Posolstvo Kráľovnej pomoci, Oznamy – veľvyslanectvo RF, Rádio Mária na Slovensku, Pozvánka na Živčák, KINO: Ruže

4041

 Oslavujte Boha

„Moje milované deti!

Moje Nepoškvrnené Srdce si želá, aby ste z hĺbky svojich sŕdc, svojimi perami chválili a oslavovali nášho dobrotivého Boha. Zvelebujte a oslavujte ho modlitbou a oslavnými piesňami. Zároveň vás ako vaša milujúca Matka prosím: neberte Božie meno nadarmo. Nepreklínajte, nerúhajte sa, nezlorečte, nevyslovujte hriešne slová. Veď Boh vám dal dar reči, aby ste ho ňou chválili, dobrorečili jemu i svojim blížnym. Preto zanechajte hriech svojich sŕdc a pier, a náš Pán vás požehná. 

Aby ste to dokázali, ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.“

Prostredníctvom Martina Gavendu, Dechtice, 15. mája 2017

Embassy RF press service <press@rusemb.sk>

Vážení priatelia, prosíme Vás aby ste venovali pozornosť tomuto materiálu.

s úctou
Veľvyslanectvo Ruskej federácie
v Slovenskej republike

Komentár Tlačového a informačného odboru Ministerstva zahraničných vecí Ruska v súvislosti s protiruskými aktivitami v Kanade

Sme nútení upozorniť oficiálnu Ottawu, že aktívnu podporu kanadskej verzie amerického zákona známeho pod názvom „zákon S. Magnitského“, ktorý obsahuje snahu o uplatnenie protiruských sankcií za údajné porušovanie ľudských práv, považujeme za ďalší otvorene nevraživý krok. Ak kanadský parlament schváli tento právny predpis ustanovujúci sankcie, pre vzťahy medzi našimi štátmi, ktoré beztak nie sú na najlešpej úrovni, to bude znamenať citeľnú ujmu.

Škodu utrpí samotná Kanada, ktorej najvyššie orgány sa dávajú ovplyvniť angažovanými osobami typu britského finančného podvodníka W. Browdera, a namiesto rozvíjania vzájomne výhodnej spolupráce napríklad v hospodárskej sfére alebo v oblasti využívania Arktídy z vlastnej vôle uprednostňujú izoláciu od Ruska. Ottawa si samozrejme môže robiť, čo chce, ale takáto politika je vyslovene krátkozraká.

http://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2761810

Rádio Mária začalo vysielanie v slovenskom jazyku – zatiaľ na internete

***********************************

Bratislava 17. mája (TK KBS) Rádio Mária začalo v sobotu 13. mája vysielať aj pre slovenské publikum. Jeho vysielanie je súčasťou celosvetovej siete, Svetovej rodiny Rádia Mária. Funguje s požehnaním pápežov sv. Jána Pavla II., Benedikta XVI., ako aj pápeža Františka. Rádio Mária funguje vďaka obetavej službe dobrovoľníkov a podpory od poslucháčov. Nevysiela reklamu a nevenuje sa politike. Vo vysielaní sa modlí spolu s poslucháčmi a napomáha lepšie osvojenie si kresťanského života.

Autentickými príkladmi zo všedných dní dokazuje, že život postavený na kresťanských hodnotách je pevným základom aj pre dnešného človeka. Rádio Mária je právne a finančne nezávislé od cirkvi a štátu, ale je v plnej miere verné učeniu Katolíckej cirkvi, čo zaručuje katolícky kňaz – riaditeľ. 24 hodinové, zatiaľ internetové vysielanie, môžete sledovať na webovej stránke rádia,  radiomaria.sk

Farský úrad Korňa pozýva veriacich na púť na Horu Živčák pri Turzovke


Turzovka 16. mája (TK KBS) Farský úrad Korňa pozýva v dňoch 10. a 11. júna na Jarnú púť na Horu Živčáková pri Turzovke. Podujatie bude mať nasledovný program:

SOBOTA 10. júna 2017

18.00 h – Svätá omša v Korni

19.30 h – Krížová cesta z kostola v Korni na horu Živčáková, spojená s požehnaním sôch Panny Márie, Božského Srdca, Božieho Milosrdenstva v obnovených kaplnkách

22.00 h – Svätá omša v Kostole Panny Márie Matky Cirkvi a celonočná adorácia

NEDEĽA 11. júna –  Kostol Panny Márie Matky Cirkvi

06.00 h – Ukončenie adorácie a svätá omša

08.00 h – Krížová cesta v kostole

10.00 h – Mariánske večeradlo

12.00 h – Slávnostná svätá omša – celebruje Prof. ThDr. Mons. Marián Šuráb, PhD., s prítomnými kňazmi; po skončení svätej omše bude nasledovať požehnanie devocionálií a agapé

Príležitosť ku Sviatosti zmierenia – Kostol Panny Márie Matky Cirkvi:

Sobota 20.00 h – 24.00 h
Nedeľa 06.00 h – 12.00 h

Autobusová doprava bude premávať v nedeľu 11. júna 2017 za mostom od školy v Korni na parkovisko pod Kostolom Panny Márie Matky Cirkvi a späť. Počet parkovacích miest pre osobné vozidlá je obmedzený. Organizátori preto prosia záujemcov, 
aby prišli včas a dbali na pokyny usporiadateľov.

Chvíľa pre pesničku: Marie Rotrová

KINO: Ruže