Brazília – Slovensko: Uzatvorené mariánske spojenectvo

609

V Bratislavskom kostole Sedembolestnej Panny Márie sa uskutočnila dňa 20. januára 2012 vzácna slávnosť.  Do Bratislavy na impulz brazílskej veľvyslankyne na Slovensku pani Marílie Sardenberg Zelner Gonçalves zavítal kardinál Raymund Damascen Assis,(na obr vpravo),  arcibiskup diecézy, v ktorej sa nachádza svätyňa Našej Panej z Aparecidy – patrónky Brazílie.  Prišiel spolu s rektorom  národnej svätyne v Aparecide (druhá najväčšia bazilika na svete),  redemptoristom Darcim Josem Niciolim.

 

Obidvoch sprevádzal    apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Mario Giordana (na obr. vľavo). Priniesli kópiu sošky Panny Márie z Aparecidy (na obr.)

O 18.30 hod. za hojnej účasti veriacich  privítal vzácnu návštevu vdp. Peter Mášik, správca farnosti Sedembolestnej Panny Márie.  Sochu slávnostne priniesla k oltáru brazílska veľvyslankyňa spolu s manželom.  V homílii následnej sv. omše kardinál oboznámil prítomných s históriou Našej Panej Z Aparecidy. Jej sochu z mora vylovili rybári v roku 1717.

Po liturgii slova kardinál slávnostne posvätil  sochu, ktorá bola umiestnená naľavo od oltára kostola. Farnosť Sedembolestnej Panny Márie odovzdala zasa kardinálovi sošku Patrónky Slovenska. Vo svojom záverečnom príhovore  pápežský nuncius  M. Giordana povedal:  „Nech Panna Mária ochraňuje Brazíliu a Slovensko, krajiny, ktoré ju majú v takej veľkej úcte.

Svätyňa našej Panej v Aparecide


Vtipný brazílsky kardinál pozval prítomných na Dni mládeže ktoré sa budú konať v roku 2013 v Rio de Janeiru, ako aj na majstrovstvá sveta vo futbale v roku 2014.

 

 

Vdp. Peter Mášik (na obr) mu zakontroval, že naše národné futbalové mužstvo by sa spolu so svojím trénerom potom malo chodiť denne modliť k brazílskej Patrónke do jeho kostola…

Príchod Panny Márie – Našej Panej z Aparecidy na Slovensko priniesol atmosféru silného duchovného náboja a povedomie, že Panna Mária je dnes skutočne Kráľovnou apoštolov a Matkou všetkých národov.                               Anton Selecký

 

Vitajte na stránke farnosti Sedembolestnej Panny Márie v Bratislave Petržalke. Naša mladá farnosť sa nachádza v časti Lúky.

Bola zriadená na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie 15.9.2001. Nový farský kostol bol posvätený 22.12.2001

http://www.faraluky.sk/