Video: Diabol – otec lži a zatratenia

1050

Nikdy sa toľko nehovorilo o diablovi, ovládaní zlým duchom a exorcizme. Avšak len málokedy boli dané uspokojivé vysvetlenia. Tento film nehovorí o senzáciách, hoci obsahuje veľmi silné zábery zo skutočného exorcizmu. Presne opisuje pôvod zlého ducha, jeho vpád do sveta od čias pokušenia Adama a Evy až podnes.

Schopnosti, taktika, ciele a hranice zlého ducha vysvetľujú špecialisti na svet démonov, vrátane najznámejšieho zo všetkých, gabriela Amortha, oficiálneho exorcistu Rímskej diecézy. Objavíme, ako koná diabol prostredníctvom pokušenia, trýznenia, úzkostí, mágie či manipulácie. Zistíme, kto sú jeho Vyhľadávané obete a kadial vedie cesta do jeho sietí. Takisto sa zoznámime so svetom špiritizmu, tarotu, astrológie, satanizmu a s ďalšími formami okultizmu. Nad svetom temna však víťazí svetlo viery, v ktorom zmôžeme viac než zlý duch…

Litánie k Panne Márii za oslobodenie

Pane, zmiluj sa. – Pane, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. – Kriste, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. – Pane, zmiluj sa.

Bože, náš nebeský Otec, – zmiluj sa nad nami.
Bože Syn, Vykupiteľ sveta,
Bože, Duch Svätý,
Bože v Trojici jediný,

Svätá Mária, Matka oslobodenia, – oroduj za nás.
Svätá Mária, víťazná Panna,
Svätá Mária, zatienená mocou Najvyššieho,
Svätá Mária, mocnejšia než Ester a Judita,
Svätá Mária, ktorej potomstvo rozdrvilo Satanovu hlavu,
Žena odetá slnkom, Satanom nezraniteľná,
Svätá Mária, ty nás chrániš pred zúriacim Drakom,
Svätá Mária, útočisko hriešnikov,
Svätá Mária, oslobodenie a uzdravenie chorých,
Svätá Mária, nádej zúfalých,
Svätá Mária, ty si spôsobila, že Ján Krstiteľ sa radosťou pohol v matkinom lone,
Svätá Mária, ty si prispela k Alžbetinmu šťastnému pôrodu,
Svätá Mária, ochrankyňa tehotných žien,
Svätá Mária, ty dávaš rodičkám, aby dobre porodili,
Svätá Mária, Tešiteľka detí utratených pred narodením,

Od Satanovej moci a jeho pokušení, – osloboď nás, Panna Mária.
Od prekliatia skrze modly a bludné učenia,
Od démonickej posadnutosti a od zvodov ducha temnôt,
Od útokov čarodejníkov a majstrov okultizmu,
Od diabolských paktov, ktoré nás robia otrokmi Satana,
Od modloslužby, špiritizmu a satanizmu,
Od siekt, čarodejníctva a tajných spolkov,
Od sklonov k veštectvu a falošným proroctvám,
Od falošných vízií a klamných snov,
Od všetkého prekliatia,
Od zaklínania, kúzel a čarodejníctva,
Od ducha smrti, ktorý núti k vraždám a samovraždám,
Od chorôb, ktoré sú následkom kúziel,
Od pustošiacich rán,
Od hladu, násilia a vojny, od smrteľných nehôd,
Od nákazlivých chorôb,
Od neplodnosti spôsobenej kúzlami,
Od každého ohrozenia detí v matkinom tele,
Od komplikovaných pôrodov,
Od zranení z nášho detstva,
Od zvráteností, ktorým padajú za obeť deti,
Od duševných úzkostí a telesných chorôb,
Od zviazaností predkov, ktoré cestou rodokmeňu prešli na dnes žijúcich,
Od nevysvetliteľných zmiznutí blízkych príbuzných,
Od blokov v emóciách a našich duševných schopnostiach,
Od zlých následkov bezbožnosti,
Od rastúcej nevery a kultúry smrti,
Od popierania viery,
Od nehodného prijímania Krista v Eucharistii a od rúhania sa Bohu,
Od beznádeje a zbabelosti,
Od ducha strachu, ktorý ničí vieru v Boha,
Od vlažnosti v Božej službe,
Od ducha pýchy a panovačnosti,
Od zatvrdnutosti v hriechu,
Od hriechov proti Duchu Svätému,
Od odmietania odpustiť našim nepriateľom,
Od nenávistných a smilných myšlienok,
Od diabolských útokov v hodine smrti,
Od očistcových múk,
Od večného zatratenia,

Baránok Boží, ktorý snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami. (3×)

Kristus, Víťaz nad smrťou, – uslyš nás.
Kristus, Víťazi nad Satanom, – vyslyš nás.
Duch Svätý, Osloboditeľ, – uslyš nás.
Duch Svätý, Utešiteľ, – vyslyš nás.
Bože, Otec všemohúci, – uslyš nás.
Bože, Otec všemohúci, – osloboď nás od Zlého.

Mária, bez hriechu počatá, – oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame.

P: Oroduj za nás, Panna Mária, Matka oslobodenia.
V: Aby sme boli vyslobodení zo všetkého súženia.

Modlime sa:

Bože náš, chválime Ťa za Tvoju lásku, Tvoje milosrdenstvo, Tvoju moc a za víťazstvo krvi
Baránka, Tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista. Chválime Ťa za našu Matku, Pannu Máriu.
Všetkých, ktorí sa utiekajú pod jej materinskú ochranu, osloboď od všetkého zla, ktoré ich zotročuje.
Osloboď ich od moci temnoty, aby mohli žít v slobode Božích detí vo víťaznom triumfe
vzkrieseného Krista. Amen