Zakáže EU zbierať aj liečivé bylinky?

532

http://www.zvedavec.org/komentare/2010/12/4127-symbioza-vlad-a-korporaci.htm?PHPSESSID=o51radaqlkob0en1uin2qmpkn7