Spoločnosť Wagon Service: „Naša odpoveď bola nejasne formulovaná. Nikdy sme nikoho nediskriminovali!“

388

Požehnaný deň želám, preposielam Vám odpoveď, ktorá mi bola zaslaná.

S pozdravom Alena Szabová  

From: Alenka Szabová [mailto:alen.szabova@gmail.com]
Sent: Saturday, July 27, 2013 10:39 AM
To: wagonservice@wagonservice.sk
Subject: Prosba

Vážený pán riaditeľ,
viem, že podnikanie viažu určité pravidlá, ktoré je potrebné dodržiavať.
Niekedy je však človek postavený pred rozhodnutie, či to ako koná, je aj správne. Rozum sa zväčša prispôsobí svetským požiadavkam, ale niekedy je potrebné počúvať aj srdce.

Som presvedčená, že Vaše rozhodnutie nepomôcť veriacim s prepravou vlakom ešte prehodnotíte. Nie je predsa možné, aby nad hlasom srdca zvíťazil mamon a ja aj napriek tomu, že Vás osobne nepoznám verím, že ste stále človekom s dobrým srdcom.

Veľmi Vás prosím, nepodliehajte hlasom sodomie, ktorá sa šíri ako mor po celej Európe.
Prosím, ukážte svoju ľudskú veľkosť a človečenstvo vo Vás, veď keď určite ani Vy nesúhlasite s tým, aby každých 26 sekúnd bola vo svete vykonávaná interupcia, nemôžeme si na potrat zvyknúť ako na niečo normálne.
Takto sa predsa nesprávajú ani zvieratá ku svojim mláďatám. Robí tak človek, ktorý je obdarený rozumom a ľudský život, aj keď je ešte ukrytý v lone matky by mal ochraňovať ako ten najvzácnejší poklad .
Viem, že ste postavený pred neľahké rozhodnutia, ale práve tie správne rozhodnutia bývajú najťažšie, niekedy aj za cenu veľkej obety.
Preto Vás ešte raz úprimne prosím o  prehodnotenie  Vášho rozhodnutia.
S úctou Alena Szabová

“Po dôkladnom zvážení a analyzovaní problematiky sme dospeli k názoru, že náš pohľad na ochranu života pred a po počatí je iný ako Váš, preto nedokážeme vybaviť prijatú požiadavku k Vašej spokojnosti.”

Citát z odpovede Wagon Service Fóru života na požiadavku mimoriadneho vlaku na Pochod života v Košiciah 22. septembra 2013

———- Správa poslaná ďalej ———-
Od: asistent 2 <asistent2@wagonservice.sk>
Dátum: 29. júla 2013 8:09
Predmet: RE: Prosba
Komu: Alenka Szabová <alen.szabova@gmail.com>

odvezieme-vas-vsade2Vážený pisateľ,

po prečítaní Vášho e-mailu na adresu našej spoločnosti si Vám dovoľujeme odpovedať. Predpokladáme, že ste vychádzali z takmer mesiac starej nesprávnej informácie.

Celá situácia vznikla v dôsledku nesprávnych a skreslených informácií a vzájomného nepochopenia. Spoločnosť WAGON SERVICE  travel s čistým vedomím prehlasuje, že nikdy nediskriminovala žiadnych záujemcov o mimoriadne prepravy z akýchkoľvek dôvodov, vonkoncom nie pre ich vieru alebo náboženstvo.

V prípade občianskeho združenia Fórum života došlo v dôsledku nejasne formulovanej telefonickej požiadavky a nesprávne formulovanej odpovedi nášho zamestnanca, ktorý nedostatočne vysvetlil, prečo naša spoločnosť nemôže z objektívnych dôvodov zabezpečiť požadovanú prepravu. Súkromný názor do služobnej korešpondencie nepatrí.

Naša spoločnosť  svoj postoj už 13 rokov vyjadruje prostredníctvom organizovania vlakových pútí , ktoré v nemalej miere podporuje. Vozne a servis sa pripravujú kvalitne. Ďakovné listy o tom svedčia. Prosím, staňte sa našimi cestujúcimi a presvedčte sa osobne.

Organizátorom podujatia v Košiciach bol doporučený alternatívny spôsob vlakovej dopravy, ktorý pokiaľ sme sa dozvedeli by mal byť i zrealizovaný.

S pozdravom

 Ing. Zuzana Kubišová
Asistent
WAGON SERVICE travel s.r.o.
Čajakova 18, SK – 811 05 Bratislava
Tel.: +421 2 4464 5031
Fax: +421 2 5262 6453

www.wagonservice.sk
assitent2@wagonservice.sk