Kráľovná pomoci, 15. marca 2012: Víťazstvo kríža

335

 

Moje deti! 

     Poďte ku mne do môjho náručia, aby ste zakúsili, ako vás milujem. Svojou láskou vás chcem uchrániť pred ostňom sebectva, ktorý ničí lásku a uzatvára vaše srdcia.

Modlitbou lásky chcem zastaviť chlad, ktorý je medzi vami. Modlite sa spolu so mnou, pretože spoločná modlitba uzdravuje svet Môj Syn neprišiel na to, aby ste aj naďalej žili v otroctve, ale aby ste v ňom boli slobodné.

Noste v sebe víťazstvo Jeho kríža i radosť, ktorá vytryskla vo Veľkonočné ráno a ostne nelásky vás nezrania.
Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.

Prostredníctvom Martina Gavendu, Dechtice, 15.03.2012

www.avemaria.sk

vizionári:  dechtice@avemaria.sk

Modlitbovo pôstna reťaz:  http://www.avemaria.sk/dechtice/?page=mrfa