Video: Dokumentárny film Kráľovná pomoci

348

Priatelia, mnohí sa pýtate, ako sa vlastne vyvíjala situácie ohľadne zjavení Panny Márie, Kráľovnej pomoci, v Dechticiach. Sprostredkovávame vám jeden starší dokumentárny film, ktorý môže pomôcť doplniť informácie, o ktoré žiadate.

Najnovšie posolstvo Kráľovnej pomoci:

Oslavujte nášho Pána

„Moje deti!
Prichádzam medzi vás z milosrdnej a dobrotivej Božej lásky. Prosím, prijmite moje materinské požehnanie. Objímam vás tak, ako len matka vie objať svoje milované deti. Boh vás stvoril z lásky. Preto z pokladu svojej duše rozdávajte dobro, ktoré do vás vdýchol milujúci Otec.

Pozrite na zem ako je ozdobená kvetmi, ktoré šíria vôkol seba krásu a ľúbeznú vôňu. Aj vy ste boli stvorené, aby ste rozdávali dobro, chválili a oslavovali nášho Pána. Dokážte svetu, že nie hriech, ale milosrdná láska robí svet krajším. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.“

Prostredníctvom Martina Gavendu, 15. apríla 2012, Dechtice