Ilumináti zaútočili na Kostariku

404

 

Parlament Kostariky MUSÍ uzákoniť umelé oplodnenie, ináč  bude Kostarika potrestná z dôvodu údajného „porušenia práv človeka ochraňovaných medzinárodným právom“.

Takéto odporučenie vydala Medziamerická komisia práv človeka, nezávislý orgán Organizácie amerických štátov. Členmi organizácie sú všetky štáty Latinskej Ameriky (od r. 1962 bez Kuby) ako aj USA a Kanada- spolu 35 štátov. V r. 2000 Ústavný súd Kostariky rozhodol, že umelé oplodnenie je v rozpore s ústavou, pretože porušuje právo na život v embryonálnom období. O štyri roky neskôr propotratová organizácia Centrum of Reproductive Rights (stredisko reprodukčných práv) podala sťažnosť na kostarický zákon, tvrdiac, že zákaz umelého oplodnenia porušil právo dvoch párov na vlastnenie dieťaťa. Komisia sa venovala vecou v minulom roku a odporučila Kostarike uzákonenie oplodnenia in vitro. V zdôvodnení jej rozhodnutia sa uvádza, že zákaz umelého oplodnenia narúša súkromie rodiny ako aj právo na „založenie rodiny v súlade s jej vlastnými túžbami a ašpiráciami.“ Okrem toho kostarické právo musí byť v zhode s Americkou dohodou práv človeka, ktorá uznáva právo na pomoc pri rozmožovaní. Odborníci komisie podrobili kritike Kostariku za to, že je jediným štátom v Amerike, ktorý zakázal oplodnenie in vitro. Hoci kostarická vláda sa spočiatku bránila záväzným právnym riešeniam, z obavy pred sankciami sa pripravil návrh zákona umožňujúci umelé opodnenie.

http://www.hli.org.pl/xoops/modules/news/article.php?storyid=1641 (krátené)

 

Prečo je Kostarika „nútená“ medzinárodným „právom“?

Možno je odpoveď v správe, ktorú sme už uverejnili v minulosti:

KOSTARIKA, NAJŠŤASTNEJŠIA KRAJINA NA SVETE. PREČO ASI?

Kostarika – najšťastnejšia krajina na planéte, aspoň to tvrdí Svetová databáza šťastia vytvorená holandskými sociológmi.

V správe o Haiti (ZEMETRASENIE – TREST PRE HAIŤANOV?) sa píše:
Pre porovnanie vývoja: stredoamerická Kostarika trvalo a suverénne vedie svetové rebríčky čo sa týka spokojnosti obyvateľov so životom vo vlastnej krajine a to vo všetkých skúmaných aspektoch. Veľmi spokojných býva cez 80% obyvateľov, čo je absolútna rarita.

* * *
Pocit šťastia jej obyvateľov dosahuje 8,5 z desaťbodovej škály. /Posledná Tanzánia dosahuje 2,6/. Nie je to jediný prieskum svojho druhu. Aj v iných rebríčkoch, kde sa nemeria priamo pocit šťastia, ale napríklad kvalita života atakuje vrchné pozície.

To všetko v čase, kedy Haiti ponúkajú africké krajiny prichýlenie jej vlastného obyvateľstva, tí zatiaľ zvádzajú krvavé bitky o kus chleba, krajina sa zmenila na jednu veľkú apokalypsu, vláda zasadá v mestskom parku a krajina prakticky prestala existovať.

Od čoho sú Kostaričania takí šťastní? Lietajú im do úst pečené kokosy ? Z čoho sa skladá ich život? Z polihovania na pláži ? Je to jeden nikdy nekončiaci žúr, keď sa tak dobre na tom svete cítia?

Kostarika – nenápadný bojovník
Kostarika je silne katolícka krajina. Katolícka nie len papierovo, ale 3,5 miliónový národ a jeho predstavitelia sa silno angažuje vo všetkých neuralgických bodoch našich čias. Tlač zmieňujúca sa o Kostarike uvádza, že ide o „ťažko veriacu krajinu“, hoci oveľa praktickejšie by bolo použiť hlboko veriacu.

