Aktuálne: Sviatok verných zosnulých, komentujeme, sviečka za nenarodené deti

756

Láska a jednota

„Drahé deti, milujem vás materinskou láskou a s materinskou trpezlivosťou čakám na vašu lásku a jednotu.“ Milí priatelia! Tieto slová akoby boli dve. Ale vo svojej podstate sú jedno. Pretože láska je jednota. A jednota je láska. Človek sa naučil byť sám. Chce byť sám. Ja chcem dokázať to a to. Ja mám ten najlepší názor. Ja sa nebudem s nikým deliť. Ja. Ja, ja. Akási fóbia zo spoločenstva. Tam sa musím prispôsobiť. Tam sa stratím. Tam sa budem nebodaj – zodpovedať…  Dnes sme svedkami vyzdvihovania egoizmu. Prečo?

ruženec růženceRozdeľ a panuj – znie starorímske heslo. A to je základná črta pôsobenia diabla. Uvedomme si jedno. V hlbokej podstate viery sme jednotní. Boh je v nás. Je to spojenie večnosti. To je láska. A láska je darovanie sa. Ježiš sám sa daroval. Mne, tebe, nám všetkým. Ak sa daruješ aj ty, pocítiš lásku. Prežiješ jednotu. Pocítiš Ježiša. Sme rozdelení. Nechali sme sa rozdeliť. Sebaláska. Hrdosť. Pýcha.

A tak sme tlačení. Klamstvom, falšou, naším egoizmom. Zlý triumfuje. Zatiaľ.  „Modlím sa, aby ste boli spoločenstvom Božích detí, mojich detí.“ – hovorí nám dnes Matka. Kdesi hlboko v nás znie: „Deti moje, zhromažďujem vás ako svojich apoštolov…“ Rozumieme. Vnímame. Vlastne po tom túžime. Sú to naše korene. Každá slovenská matka prelievala do svojho dieťaťa túto túžbu.

Je čas, kedy ju môžeme pomenovať. Je to viera. Je to sám Boh, žijúci celé generácie v našej podstate. Je tu. A cez Máriu k nám hovorí. Je to hlas nádeje a vernosti. „Budem s vami do stretnutia s nebeským Otcom.“ Panna Verná, kiež by sme boli aj my s Tebou! Prosím, zjednoť nás, vstúp do každého jedného nášho srdca. Očisť nás a spoj!  Anton Selecký

Panna Mária Don Gobbimu

Matka Cirkvi

Dnes je sviatok Všetkých svätých – musíte sa na nich pozerať s radosťou, dôverou a veľkou nádejou. Tu hore vytvárajú obrovskú korunu zo svetla a spolu s vašou nebeskou Matkou spievajú večnú chválu Najsvätejšej Trojici.

Dušičky2Tým, ktorí žili na zemi, ako moje najmenšie deti, ochotne ma počúvali a nasledovali na ceste, ktorú som im predznačila, tvoria teraz žiarivú korunu lásky, radosti a slávy okolo môjho Nepoškvrneného Srdca.

Moje materinské Srdce vás dnes zjednocuje v mimoriadnom spoločenstve života so všetkými vašimi bratmi v raji a s tými, ktorí majú teraz istotu, že budú zachránení, ale v čase svojej osobnej očisty ešte trpia v očistci.  jednota

Duše, ktoré sa nachádzajú v očistci, môžu mi darovať pomoc svojho utrpenia a svojich nepretržitých modlitieb.Preto sa nemusíte nikdy cítiť osamotení. Spojte sa užšie so svätými v nebi a s tými, ktorí sa ešte očisťujú v očistci: Títo sú vám veľmi blízko, vidia všetky vaše ťažkosti, poznajú strašné úskoky, ktoré vám kladie môj protivník a neustále vám účinne pomáhajú …A som to ja, ktorá idem, aby som tieto duše prijala do môjho otvoreného náručia, aby som ich uviedla do s ničím neporovnateľného svetla raja … Ja som Matkou a Kráľovnou všetkých svätých. Ja som Vojvodkyňou celého zástupu! Ja som Matkou celej Cirkvi – bojujúcej, trpiacej a triumfujúcej! Blažení sú tí, ktorí zomierajú s vašou nebeskou Matkou! V hodine veľkej skúšky sa raj spojí so zemou! (r)

sviečka3baDnes sa uskutočnia sv. omše, modlitby a krížové cesty za nenarodené deti

TASR, dnes 7:25 Kampaň Sviečka za nenarodené deti už 11 rokov organizuje občianske združenie Fórum života a jeho 46 členských organizácií.

 Bratislava 2. novembra (TASR) – Sväté omše, pobožnosti, modlitbové stretnutia či krížové cesty Za život sa dnes uskutočnia na viacerých miestach v SR v rámci kampane Sviečka za nenarodené deti.

Už 11 rokov túto kampaň organizuje občianske združenie Fórum života a jeho 46 členských organizácií. Vyvíjajú rôzne iniciatívy a aktivity zamerané na ochranu života od počatia po prirodzenú smrť, pomáhajú v oblasti legislatívy, realizujú konkrétne projekty na pomoc ženám v ťažkej životnej situácii. Patrí medzi ne poradňa Alexis pre ženy v zložitej situácii či projekt Zachráňme životy, vďaka ktorému sa už narodili desiatky detí, ktorých život bol ohrozený umelým potratom. Dnes sa veriaci zjednotia v modlitbe za ochranu života. Záujemcovia mali možnosť zakúpiť si v uplynulých týždňoch špeciálne sviečky za nenarodené deti a dnes večer ich umiestnia v oknách svojich domovov. Výťažok z predaja sviečok poputuje na podporu ďalších prolife projektov a iniciatív. Sv. omša za nenarodené deti bude napríklad v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave a následne sa uskutoční modlitbový pochod. Farnosť Kláštor pod Znievom pripravila na dnes o 15.00 h krížovú cestu za nenarodené deti, vo Svite na novom cintoríne sa o 14.00 h bude konať modlitba „Sviečka za nenarodené deti“. Podobné podujatia pripravujú aj v ďalších dňoch. Napríklad, v Košiciach sa v utorok 5. novembra uskutoční celomestská sv. omša aj iné programy zamerané na tému ochrany života.