Začala sa v Líbyi III. svetová vojna?

439

Milý bratře, v Dialnici do pekla jste napsal:

Svetové vojny
Medzi rokmi 1859 a 1871 generál Albert Pike vypracoval vojenský plán na tri svetové vojny a rôzne revolúcie po celom svete,  čo malo preniesť plán sprisahania do jeho záverečnej etapy v 20. storočí.
Prvá svetová vojna mala byť vedená tak, aby umožňovala iluminátom zničiť monarchiu v Rusku, ako sa zaprisahali medzinárodní bankári, keď cár odmietol ich plán na Viedenskom kongrese, a aby premenili Rusko na pevnosť ateistického komunizmu. Po ukončení vojny sa mal vybudovať komunizmus, ktorý mal byť použitý na zničenie vlád iných krajín a na oslabenie náboženstiev.
Druhá svetová vojna mala byť vyvolaná využitím rozporov medzi fašistickými a politickými sionistami. Počas vojny sa mal vybudovať medzinárodný komunizmus, kým sa silou nevyrovná spojenému kresťanstvu.
Tretiu svetovú vojnu má vyvolať agentmi iluminátov podnietený spor medzi politickými sionistami a vodcami moslimského sveta. Tá vojna sa má viesť takým spôsobom, že celý islam a politický sionizmus zničia jeden druhého, zatiaľ čo súčasne ostatné národy, opäť touto otázkou rozdelené, budú nútené bojovať proti sebe až do úplného vyčerpania – fyzicky, duševne, duchovne a ekonomicky. Tým sa pripraví scéna na vytvorenie svetovej vlády.

Chtěl bych Vás poprosit o vysvětlení dvou věcí, které mi nejsou jasné:
1. Myslel jsem, že ilumináti jsou političtí sionisté. Potom by to ale znamenalo, že zničí sami sebe, nebo svoje spojence. Což by nedávalo smysl. Kdo jsou tedy ilumináti a kdo političtí sionisté?
2. Může být začátkem 3. světové války současná válka v Libyi?         Jan. S.

* * *

1. Milý Jan, pokúsim sa vám odpovedať aspoň v krátkosti, pretože to je dosť široká problematika: Celá hra o svetovládu je veľmi zakonšpirovaná a zákerná. Pretože napríklad aj Lenin, Stalin, Hitler a iní boli tiež len pákami v rukách Iluminátov, a stáli proti sebe.  Pyramidálna hierarchia u slobodomurárov funguje tak, že členovia sa poznajú iba v rámci „stupňov zasvätenia“ a to má tiež svoje pravidlá. Každý plní len tú úlohu, ktorá mu je osobne daná, bez toho, aby vedel ďalšie súvislosti.

Satan si nevyrába spoločnosť, ktorá spolu drží a ktorá svojich členov nebodaj bude zoznamovať a odmeňovať. On všetkých ľudí, aj svojich služobníkov, chce proste dostať do pekla a všetko pre to aj robí.  Veď je napokon otec lži – a to je jeho pracovná metóda. On tak – ako sa napríklad vytĺkali fašisti s boľševikmi a komunisti s kapitalistami –  tak satan Iluminátmi všetkých stavia proti sebe aj v týchto dňoch, aby jeho „vyvolení“ napokon  tvorili len vrchnú „RADU 33“  (Ilumináti) a všetci  ostatní, ktorí náhodou nezahynú – očipovaných otrokov.  Takže  Ilumináti, ktorí sú vlastne pre všetkých ostatných aj slobobomurárov neznámi, používajú aj svojich vlastných na to, aby sa ľudstvo navzájom vraždilo.  Už španielsky vojvodca Hernando Cortéz v stredoveku mal pre svojich vojakov  taktiku:  „Bojujte s Indiánmi rukami Indiánov“ – hovoril.   Využil rozbroje medzi indiánskymi kmeňmi v Mexiku, jedným akože pomohol proti druhým – a tí sa navzájom vraždili.  A on s niekoľko sto vojakmi takto poľahky zničil celú ríšu Aztékov.

Rozdeľ a panuj – veď to je staré rímske príslovie. Toto platí cez  celé dejiny ľudstva.  Prečo – ak ideme na miesto činu – všade vidíme, že národnosti, národy a náboženstvá dokážu žiť pokojne vedľa seba, keď ich niekto cielene nepoštve jeden proti druhému?

Ako by Ilumináti dosiahli svetovládu – keď by napríklad nemal kto zničiť islam?  Ale paradoxne oni sú aj za militantným islamom, aby ho použili na boj proti sionistom i kresťanstvu! Aj politických sionistov infiltrovali (alebo aj „stvorili“) a využívajú ich na svoje plány.  Diabol jedných klame, že sa  majú pripravovať na príchod Mesiáša, druhých, že majú bojovať za Allaha.  Katolícku Cirkev nenávidia, pretože ona sa vlastne stala tým „vyvoleným národom“. Katolícku Cirkev si diabol necháva ako svoju špeciálnu „obeť“ – rozkladá ju zvnútra, a pravdaže nepochodí, aj keď práve na ňu nasadil všetko svoje „umenie“.

Sionisti si nemyslia, že príde Antikrist, ale skutočný židovský kráľ podľa ich predstáv.  Ale na miesto toho „Mesiáša“  sa postaví sám satan, Antikrist, ktorý „nastolí mier“ – otroctvo zvyšku ľudstva, o akom ešte svet neslýchal.  Vtedy sa mnohí  veriaci Židia obrátia a prijmú Krista.   Doteraz ale využíva satan túžbu mnohých po sláve a moci, a pritom oni sami tak padnú satanovi za obeť.  Ilumináti (priamo zasvätení satanovi a s ním aj priamo spolupracujúci) – to je tá Rada 33, ktorá bude (alebo už aj je) svetovládou, keď sa všetci ostatní  napokon vyničia. Posledné karty s najvyšším ESOM – (Antikristom) si nechávajú v rukáve na koniec. Vtedy nastane posledné a vrcholné vyzúrenie sa pekla na ľudstve. Tragédiou Iluminátov – a napokon všetkých slobodomurárov a služobníkov satana je, že toľkú námahu vynakladajú na to, aby boli naveky zatratení, a ešte  zo sebou strhnú množstvo iných.

2. III. svetová vojna sa začala zbúraním „dvojičiek“ v New Yorku, čo bolo naplánovaným signálom. To ostatné je len postupná eskalácia celej vojny – väčšina ľudí bohužiaľ má dojem, že sa ešte nič nedeje….

Poviem príklad:  Myslel si azda svet v roku 1938, že obsadením Rakúska a českých Sudet  nemeckými vojskami je už v plnom prúde II. svetová vojna?                                                                            Anton Selecký

P.S. Knihu Diaľnica do pekla si možno stiahnuť  kliknutím na Našu knižnicu. Podobnými témami sa zaoberá  aj kniha  OSN – hra na krviprelievanie.

http://www.magnificat.sk/kniznica/