Organizujeme výročnú púť do Dechtíc

734

Magnificat Slovakia organizuje pre záujemcov z východného Slovenska púť na výročné stretnutie s Pannou Máriou, Kráľovnou pomoci, v Dechticiach.

Dátum: Sviatok Nanebovzatia Panny Márie, 15. augusta 2011.
Autobus odchádza z Prešova. Záujemcovia z Východ. Slovenska sa ešte môžte prihlásiť na kontaktoch:
m. barnasova@centrum.sk,
alebo tel. 051 77 451 02.
Stretnutie v Dechticiach je o 15,00 hod na hore Svätodušnica. Program: Modlitby sv. ruženca – Diamant (všetky sv. ružence), počas ktorých sa stretneme s Pannou Máriou, rozjímania a ďalší duchovný program.