Interrupcie sú na Kostarike zakázané. Výnimku tvorí ohrozenie života matky. Napriek tomu neváhajú demonštrovať svoju podporu rodinnej politike . 28.11.2009 pochodovalo ulicami hlavného mesta San José 50 000 ľudí na podporu rodinnej politiky. Objednávateľa aj vykonávateľa potratu čaká okamžitá exkomunikácia. Od 25.febrára do 29. apríla vyhlásil arcibiskup Hugo Barrantes možnosť odpustkov na interrupcie.
Homosexualita – Biskupská konferencia apeluje na svetské inštitúcie, aby týmto zväzkom nepriznali status manželstva a svoj odpor vyjadrilo v roku 2008 opäť v uliciach protestom 20 000 ľudí. Protest organizovali evanjelici.

V roku 2005 sa veriaci po celej Kostarike spojili v živej modlitebnej reťazi za zdravie vtedajšieho pápeža Jána Pavla II.

V roku 2003 bola Kostarika dokonca pretriasaná na pôde OSN a jej predstaviteľka Esmeralda Britton Gonzales musela prisľúbiť, že Cirkev v Kostarike bude „eliminovaná od vplyvu na spoločnosť“.

V roku 2004 Kostarika zvádzala na pôde OSN tuhý boj. Predkladala návrh a viedla skupinu 63 krajín, ktorá bojovali s ďalšou skupinou, vedenou Belgickom o stanovisko OSN ku klonovaniu.

Kostarický návrh uvádzal: „sme presvedčení, že klonovanie človeka, nech je preto akýkoľvek dôvod, je neetické, morálne nehanebné a v rozpore s náležitým rešpektovaním ľudskej osoby a preto nemôže byť ospravedlnené a akceptované.“ Sú „rozhodnutí, vidiac naliehavosť tohto problému, zabrániť takémuto útoku na ľudskú dôstojnosť jednotlivca.

Kostarickí biskupi, celá Biskupská konferencia Kostariky odoslala priamo svätému Otcovi želanie vyhlásiť Pannu Máriu za Spoluvykupiteľku.

Toľko k stopám, ktoré po sebe zanecháva Kostarika minimálne na internete. Bolo by možno zaujímavé prejsť si, koľko hviezdnych chvíľ od svojej sviečkovej demonštrácie v roku 1988 za sebou nechalo Slovensko.

sarahma/magnificat

 

Vraždiaca antikoncepcia

Vyše 700 žalôb je podaných proti firme Merck Pharmaceuticals na amerických súdoch. Žalovaná filma vyrába NuvaRing, antikoncepčné vložky, ktorej používanie malo za dôsledok mnohé tragédie. Poškodení, ženy alebo im blízke osoby, žalujú Merck Pharmaceuticals za spôsobenie vážnej škody na zdraví alebo smrť. Všetkému je na vine nešťastná vložka NuvaRing- vec v podobe prsteňa o dĺžke niečo nad 5 cm a priemeru 4 mm, vkladanej do pošvy.

Podľa návodu žena si vkladá vložku v prvom dni cyklu a po troch týždňoch ju odstraňuje. Výrobok počas celého tohto obdobia uvoľňuje hormóny: progestagén (etonogestrel) a estrogén (etynyloestradiol), ktoré prenikajú do krvného obehu. Po 7 dňoch, počas ktorého prebehne menštruácia, vkladá sa nová vložka na nasledujúce 3 týždne a tak sa to opakuje. Na americkom farmaceutickom trhu je vložka dostupná niekoľko rokov. Rýchle sa prejavili jej vedľajšie účinky: vytvárania krvných zrazenín, čo má za následok mŕtvicu nedokrveného mozgu, infarkt srdca, pľúcnu embóliu, upchanie žíl, ba aj úmrtia. Napriek zrejmým vedľajším účinkom ohrozujúcimi život a zdravie žien, výrobca neustále predáva NuvaRing. A stúpenci antikoncepcie ju naďalej odporúčajú ako „bezpečnú, účinnú a výhodnú“ formu kontroly počatia.

 

http://www.hli.org.pl/xoops/modules/news/print.php?storyid=1638