utorok, 2 jún 2020

Ročný archív: 2010

VYHLÁSENIE O. Z. MAGNIFICAT SLOVAKIA

Milí priatelia, v stanovách o. z. Magnificat Slovakia sa nachádzajú body, podľa ktorých Cieľom združenia je: a) rozširovanie mariánskeho posolstva b) organizovanie modlitbových skupín c) sociálna výpomoc d) charitatívna...

Mark Miravalle (Vox Populi, USA) hovorí o Panne Márii Spoluvykupiteľke… 

Jednou z úloh súkromných zjavení je sprevádzať Cirkev vedenú Duchom Svätým v tom, ktoré aspekty zjavení sa majú premietnuť do jej magistéria v danom časovom období. Už pomohli pri prijímaní dogiem a môžu pomôcť aj pri rozvoji a prijímaní piatej mariánskej dogmy a už pomohli v proklamácii 5. mariánskej dogmy.

Bráňme katolícku náuku! 

Kdo sleduje televizní zpravodajství, musí být nutně překvapen mediální masáží, jak je údajně Katolická církev prolezlá skrz naskrz kněžími-pedofily, kteří zneužívají děti. K tomu nezbývá než prohlásit zcela jasně a otevřeně: Jedná se o obrovskou lež nepřátel Církve a Ježíše Krista!

Korunka Božieho milosrdenstva (mp3) 

Korunka Božieho milosrdenstva (mp3) - linka vo vnútri