Modlitbový pochod v Košiciach: Ježišu, verím v Teba

552

Milí priatelia vraciame sa k modlitbovému pochodu veriacich v Košiciach dňa 28. septembra 2013 správou od organizátorov.  Tento protestný modlitbový pochod Hlavnou ulicou  predchádzal pokusu o tzv. Gay pride pochod, ktorý napokon v Košiciach utrpel  fiasko. Prinášame vám krátky zostrih, podrobnejší synchrónny dokument uverejníme  nasledovne.  Anton Selecký

IMG_1165Dňa 28. septembra 2013 bolo nádherné septembrové ráno, zaliate slnkom.  Dorábali sme posledné zástavy a transparenty na pochod. Okolo 10 30 hod. sme všetky „rekvizity“ potrebné k pochodu odvážali do jedného bytu v centre mesta, kde sme mali „operačné stredisko“.
Schádzame do centra mesta a nad autom sa vyškiera obrovský, farebný klaun. Nad mestom sa vznášal obrovský, teplovzdušný, vyškerený balón.

Inokedy by sme mu nevenovali pozornosť, no dnes som mala pocit, že tam lieta práve kvôli mne. Aby sa nám vysmial  „čo to robíte?“. A nebol by ani prvý. Zorganizovať tento pochod bolo veľmi náročné. Nikdy sme niečo také neorganizovali a nikdy sme si nemysleli, že je to tak ťažké.

IMG_1190Mali sme na to presne 5 dní. Z každej strany nám boli kladené mnohé prekážky a do poslednej chvíle sme netušili, či v piatok večer nami zase policajti nedoručia list, že pochod mesto nepovolilo.
Ale už bola sobota doobeda, my sme len sledovali ako sa pri Steel aréne zhromažďovali policajti. Nechápali sme, veď sa ideme iba modliť. A tak sme sa pred vedeckou knižnicou zoradili. Bolo nás okolo 6O ľudí. Keď sme sa dali do pohybu, začali sa ľudia pristavovať, pýtať, fotili nás a podporovali. Postupne sa pridávali k nám.

IMG_1182Kňaz Martin Brečka, ktorý bol s nami najprv vysvetlil, prečo sme vyšli do ulíc. Že chceme vysloviť nesúhlas s tým, čo sa to okolo nás deje, úpadok morálky, sexuálna výchova v škole, propagácia sexuality na uliciach. V čele nášho pochodu stál za kormidlom lode Ježiš Kristus a my sme si k nemu nastúpili do Noemovej archy. Kristus je svetlo Sveta! Preto sme niesli aj pochodne. Kristus drží kormidlo pevne v rukách a kto si do tejto archy nastúpi a bude sa s nami modliť, ten sa zachráni. Presne ako za čias, keď žil Noe. Každý pozná ako to bolo s Noemovou Archou….

IMG_1153Prechádzali sme mestom za doprovodu policajtov. Sama som bola prekvapená reakciami ľudí, ako nás prijímali. Nepostrehla som nijaké negatívne reakcie. V meste bol pokoj, akoby všetci ľudia, ktorí sa prechádzali mestom a posedávali na terasách kaviarní, chceli vyjadriť, že s nami súhlasia, že iba pokoj je pre nás potrebný. Modlili sme sa Ružence a Krížovú cestu…

IMG_1121Prechádzajúci ľudia čítali slová, ktoré sme mali na transparentoch. Nevesta vychádzajúca z kostola vyšla tak, aby ju fotograf zvečnil s Noemovou archou pozadí. A my sme 2 hodiny prechádzali modliac sa mestom. Skončili sme na konci Hlavnej ulice a skonštatovali sme, že aj policajti boli voči nám veľmi ústretový. Vzhľadom k tomu, že sme mali na to len 5 dní, nebolo nás veľa, ale ukázali sme iným mestám, že sa nesmú báť vyjadriť svoj názor pokojne a modlitbou. Prišli nás narýchlo podporiť aj z Rakúska. Počas pochodu nás podporilo aj niekoľko bohoslovcov, čo nás veľmi potešilo.
Po pochode sme sa presunuli do Kaplnky Sv. Lukáša a tam sme mali Adoráciu a pomodlili sa Korunku k Božiemu milosrdenstvu a Ruženec. Vtedy už s polhodinovým meškaním vyrazil do ulíc Pride pochod. Bolo tam dohromady asi 30 detí (stredoškolákov), ktoré prišli na tento pochod.

IMG_1145Bola tam jedna novinárka v dúhovej vetrovke, ktorá keď videla nesúhlas a piskot v meste, okamžite vetrovku vyzliekla a skrútila ju do futra, aby nebolo vidno dúhové farby. Myslím, že tých televíznych štábov, ktorí to mali všetko zachytiť tam bolo oveľa viac, ako samotných gayov… Televízie sa opäť ukázali ako tie, ktoré šíria nepokoj a zlo a nemajú záujem ukazovať pravdu. NEMAJÚ záujem na tom, aby sa svet dozvedel, že PRIDE pochod bol v tomto meste zastavený modlitbami veriacich. Nemajú záujem šíriť dobro a lásku. Z televízie a tlače sa na nás neustále vyškiera diabol. Vždy nám predkladá iba niečo šokujúce.

Takto sme teda vyjadrili s Božou pomocou svoj nesúhlas a naše modlitby boli naozaj vyslyšané, lebo Pride pochod sa zastavil v Košiciach. Proste a dostanete!!!                  veriaci z Košíc a Prešova

Keď Ježiš kráča ulicami