadišu“. Stále zde žije několik katolíků, jejich životy se však ocitnou v nebezpečí, budou-li identifikováni. Veškerá pastorační péče se provádí tajně, vysvětlil biskup. „I když musíme zůstávat v tichosti, je pořád lepší zde být, než zemi zcela opustit,“ řekl.

http://rcmonitor.cz/afrika/7545-Pro-zbyvajici-katolicke-verici-v-Somalsku-se-otevre-jeden-kostel

Kardinál Burke: Autorita existuje pouze ve službě tradice

Dopis čtyř kardináků papeži Františkovi s žádostí o vyjasnění pěti nejasných bodů v Amoris laetitia je třeba vnímat jako záležitost lásky k bližnímu, jednoty a pastýřské péče, nikoli jako politické stanovisko. Raymond kardinál Burke, patron Suverénního řádu maltézských rytířů a jeden ze signatářů dopisu papeži, to řekl v rozhovoru s Edwardem Pentinem pro National Catholic Register.

Kardinál Burke: Autorita existuje pouze ve službě tradice

Ohledně těchto pěti bodů panuje „obrovský zmatek“ na všech úrovních Církve. Církev je v těchto otázkách de facto rozdělena. Kněží a biskupové by tyto základní morální otázky zodpovídali různě. Setkává se s tím „kdekoli, kam přijde“, řekl doslova. „Kněz odporuje jiným kěžím, biskupové nesouhlasí s kněžími, biskupové si vzájemně odporují,“ pokračoval. To je v rozporu s podstatou katolické církve, kritizoval kardinál.

***************************************************************

Jelen – Klidná jako voda (text) from magnificat on Vimeo.